Home / Конкурси / Конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

Конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

Організатор пасажирських перевезень – виконавчий комітет Сокальської міської ради, рішенням № 9 від 9. 02. 2016 року оголошує конкурс на визначення перевізника для роботи на міському автобусному маршруті: "Поліклініка (вул. Я. Мудрого)  дачі (вул. Яворницького)"

Умови проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Сокаль

I. Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами і доповненнями) і застосовуються для визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Сокаль (далі  Умови).

1.2. Ці Умови визначають затверджені замовником вимоги до автотранспортних засобів, режиму їх роботи при обслуговуванні об'єктів конкурсу та процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, замовником перевезень, на яких є виконавчий комітет Сокальської міської ради (далі  Конкурс) і є обов'язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі.

1.3. Терміни, що вживаються в Умовах, мають таке значення:

конкурсна пропозиція  умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізникомпретендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;
конкурсний комітет  постійний або тимчасовий орган, утворений Організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

перевізник-претендент  автомобільний перевізник, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

робочий орган  підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається Організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу;

умови конкурсу  встановлені Організатором (обов'язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.

1.4. Організатором проведення конкурсу, з питань визначених цими Умовами, є виконавчий комітет Сокальської міської ради.

1.5. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.6. Об'єктом конкурсу є окремий автобусний маршрут (кілька маршрутів) міського автобусного сполучення загального користування з визначеними режимами руху, перелік об'єктів визначається рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради. Автобуси повинні відповідати чинному законодавству за класом, технічними та екологічними показниками, пасажиромісткістю.

На конкурс виносяться маршрути із затвердженими паспортами.

1.7. Договір про організацію перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Сокаль укладається з переможцем конкурсу.

Строк дії договору становить п'ять років.

У випадку відсутності у переможця конкурсу автотранспорту, який відповідає умовам конкурсу, за умови наявності інвестиційного проекту-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів, договір на об'єкт конкурсу укладається терміном на один рік.

1.8. При проведенні конкурсу інтереси перевізника-претендента може представляти особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені перевізника-претендента, оформленої згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.9. Організатор покладає функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між Організатором та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу на Робочий орган, якщо Організатором проведено конкурс на визначення робочого органу і укладено договір для надання послуги Робочого органу. У разі відсутності Робочого органу Організатор проводить конкурс самостійно.

ІІ. Перелік об'єктів, які виносяться на конкурс з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Сокаль

Перелік об'єктів конкурсу до складу яких входять автобуси загального користування, які будуть працювати у звичайному режимі, періодичність виконання  щодня (див. таблицю):

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

3.1. У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які мають ліцензію на право надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом, на законних підставах використовують у достатній кількості сертифіковані транспорті засоби відповідного класу та відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт":

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень у м. Сокаль, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, мати відповідний сертифікат, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані, мати двигуни які відповідають нормам і стандартам визначеним законодавством по викидах в атмосферу шкідливих речовин.

Для забезпечення перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування в звичайному режимі залучаються автобуси загальною пасажиромісткістю не менше 20 місць.

Забороняється використання перевізниками автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів.

Перевізник забезпечує роботу на об'єкті конкурсу не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями допускаються спеціально облаштовані автобуси, які мають відповідний сертифікат.

3.2. Перевізник повинен мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків.

3.3. Перевізники різних форм власності, які працюють на міській маршрутній мережі м. Сокаль, для забезпечення належної організації перевезень пасажирів та високої культури їх обслуговування зобов'язані:

3.3.1. виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів;

3.3.2. утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

3.3.3. забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

3.3.4. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв;

3.3.5. періодично проводити з водіями навчання методів надання першої медичної допомоги потерпілим у дорожньотранспортних пригодах;

3.3.6. забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

3.3.7. забезпечувати проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з питань автомобільного транспорту;

3.3.8. забезпечувати безпеку дорожнього руху;

3.3.9. забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів;

3.3.10. забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху;

3.3.11. забезпечувати обов'язкову роботу транспортних засобів з 7.30 год. до 20.00 год. в звичайному режимі;

3.3.12. забезпечувати роботу рухомого складу на маршрутах за визначеним розкладом руху та забезпечити диспетчерський  контроль  та  управління з обов'язковою наявністю в автобусах  заявлених на конкурс GPS/GPRSсистем контролю.

3.4. Пільгові перевезення пасажирів здійснюються відповідно до чинного законодавства та індивідуальних пропозицій погоджених між Організатором і Перевізником.

Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти у пільгових перевезеннях, крім випадків, передбачених законом.

Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно з законом.

IV. Подання документів на конкурс

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає на кожний об'єкт конкурсу окрему заяву представнику Організатора та документи згідно з п.29 Постанови від 3 грудня 2008 року № 1081.

4.2. Документи для участі в конкурсі мають бути пронумеровані, прошиті, підписані уповноваженою особою перевізникапретендента та скріплені печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізникпретендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

4.3. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менше, як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу. Строк для подання документів на конкурс визначити та розрахувати відповідно до Постанови КМУ № 1081 від 8. 12. 2008 року "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування" (зі змінами і доповненнями) з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу, а саме кінцевий строк прийняття документів  04.03.2016 року.

4.4. Документи, які подані в повному обсязі, приймаються та реєструються представником Організатора у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

4.5. Усі документи складаються державною мовою.

4.6. За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до представника Організатора, який зобов'язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

4.7. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, наданих претендентом на участь у конкурсі, перевіряється представником Організатора органом не пізніше, ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

4.8. Бланки документів для участі в конкурсі, анкету і інформацію про об'єкт конкурсу надає Організатор конкурсу  Виконавчий комітет Сокальської міської ради за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 44, тел. 7063, 73065, електронна адреса: miskradasokal@ukr.нет

Режим роботи: з 8 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв., щодня, крім п'ятниці  з – 8 год. 30 хв. до 16 год. 30 хв., обідня перерва  з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. 

Заяви приймаються за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 44, каб. 2 – до 16 год. 30 хв. 4. 03. 2016 р. включно

Плата за участь у конкурсі становить 3400 грн. за об'єкт конкурсу та вноситься за такими реквізитами:

отримувач: ГУДКСУ у Львівській області, р/р 35426301021544, ЗКПО 04056279, МФО 825014; призначення платежу: плата за участь у конкурсі з перевезення пасажирів 22. 03. 2016 року. 

Засідання конкурсного комітету розпочнеться 22. 03. 2016 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Сокаль, вул. Шептицького, 44, кабінет міського голови.

Міський голова  Вадим КОНДРАТЮК.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

На Сокальщині відбувся конкурс на кращий малюнок на асфальті

"Україна хоче миру" – під такою ...