Home / Цікаво знати / Про зміни в нарахуванні пенсій в Україні (частина І)

Про зміни в нарахуванні пенсій в Україні (частина І)

8 липня 2011 р. ВРУ ухвалила Закон №3668-/Л «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» (далі – Закон 3668).

Закон набирає чинності з 1.10.2011 р., за винятком положень щодо порядку визначення зарплати з урахуван-ням середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії відповідно до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про наукову і науково-технічну діяльність», які набирають чинності з 1.01.2012 р.

Отже, зміни, які відбулися з ухваленням Закону 3668:

1. Щодо пенсійного віку:

1) установлено єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію – 60 років.

Підвищення пенсійного віку для жінок буде здійснювати-ся поступово за такою схемою: до досягнення віку 60 років, право на пенсію за віком мають жінки 1961 р. народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років – які народилися до 30 вересня 1956 р. включно;

55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 до 31 березня 1957 р.;

56 років – які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1957 р.;

56 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 до 31 березня 1958 р.;

57 років – які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1958 р.;

57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 до 31 березня 1959 р.;

58 років – які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1959 р.;

58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 до 31 березня 1960 р.;

59 років – які народилися з 1 квітня до 30 вересня 1960 р.;

59 років 6 місяців — які народилися з 1 жовтня 1960 до 31 березня 1961 р.;

60 років – які народилися з 1 квітня до 31 грудня 1961 р.;

2) передбачено компенсатор більш пізнього виходу на пенсію.

Жінкам, які народилися у період по 31.12.1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-ня» (далі Закон 1058), в розмірі 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку;

3) у період до 1.01.2015 р. збережено вік виходу на пенсію жінок після досягнення 55 років. Таке право матимуть лише ті жінки, які звільнилися з роботи та за наявності страхового стажу не менш як 30 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до ст. 27 та з урахуванням ст. 28 цього Закону, зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.

4) змінено також вік для призначення пенсії відповідно до «спе-ціальних» законів. Так, право на пенсію за нормами законів України «Про державну службу», «Про наукову і науково-технічну діяль-ність», «Про статус народного депутата України» та право на що-місячне довічне грошове утримання відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з 1 жовтня 2011 р. матимуть жінки після досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону 1058 (тобто пенсійний вік поступово збільшується з 55 до 60 років за зазначеною вище схемою). Для чоловіків вік виходу на пенсію або щомісячне довічне грошове утримання, почина-ючи з 2013 р., поступово збіль-шуватиметься до 62 років за такою схемою:

60 років 6 місяців – які народилися з 1.01.1953 р. до 31.12.1953 р.;

61 рік – які народилися з 1.01.1954 р. до 31.12.1954 р.;

61 рік 6 місяців – які народилися з 1.01.1955 р. до 31.12.1955 р.

Змінено також граничний вік перебування на державній службі (на службі в органах місцевого самоврядування, на дипломатичній службі), який становитиме 60 років для жінок і 62 роки для чоловіків. У виняткових випадках після закінчення граничного віку перебування на державній службі державні службовці (службовці органів місцевого самоврядування, дипломатичні працівники) можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу;

2. Щодо стажу:

1) збільшено вимоги до страхового стажу, за наявності якого особа набуває права на пенсію за віком, по інвалідності та в разі втрати годувальника відповідно до Закону 1058.

Так, для призначення пенсії за віком потрібно мати не менш як 15 років страхового стажу;

а) для призначення пенсії за І групою інвалідності, а також у період до 1.01.2016 р. для призначення пенсії за II групою інвалідності залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом, або на день звернення за пенсією слід мати від одного року до 10 років страхового стажу, а саме:

б) до досягнення особою 25 років включно – 1 рік;

від 26 років до досягнення особою 28 років включно – 2 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 3 роки;

від 32 років до досягнення особою 34 років включно – 4 роки;

від 35 років до досягнення особою 37 років включно – 5 років;

від 38 років до досягнення особою 40 років включно – 6 років;

від 41 року до досягнення особою 43 років включно – 7 років;

від 44 років до досягнення особою 48 років включно – 8 років;

від 49 років до досягнення особою 53 років включно – 9 років;

від 54 років до досягнення особою 59 років включно – 10 років;

в) для призначення пенсії за III групою інвалідності та пенсій в разі втрати годувальника, а також, починаючи з 1.01.•2016 р., для призначення пенсії за II групою інвалідності на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника), слід мати від 1 року до 14 років страхового стажу, а саме:

до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;

від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки;

від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;

від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;

від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;

від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;

від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;

від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;

від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років;

від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років;

від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;

від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років;

від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

Підготувала Інна ЛЄПЬОХІНА, заступник начальника управління – начальник відділу пенсійного забезпечення.
(Продовження буде).  

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Обслуговування IT-інфраструктури – рішення для Вас

Як грамотно організувати обслуговування IT-інфраструктури компанії ...