Home / Про податки / Про стан фінансово-бюджетної дисципліни на об’єктах контролю Сокальського району за 2011 рік

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни на об’єктах контролю Сокальського району за 2011 рік

Червоноградською об’єднаною державною фінансовою інспекцією протягом 2011 року проведено 20 контрольних заходів на 18 об’єктах контролю Сокальського району, з них 18 ревізій та дві позапланові перевірки закупівель.

Проведеними ревізіями виявлено фінансових порушень на загальну суму 53687,68 тис. грн., з яких втрати фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок порушень законодавства виявлено у 15 об’єктів контролю на загальну суму 3580,12 тис. грн., в тому числі:

недоотримання фінансових ресурсів – 123,84 тис. грн., витрат з порушенням законодавства (незаконні та нецільові витрати, недостачі) 3456,28 тис. грн.

Фінансові порушення, що не призвели до втрат встановлено на восьми об’єктах контролю на суму 50107,56 тис. грн. (в т. ч. порушення законодавства про закупівлі – по двох підприємствах на суму 49285,57 тис. грн.).

Вжитими заходами забезпечено відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок порушень законодавства, на суму 451,15 тис. грн.

До органів суду подано чотири позови на суму 1783,72 тис. грн. (по трьох – відкрито провадження та один – на суму 302,01 тис. грн. розглянуто і задоволено).

Окрім того, ініційовано шість позовів перед об’єктами контролю на суму 64,18 тис. грн. (Сокальський професійний ліцей –•9,66 тис. грн., Волсвинська сільська рада – 12,84 тис. грн., ДП «Борокський спиртозавод» – 9,26 тис. грн., відділ культури та туризму Сокальської РДА – 27,9 тис. грн., управління праці та соціального захисту населення Сокальської РДА – 4,52 тис. грн.). Із вказаної кількості ініційованих позовів, по одному об’єкту контролю добровільно відшкодовано суму 9,66 тис. грн. (Сокальський професійний ліцей) та двох – подано два позови до суду на суму 37,16 тис. грн. (ДП «Борокський спиртозавод» – 9,26 тис. грн., відділ культури та туризму Сокальської РДА – 27,9 тис. грн.). Із поданих позовів, розглянуто та задоволено в судовому порядку один на суму 9,26 тис. грн., сума відшкодована (ДП «Борокський спиртозавод).
Згідно з чинним законодавством складено протоколи про адміністративне правопорушення на 32 посадові особи об’єктів контролю. Суми накладених та сплачених штрафів станом на 1 січня 2012 р. склали відповідно 4,05 тис. грн. та 3,52 тис. грн.

За порушення бюджетного законодавства за наслідками трьох ревізій (Сокальський професійний ліцей, Державний навчальний заклад «Угнівський аграрнобудівельний ліцей» та Державний професійнотехнічний навчальний заклад «Сокальський навчальний центр №47») застосовано три фінансові санкції – зупинення операцій з бюджетними коштами.

Матеріали шести контрольних заходів, якими встановлено порушення, передано в правоохоронні органи, про результати 13 ревізій та перевірок проінформовано прокуратуру Сокальського району.

З 20 ревізій та перевірок, проведених у 2011 році на об’єктах контролю Сокальського району, сім проведено в установах, що фінансуються з місцевих бюджетів. Цими контрольними заходами встановлено фінансових порушень на загальну суму 397,88 тис. грн., з них виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів, допущених внаслідок порушень законодавства на шести об’єктах контролю на загальну суму 256,0 тис. грн., в тому числі недоотримання фінансових ресурсів – 14,93 тис. грн., витрати з порушенням законодавства (незаконні та нецільові витрати, недостачі) – 241,07 тис. грн.

Крім того, ревізіями виявлено фінансових порушень, що не призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 141,88 тис. грн.

Основними порушеннями, виявленими на об’єктах контролю, що фінансуються з місцевих бюджетів, є незаконні витрати при використанні бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію та ремонтні роботи. Також встановлені порушення в частині недотримання законодавства щодо оплати праці, що призводить до недоотримання доходів фізичними особами та до зайвих виплат. Крім того, мають місце порушення, що призводять до недоотримання бюджетами коштів від орендної плати.

Так, із загальної суми незаконних витрат (241,07 тис. грн.), незаконні витрати по оплаті ремонтнобудівельних робіт склали 185,92 тис. грн., або 77,1% до виявлених, з оплати праці з нарахуваннями – 24,95 тис. грн., або 10,3% до виявлених, з виплати соціальних допомог – 25,7 тис. грн., або 10,7% до виявлених, інші видатки – 4,5 тис. грн., або 1,9% до виявлених.

Із загальної суми недоотриманих фінансових ресурсів (14,93 тис. грн.), недоотримано орендної плати за землю – 4,83 тис. грн., недоодержано за оренду майна – 3,35 тис. грн., недоотримано фізичними особами – 6,75 тис. грн.

За наслідками ревізій в установах, що фінансуються з місцевих бюджетів забезпечено відшкодування незаконних витрат та надходження недоодержаних фінансових ресурсів на суму 203,43 тис. грн., або 79,5% від виявлених.

Ревізією фінансовогосподарської діяльності комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня» (далі по тексту Сокальська ЦРЛ, Заклад, Лікарня) за період з 1 липня 2010 р. по 1 жовтня 2011 р. встановлено порушень, що призвели до незаконних видатків на суму 81,68 тис. грн., недоотримання фізичними особами доходів в сумі 5,71 тис. грн.

Так, ревізією встановлено втрат фінансових ресурсів на загальну суму 67,87 тис. грн., що виявлено в ході проведення зустрічних звірок у чотирьох підрядників, які виконували роботи по капітальних та поточних ремонтах, встановлено порушення вимог ДБН Д 1.112000, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 66,73 тис. грн. (в т. ч. ТзОВ «Атланта сервіс» – 54,93 тис. грн., внаслідок включення до актів виконаних робіт вартості будівельних матеріалів, придбання яких здійснено лікарнею та передано підряднику, ПП «Сузір’я» – 5,35 тис. грн., внаслідок невірного застосування одиничних норм на окремі види виконаних робіт, ТзОВ «ФаворитБуд» – 4,92 тис. грн. у зв’язку із застосуванням завищеного показника кошторисного прибутку), приватний підприємець Т. – 1,53 тис. грн., внаслідок неправильного застосування розцінок на окремі види виконаних робіт.

Необхідно вказати, що комунальне підприємство «Будінвест» м. Белз виконувало технічний нагляд за роботами, виконаними ТзОВ «Атланта сервіс» відповідно до укладеного договору. Встановлення завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту котельні Сокальської ЦРЛ відповідно призвело до зайвої оплати послуг з технагляду на загальну суму 1,14 тис. грн.

Ревізією встановлено порушення при нарахуваннях та виплаті заробітної плати працівникам лікарні на загальну суму 9,25 тис. грн., що призвело до втрат фінансових ресурсів та відповідно до нанесення матеріальної шкоди на цю суму.

Так, із загальної суми втрат, що виникли при нарахуванні заробітної плати 3,46 тис. грн. допущено при встановленні та виплаті доплати за розширений об’єм робіт чотирьом працівникам; 1,95 тис. грн. – при нарахуванні надбавки за складність та напруженість п”ятьом працівникам; 1,31 тис. грн. – при нарахуванні заробітної плати у святкові дні 16 працівникам; 1,69 тис. грн. – при нарахуванні та виплаті заробітної плати восьми медичним працівникам за час їх перебування у службових відрядженнях; 0,84 тис. грн. – при нарахуванні оплати праці під час перебування шістьох працівників в додаткових відпустках у зв’язку із шкідливими умовами праці.

Порушення, допущені при нарахуванні та виплаті заробітної плати, як наслідок, призвели до зайвого нарахування на заробітну плату та перерахування внесків до державних цільових фондів та сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 3,32 тис. грн.

Ревізією дотримання законодавства при нарахуванні заробітної плати працівникам також встановлено порушення, що призвели до недоотримання доходів працівниками Закладу на загальну суму 5,71 тис. грн., що виникло внаслідок недотримання ст. 107 Кодексу законів про працю України, Порядку проведення індексації грошових доходів населення (постанова КМУ від 17.07.2003 №1078 (зі змінами), Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров’я (постанова КМУ від 29.12.2009 р. №1418), Порядку обчислення середньої заробітної плати (постанова КМУ від 8.02.1995 р. №100) та постанови КМУ від 28.06.1997 р. №695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва».

Крім цього, ревізією встановлено втрати фінансових ресурсів в сумі 1,24 тис. грн. внаслідок оплати Сокальською ЦРЛ вартості лікарських засобів, виданих КП «Міжлікарняна аптека № 287» (далі по тексту Аптека № 287) відповідно до рецептів двом жителям Сокальського району, які згідно з постановою КМУ від 17.08.1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», із змінами (надалі постанова №1303) мали право на безкоштовне одержання таких лікарських засобів. Водночас, відповідно до пояснень громадян та враховуючи результати зустрічної звірки в Аптеці №287, виписані їм ліки ними не одержано.

Окрім цього, ревізією встановлено недотримання вимог п. 5 ст. 10 Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р. №2456VI та Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 25.11.2008 р. №495.

За допущені порушення фінансової дисципліни на вісьмох посадових осіб Сокальської ЦРЛ складено адмінпротоколи за ст. 1642 КУпАП, матеріали ревізії направлено ініціатору – прокуратурі Сокальського району. Станом на 1 січня 2012 р. забезпечено відшкодування незаконних витрат та надходження недоодержаних фінансових ресурсів на суму 80,08 тис. грн. (91,6%).

Позаплановою ревізією окремих питань фінансовогосподарської діяльності відділу культури та туризму Сокальської РДА за 2010 рік встановлено порушень, які призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму 27,9 тис. грн., внаслідок недотримання підрядником ПП Г. вимог ДБН Д•1.112000, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на вказану суму.

Матеріали ревізії передані ініціатору проведення ревізії – Сокальському РВ ГУ МВСУ у Львівській області, суми незаконних витрат не відшкодовано.

Окрім того, за результатами контрольного заходу на вимогу інспекції відділ культури 12 грудня 2011 р. звернувся в прокуратуру Сокальського району про внесення позову в інтересах держави до ПП Г. на суму 27,9 тис. грн. та прокуратурою району 16 грудня 2011ого згаданий позов подано до Сокальського районного суду.

Неля ВАСЬКО, начальник Червоноградської об’єднаної державної фінансової інспекції.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Надходження до місцевих бюджетів Сокальського району склали більше 27 мільйонів гривень

Платники, які перебувають на обліку у ...