Home / Цікаво знати / Нарахування і сплата єдиного внеску в 2011 році

Нарахування і сплата єдиного внеску в 2011 році

З 1 січня 2011 року набув чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон). Функції збору страхових коштів з існуючих видів соціального страхування та контролю за їх сплатою покладено на Пенсійний фонд України.

База нарахування єдиного внеску визначена статтею 7 Закону. Для платників – роботодавців, визначених пунктом 1 (крім абзацу сьомого) частини першої статті 4 та платників – найманих працівників, визначених пунктами 2, 3, 6, 7 і 8 частини першої статті 4 Закону єдиний внесок нараховується на суму нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці».

Згідно пунктів 4.3.5 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 215 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 за № 994/18289 визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску передбачено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за №114/8713.
Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджено постановою Кабінету Міністрів України 22.12.2010 №1170.

Розмір єдиного внеску встановлюється у відсотках від суми заробітної плати та залежить від класу професійного ризику виробництва, установленого для роботодавця за основним видом його діяльності і становить від 36,76% до 49,7%.

Для бюджетних установ (незалежно від визначеного їм класу професійного ризику виробництва) розмір для нарахування єдиного внеску становить 36,3%.

Підприємства, установи, організації за працюючих інвалідів сплачуватимуть єдиний внесок у розмірі 8,41%.

Нарахування єдиного внеску для найманих працівників (крім платників, зазначених у ч. 9 статті 8 Закону) здійснюється у розмірі 3,6% сум нарахованої заробітної плати за видами виплат.

Згідно абзацу другого частини 6 статті 8 Закону для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності особам (у тому числі і інвалідам), зазначеним у пункті 11 частини першої статті 4 Закону, єдиний внесок на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та суми допомоги по тимчасовій непрацездатності нараховується за ставкою 33,2%.

Для осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності згідно з частиною 12 статті 8 Закону єдиний внесок із сум такої допомоги утримується за ставкою 2%.

Базою для нарахування єдиного внеску для платників роботодавців (крім платників, зазначених у абзаці сьомому частини 1 статті 4 Закону), які використовують працю фізичних осіб за цивільноправовими договорами (крім цивільноправового договору, укладеного з фізичною особоюпідприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця) є винагорода, що виплачується такій фізичній особі за виконання робіт (надання послуг). Єдиний внесок на суми такої винагороди нараховується роботодавцем у розмірі 34,7%. Для платників – фізичних осіб єдиний внесок нараховується у розмірі 2,6% винагороди за цивільноправовими договорами.

Фізичні особи – підприємці (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які забезпечують себе роботою самостійно та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, сплачують єдиний внесок у розмірі 34,7% сум доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб.

При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, єдиний внесок нараховується у розмірі 34,7% на суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

Враховуючи положення пункту 4.6.2 Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правлінням Пенсійного фонду України від 27.09.10 № 215, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.10.2010 за № 994/18289, фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який він сплачується (наприклад: за січень 2011 року єдиний внесок сплачується до 21.02. 2011 року). Суми, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються платником при остаточному розрахунку, який здійснюється ним не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом, який дорівнює календарному року (наприклад за 2011 рік – не пізніше 20 січня 2012 року). Зазначені особи сплачуватимуть єдиний внесок на рахунки органів Пенсійного фонду України, відкриті в органах Держказначейства, у повному обсязі, починаючи з січня 2011 року.

При цьому слід зазначити, що згідно з підрозділом 8 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України, який набирає чинності з 01.01. 2011 року, нарахування, обчислення та сплата єдиного внеску здійснюються суб’єктами малого підприємництва, які сплачують єдиний або фіксований податок, у порядку, визначеному Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Єдиний податок або фіксований податок сплачується на рахунок відповідного бюджету в розмірі частини єдиного податку або фіксованого податку, що підлягають перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» та Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» (крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року). При цьому розподіл коштів єдиного податку або фіксованого податку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та (або) до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

Зарахування до бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (у тому числі пенсійного страхування) єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за останній звітний (податковий) період 2010 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2011 року.

Звертаємо увагу, що сплата внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за грудень 2010 року, недоїмка зі сплати страхових внесків, суми фінансових санкцій та пені за порушення у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах, здійснюються на рахунки органів Пенсійного фонду України, відкриті в установах ВАТ «Ощадбанк» в порядку, що діяв до 1 січня 2011 року.

Стягнення заборгованості із сплати страхових внесків та сум штрафних санкцій, нарахованих та (або) несплачених у період до 1 січня 2011 року, здійснюється органами Фонду відповідно до законодавства, що діяло на момент виникнення такої заборгованості або застосування штрафних санкцій. Погашення заборгованості з використанням коштів, що надходять у рахунок сплати єдиного внеску, забороняється.

На період до повного стягнення заборгованості за органами Фонду зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Враховуючи зазначене, а також з метою закриття карток особових рахунків зі сплати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, рекомендуємо платникам здійснити остаточні розрахунки зі сплати зазначених платежів з Пенсійним фондом України до 20 січня 2011 року у повному обсязі.

Зарахування сум переплат зі сплати страхових внесків в рахунок сплати єдиного внеску не допускається.

Згідно з частиною 8 статті 9 Закону платники єдиного внеску – роботодавці зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, яким є календарний місяць, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. При цьому платники, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Суми єдиного внеску сплачуються платниками на різні рахунки, відкриті органами Пенсійного фонду для зарахування та розподілу коштів єдиного внеску та фінансових санкцій, залежно від видів платежів (категорій платників, класів професійного ризику виробництва) та розмірів єдиного внеску, за якими він нараховується, оскільки по кожному виду платежу (розміру) здійснюється його розподіл за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Управлінням Пенсійного фонду України в Сокальському районі Львівської області кожному платнику буде надано (вручено) Повідомлення із зазначеними в ньому розмірами сплати єдиного внеску за видами платежу та розрахункові рахунки страхувальника в залежності від класу професійного ризику.

Управління Пенсійного фонду України в Сокальському районі Львівської області просить звертатися за адресою – м. Сокаль, вул. Героїв УПА, 11, контактні телефони – 73081, 73082.

Марина РАЙКО, заступник начальника управління – начальник відділу обліку надходження платежів.

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Послуги детектора брехні в бізнесі: особливості та переваги

Детектор брехні вже давно перестав бути ...