Home / З сесії райради / Про районний бюджет Сокальського району на 2013 рік

Про районний бюджет Сокальського району на 2013 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», та керуючись п.17 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 292769903 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 288283763 грн, спеціального фонду бюджету – 4486140 грн (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі 292769903 грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 288283763 грн та видатків спеціального фонду бюджету – 4486140 грн за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900000 грн. (додаток 4).

4. Затвердити обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що споживаються бюджетними установами (код економічної класифікації видатків 1160), у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету в грошових та натуральних показниках (додаток 5).

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2013 рік в сумі 37708950 грн (додаток 6): – дотацію вирівнювання бюджетам міст, сіл та селища в сумі 18911370 грн; – кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл в сумі 14056180 грн;  – субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 2263300 грн; – субвенцію районному бюджету на виконання власних повноважень територіальних громад сіл та селища, відповідно до укладених угод, в сумі 2478100 грн.

6. Суми дотації вирівнювання, недоодержані місцевими радами згідно з розписом бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, визначених у додатку №6, перераховуються органом Державного казначейства сільським, селищній та міським бюджетам на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок доходів загального фонду районного бюджету, з якого зазначена дотація надається, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним. 

7. Затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік у сумі 32800 грн.

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; трансферти населенню; трансферти місцевим бюджетам.

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2318300 грн. (додаток 7).

10. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2013 рік належать: – 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб; – реєстраційний збір на проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; – 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) підприємств та господарських організацій, які належать до районної комунальної власності; – податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної комунальної власності; – інші надходження; – концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом); – 30 відсотків плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011р. 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2013 році є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Сокальської РДА отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: – позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду; – середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету за погодженням з головою районної ради і комісією районної ради з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансовокредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14. Районній державній адміністрації, виконавчим органам місцевих рад, керівникам бюджетних установ:

14.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. 

14.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

15. Надати право голові районної державної адміністрації:

15.1. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2013 рік вносити відповідні зміни до районного бюджету, в тому числі здійснювати їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами району, після погодження з головою районної ради згідно з вимогами чинного законодавства з послідуючим затвердженням змін на сесії районної ради.

15.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з послідуючим затвердженням змін на сесії райради.

16. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Червоноградської об’єднаної державної фінансової інспекції і фінансового управління Сокальської райдержадміністрації, суми незаконних видатків підлягають відшкодуванню до районного бюджету. 

17. Фінансовому управлінню Сокальської райдержадміністрації:

17.1. Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів. 

17.2. Врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2013 рік.

18. Кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету (вільний залишок коштів районного бюджету) спрямовувати першочергово на виконання Програми соціальноекономічного та культурного розвитку Сокальського району, загальнорайонних програм та на співфінансування інших програм (проектів).

19. Додатки 17 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій.

Ігор ДАЦЮК, голова районної ради.
Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Відбулось засідання двох постійних депутатських комісій Сокальської районної ради

У середу, 12 грудня 2018 р., ...