Home / З сесії райради / Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2011 рік

Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2011 рік

До загального фонду місцевих бюджетів Сокальського району за 2011 рік надійшло 78505,5 тис. грн. податків і зборів. Це більше на 9966,8 тис. грн. податків і зборів порівняно з 2010 роком і становить 117% уточнених планових призначень на рік.

Виконання дохідної частини бюджету забезпечено всіма місцевими радами та районним бюджетом. Планові показники виконано по всіх видах податків та зборів.

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 48167,7 тис. грн. податків і зборів. Це становить 114,1% уточнених планових призначень та більше надходжень  2010 року на 6437,2 тис. грн.

Найбільшу питому вагу (96,6%) у надходженнях до загального фонду районного бюджету займає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 46535,4 тис. грн., що становить 111,6 відсотка планових призначень. Надходження даного податку більші відповідного періоду минулого року на 7219,6 тис. грн., що пояснюється ростом фонду оплати праці по району на 114 млн. грн.

Заборгованість по заробітній платі станом на 1 січня 2012 р. становить 4749,7 тис. грн., що менше порівняно зі станом на 1 січня 2011-го на 1238,5 тис. грн. Заборгованість по заробітній платі допущено ВАТ “Червоноградська автобаза” – 2864,3 тис. грн. та ПАТ “Львівська вугільна компанія” -1885,4 тис. грн.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло 45,6 тис. грн., що більше надходжень минулого року на 23,3 тис. грн. і це втричі більше, ніж планували. Платниками даного податку були КП “ТРК Сокаль” – 21,8 тис. грн., КП “Сокальська районна друкарня”- 9,3 тис. грн., КП “Редакція газети “Голос з-над Бугу” – 10,0 тис. грн., КП “Сокальська райкіновідеомережа” – 0,9 тис. грн., інші.
Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності, за 2011 рік надійшло 12,6 тис. грн. (420%), це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 6,0 тис. грн.. Платниками даного податку були  КП “ТРК Сокаль”- 8,3 тис. грн., КП “Редакція газети “Голос з- над Бугу” – 2,8 тис. грн., КП “Сокальська районна друкарня” – •0,9 тис. грн., інші.

Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців надійшло в сумі 17,0 тис. грн., що становить 113,3% планових призначень, однак менше надходжень минулого року на 1,9 тис. грн. В 2011 році проведено державну реєстрацію 221-ої юридичної та фізичної особи, що менше, ніж у 2010-ому на 81.

За 2011 рік до районного бюджету надійшло 919,4 тис. грн. інших надходжень. З них повернення місцевими радами не використаних в 2010 році інших субвенцій – 833,0 тис. грн., повернення коштів відповідно до актів перевірок проведених фінансовим управлінням Сокальської РДА – 36,3 тис. грн., повернення зайво сплачених сум в рахунок інших надходжень – 50,1 тис. грн.

Надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів за 2011 рік складають 539,3 тис. грн., або 170,7%. Кошти в сумі 8 млн. грн. зна-ходились в Ощадбанку з 29 березня по 10 грудня, а пла-нувалось повернення 29 вересня 2012 р.

За звітний період до районного бюджету надійшло 34,3 тис. грн. орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна, що становить 136,1% планових призначень, і менше надходжень минулого року на 9,2 тис. грн.

Загальна площа, яка здається в оренду, складає 1040,2 кв. м, середня ставка орендної плати за 1 кв. м становить 7,25 грн. і більше ставки минулого року на 1 грн., що пояснюється коригуванням орендної плати на індекс інфляції. Відділом освіти здається в оренду 433,2 кв. м, середня ставка 2,42 грн., КП Сокальська центральна районна лікарня – 498 кв. м, середня ставка 12,35 грн., відділом культури та туризму – 4 кв. м, середня ставка – 112 грн., КП “ТРК Сокаль” – 94,9 кв. м, середня ставка 4,49 грн., КП “Сокальська район-•на друкарня” – 10,1 кв. м, середня ставка 5,50 грн.

Інших надходжень від повернення коштів відповідно до актів перевірок Червоноградської об’єднаної державної фінансової інспекції надійшло в сумі 63,7 тис. грн., що становить 113,5% планових призначень.

За звітний період одержано дотацію із Державного бюджету на рівні плану в сумі 104133,8 тис. грн. Додаткової дотації з державного бюджету на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу надійшло 155,3 грн. (71,1%), додаткової дотації на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери – 2665,3 тис. грн. (100%), додаткової дотації на забезпечення пальним станцій швидкої медичної допомоги – 250,0 тис. грн. (100%).

За 2011 рік з державного бюджету району надійшла субвенція в сумі 79619,7 тис. грн., зокрема на виплату допомог сім’ям з дітьми – 65588,0 тис. грн., надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 14031,7 тис. грн.

Субвенції з державного бюджету на соціальну допомогу дітям сиротам за звітний період надійшло в сумі 536,1 тис. грн.(100% ), інших субвенцій 734,7 тис. грн. (84,1%), субвенції місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування – 195,5 тис. грн.

До районного бюджету надійшла субвенція від місцевих рад на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 2119,7 тис. грн., що становить 100,0% планових призначень на рік.

Коштів, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл, селища, міст, надійшло на рівні плану 8194,2 тис. грн.

За звітний період власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду районного бюджету надійшло 1022,8 тис. грн., що становить 94,1% планових призначень на рік.

Також до спеціального фонду районного бюджету надійшла інша субвенція з обласного бюджету в сумі 91,2 тис. грн. та  субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що постачалася населенню -764,0 тис. грн.
Протягом 2011 року на утримання районних бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в загальній сумі 249372,0 тис. грн., з них по загальному фонду 236598,9 тис. грн., що становить 98,6 відсотка уточнених планових призначень та по спеціальному фонду 12773,1 тис. грн.

Станом на 1 січня 2012 р. по районному бюджету допущена кредиторська заборгованість на суму 2132,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 1568,4 тис. грн., по спеціальному – 564,0 тис. грн.

На утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2011-ого використано 84030,6 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 80180,7 тис. грн. (99,7% планових призначень) та спеціальному фонду – 3849,9 тис. грн. (88,6 %).

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року по установах освіти склала 551,7 тис. грн., з них по загальному фонду – 165,4 тис. грн. (обласний бюджет – 12,6 тис. грн.) та по спеціальному фонду – 386,3 тис. грн. (обласний бюджет – 70,1 тис. грн.).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 61228,1 тис. грн. (що складає 76,4% загальних видатків на освіту), середня заробітна плата склала 2041 грн. На оплату енергоносіїв і комунальних послуг використано 7639,8 тис. грн. (9,5% загальних видатків).

На харчування дітей у школах використано кошти в сумі 4275,0 тис. грн. Середня вартість харчування 1 учня склала 6,75 грн./день; 1 дитини у НВК – 10,71 грн./день (в т. ч. батьків-ська плата – 3,21 грн./день), дітей з малозабезпечених сімей – 9,1 грн./день (в т. ч. батьківська плата – 1,61 грн./день), дітей-сиріт – 10,71 грн./день (за рахунок бюджетних коштів).

На придбання 62 путівок в ОЛК “Ровесник” відділом освіти Сокальської РДА використано 99,8 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 2846,9 тис. грн. (заборгованість 45,0 тис. грн.). Видатки на оплату послуг склали 3285,5 тис. грн. (заборгованість 58,8 тис. грн.). З них на: оплату банківських послуг 70,4 тис. грн., оплату інших послуг – 1190,3 тис. грн., поточні ремонти – 2024,7 тис. грн. Зокрема проведено поточні ремонти: систем опалення басейну м. Великі Мости – 10,8 тис. грн., шкіл № 5 м. Сокаль – 87,5 тис. грн., с. Поториця – 35,6 тис. грн., с. Хоробрів – 99,3 тис. грн., систем тепло-постачання шкіл № 2, № 3 та № 4 м. Сокаль – 10,5 тис. грн., 1,7 тис. грн. та 1,9 тис. грн. відповідно, с. Домашів – 18,9 тис. грн., Сокальської гімназії – 10,7 тис. грн., с. Войславичі – 7,0 тис. грн., с. Ванів – 36,9 тис. грн., с. Горбків – 34,7 тис. грн., тепломережі Сокальської гімназії – 99,2 тис. грн., паливних шкіл с. Хоробрів – 65,0 тис. грн., с. Поториця – 41,5 тис. грн., котельні та теплотраси школи с. Борятин – 48,7 тис. грн., приміщень шкіл № 4 м. Сокаль – 89,9 тис. грн., с. Лещатів – 19,9 тис. грн., с. Острів – 94,8 тис. грн., туалетів шкіл с. Острів – 45,0 тис. грн., с. Сілець – 58,8 тис. грн., с. Межиріччя – 76,1 тис. грн., с. Реклинець – 84,7 тис. грн., с. Ільковичі – 66,8 тис. грн., с. Спасів – 82,0 тис. грн., с. Горбків – 89,6 тис. грн., •с. Княже – 65,1 тис. грн., с. Муроване – 35,3 тис. грн., Будинку дитячої та юнацької творчості м. Сокаль – 48,0 тис. грн., ліній електромережі шкіл с. Лещатів – 3,4 тис. грн., с. Горбків – 1,9 тис. грн., приміщення спортзалу школи с. Хлівчани – 3,7 тис. грн., покрівлі спортзалу Сокальської гімназії – 99,6 тис. грн., дахів шкіл с. Матів – 98,9 тис. грн., с. Волсвин – 35,0 тис. грн., с. Межиріччя – 49,6 тис. грн., системи водопостачання школи с. Ванів – 42,9 тис. грн.

Інші видатки по закладах освіти склали 45,7 тис. грн. (заборгованість 1,4 тис. грн.). На оплату працівникам освіти відряджень за курси підвищення кваліфікації використано 181,7 тис. грн. (заборгованість 37,2 тис. грн.).

Для участі учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 70,4 тис. грн. (заборгованість 23,0 тис. грн.).

На виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, використано 19,1 тис. грн.
На утримання 17 дітей-сиріт в 7 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 536,1 тис. грн.
До спеціального фонду установ освіти надійшло 154,9 тис. грн. або лише 58,2% річних планових призначень, з них орендної плати – 25,5 тис. грн. (82,3%), коштів від реалізації майна – 9,8 тис. грн. (81,7 %), транспортні послуги – 36,8 тис. грн. (167,3%), спонсорської допомоги – 82,8 тис. грн. (41,2%).

Кошти спеціального фонду використано в сумі 3849,9 тис. грн. На придбання предметів та матеріалів профінансовано 124,8 тис. грн. (заборгованість 6,3 тис. грн.), оплату послуг – 0,3 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 1203,3 тис. грн. (заборгованість 70,1 тис. грн.), капітальний ремонт – 2521,5 тис. грн. (заборгованість 309,9 тис. грн.). Зокрема, для загальноосвітніх шкіл придбано: котли на суму 286,9 тис. грн., мультимедійне забезпечення – 83,4 тис. грн., комп’ютерну техніку – 70,3 тис. грн., насоси циркуляційні – 39,0 тис. грн., меблі – 19,5 тис. грн., каналізаційні кільця – 29,4 тис. грн., комплект для септика – 7,9 тис. грн., електроплиту – 8,3 тис. грн., музичний центр – 1,7 тис. грн., підручники – 2,9 тис. грн., книги – 1,7 тис. грн.. Капітальні ремонти проведено: даху школи № 5 м. Сокаль на 291,9 тис. грн., даху спортзалу школи с. Войславичі – 79,9 тис. грн., приміщення школи с. Лещатів – 290,4 тис. грн., даху спортзалу с. Княже – 89,7 тис. грн. та приміщення спортзалу – 95,7 тис. грн., теплотраси школи с. Стенятин – 75,1 тис. грн., системи опалення школи та спортзалу с. Стенятин – 252,7 тис. грн., системи опалення школи с. Бутини – 212,1 тис. грн., с. Хоробрів – 161,5 тис. грн., №5 м. Сокаль – 102,1 тис. грн., теплотраси та системи опалення школи с. Борятин – 238,9 тис. грн., приміщення та даху Малої академії наук – 20,0 тис. грн. та 138,4 тис. грн. відповідно.
По установах охорони здоров’я за 2011 рік використано кошти на загальну суму 43865,6 тис. грн., з них по загальному фонду 41217,2 тис. грн., що становить 98,2 % планових призначень, по спеціальному фонду 2648,4 тис. грн., що становить 94,7% призначень.

Кредиторська заборгованість по установах охорони здоров”я станом на 1 січня 2012 року склала 760,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 641,7 тис. грн., по спеціальному фонду – 118,4 тис. грн.

Заборгованість виникла за придбані канцтовари, господарські та будівельні матеріали, комплектуючі та запчастини – 218,5 тис. грн, предмети довгострокового користування – 16,8 тис. грн. (системний блок – 6,7 тис. грн., стійка ендоскопічна – 3,5 тис. грн., фотополімеризатор – 3,0 тис. грн., інструмент для зняття зубного каменю – 1,8 тис. грн., відсмоктувач – 1,8 тис. грн.), оплату послуг – 459,2 тис. грн. (ремонт покрівлі приміщення харчоблоку – 50,1 тис. грн., складів – 14,5 тис. грн., дитячого відділення – 44,9 тис. грн., терапевтичного – 29,0 тис. грн., туберкульозного – 35,0 тис. грн., ліфтів – 13,0 тис. грн., вуличного освітлення – 12,6 тис. грн., Белзької райлікарні – 34,8 тис. грн., Варязької амбулаторії – 20,0 тис. грн., ФАПів сіл Лешків – 12,0 тис. грн. та Волсвин – 20,0 тис. грн., лабораторії – 20,0 тис. грн., заміна вікон у ФАПі с. Волсвин – 13,7 тис. грн., пусконалагоджувальні роботи котельні – 52,8 тис. грн., робочий проект системи пожежної сигналізації поліклініки м. Великі Мости – 16,7 тис. грн.), оплату відряджень – 23,7 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку – 41,6 тис. грн., інші видатки – 0,3 тис. грн.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 31158,8 тис. грн., а це 75,6% загальних видатків. Середня заробітна плата склала 1515 грн. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 1389,7 тис. грн., медикаментів і перев’язочних матеріалів – 3741,5 тис. грн., ліжкодень склав 12,36 грн, в тому числі оплачено рецепти пільговій категорії громадян на суму 1284,0 тис. грн. (отримало 9176 осіб). Продуктів харчування придбано на 735,7 тис. грн. (ліжкодень – 5,12 грн.). Оплачено послуг на суму 497,6 тис. грн., зокрема за повірку засобів вимірювальної техніки – 36,5 тис. грн., ремонт автомашин – 60,7 тис. грн., щитової поліклініки – 3,1 тис. грн., поточний ремонт медапаратури – 102,4 тис. грн., послуги зв’язку – 40,0 тис. грн., послуги банку – 29,4 тис. грн., транспортування кисню – 15,1 тис. грн., страхування водіїв – 11,0 тис. грн., технічну інвентаризацію – 19,9 тис. грн., поточні ремонти приміщень ФАПів с. Фусів – 20,0 тис. грн., с.  Лешків – 30,0 тис. грн., виготовлення проектно-кошторисної документації поліклініки Великі Мости – 25,0 тис. грн., амбулаторій загальної практики сімейної медицини с. Острів – 25,0 тис. грн., с. Тартаків – 25,0 тис. грн. Енергоносії спожито на суму 3390,3 тис. грн., інші видатки профінансовано на 23,4 тис. грн. На оплату відряджень використано кошти в сумі 183,5 тис. грн. Виплачено пільгову пенсію  працівникам рентгенкабінету в сумі 23,4 тис. грн.

Безкоштовне зубопротезування 153-ох пільговиків профінансовано на суму 70,0 тис. грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров’я надійшло 597,5 тис. грн., що становить 79,7% призначень на рік (за оренду приміщень – 50,1 тис. грн. (150,4%), зубопротезування – 129,9 тис. грн. (90,8%), проведення медоглядів – 218,0 тис. грн. (59,9%), інші послуги – 31,3 тис. грн. (100%), благодійні внески – 168,2 тис. грн. (94,5%)). Не виконано план по надходженню коштів від проведення медоглядів у зв’язку із не проведенням медоглядів власників транспортних засобів через скасування обов’язкового техогляду.

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 2648,4 тис. грн. Зокрема, на придбання предметів та матеріалів використано 80,5 тис. грн., медикаментів – 69,8 тис. грн., продуктів харчування – 83,1 тис. грн.,  оплату послуг – 76,6 тис. грн., енергоносіїв – 3,3 тис. грн., інші видатки – 13,5 тис. грн., придбано обладнання для котельні Сокальської центральної районної лікарні на 675,3 тис. грн., медичного обладнання – 597,5 тис. грн., на капітальний ремонт котельні Сокальської центральної районної лікарні використано 297,1 тис. грн., покрівлі терапевтичного корпусу – 99,4 тис. грн., ремонт туберкульозного корпусу – 35,0 тис. грн., операційно-реанімаційного відділу – 18,6 тис. грн., ремонти приміщень ФАПів с. Борятин – 24,6 тис. грн., с. Перетоки – 44,7 тис. грн. На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам зубопротезної лабораторії використано 208,0 тис. грн.

На утримання установ культури і мистецтва, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2011 року використано кошти на загальну суму 9534,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 8816,6 тис. грн., що становить 98,7% планових призначень, по спеціальному фонду – 717,8 тис. грн., що становить 91,1%.

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року по установах культури склала 100,0 тис. грн., з них по загальному фонду – 41,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 58,9 тис. грн..

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури і мистецтва використано 8022,6 тис. грн., що становить 91,0% загальної суми видатків. Середня заробітна плата склала 1858 грн. Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на 201,5 тис. грн., оплачено послуг – 87,4 тис. грн., видатки на відрядження склали 9,4 тис. грн., спожиті енергоносії профінансовано на суму 418,2 тис. грн., інші видатки склали 0,1 тис. грн.

Заборгованість за придбані канцтовари та паливно-мастильні матеріали склала 3,8 тис. грн., оплату послуг – 10,4 тис. грн. (ремонт комп’ютерної техніки – 6,9 тис. грн., послуги Інтернет – 1,2 тис. грн., зв’язок – 1,0 тис. грн., охорона – 0,5 тис. грн., банківські послуги – 0,4 тис. грн.), відрядження – 1,0 тис. грн.

На реалізацію програми підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського народного дому використано кошти в сумі 38,4 тис. грн. (100% планових призначень). На програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення використано 37,9 тис. грн. Зокрема, на святкування Дня Незалежності – 17,9 тис. грн., 66-річчя Перемоги – 1,5 тис. грн., Дня українського козацтва – 1,0 тис. грн., 140-річчя від дня народження Лесі Українки – 0,5 тис. грн., проведення фестивалів “Белзька брама” – 2,5 тис. грн., “Мамині зіроньки” – 2,1 тис. грн., “Свитазівські притупи” – 1,6 тис. грн., проведення Дня скорботи – 1,5 тис. грн., участь народного колективу “Заспів” у міжнародному святі у м. Брест – 3,2 тис. грн., абонентське обслуговування комп’ютерної системи “Ліга:Закон” – 3,2 тис. грн. Заборгованість на 1 січня 2012 року за проведення Дня святого Миколая склала 13,9 тис. грн., проведення вистави НАУД театром ім.Заньковецької – 12,0 тис. грн.

До спеціального фонду установ районного відділу культури за звітний період надійшло 204,2 тис. грн., що становить 101,2% річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 189,6 тис. грн., орендна плата – 4,0 тис. грн., платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 5,1 тис. грн., районним Народним домом – 1,5 тис. грн., спонсорська допомога – 4,0 тис. грн.

Видатки по спецфонду районних установ культури проведено на суму 717,8 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 185,3 тис. грн., придбання предметів і матеріалів – 3,8 тис. грн., відряджень – 0,4 тис. грн.
На придбання предметів довгострокового користування використано 181,1 тис. грн. Зокрема, придбано літературу для бібліотек на 53,6 тис. грн., комп’ютер для ЦБС – 4,0 тис. грн., музичні інструменти для дитячих шкіл мистецтв – 110,0 тис. грн., архівні шафи для бухгалтерії відділу культури та туризму – 7,0 тис. грн., водяний насос – 1,2 тис. грн та музичну апаратуру для Сокальської дитячої школи мистецтв – 2,5 тис. грн.
На проведені капітальні ремонти використано 347,2 тис. грн., зокрема приміщень центральної районної бібліотеки для дітей на суму 199,0 тис. грн., фасаду Великомостівської школи мистецтв – 119,5 тис. грн., опалювальної системи приміщення централізованої бухгалтерії відділу культури та туризму – 18,7 тис. грн., дерев’яного настилу Сокальського районного Народного дому – 10,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за придбані предмети, матеріали та інвентар склала 0,3 тис. грн., предметів довгострокового користування  – 58,6 тис. грн. (костюми – 47,4 тис. грн., музичний інструмент – 5,4 тис. грн. та принтер – 1,2 тис. грн. для музичних шкіл, системний блок для районного народного дому – 2,6 тис. грн., книги – 2,0 тис. грн.).

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету засобами масової інформації проведено видатки в сумі 502,0 тис. грн., що складає 100,0% призначень на рік. Зокрема, телерадіокомпанією “Сокаль” використано кошти в сумі 274,0 тис. грн., редакцією газети “Голос з-над Бугу” – 228,0 тис. грн..

Протягом 2011 року на утримання Сокальської районної ради проведено видатки на загальну суму 1201,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 1161,8 тис. грн., що становить 94,4% уточнених призначень, по спеціальному фонду – 39,8 тис. грн., що становить 97,5%.

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року по загальному фонду районної ради склала 50,7 тис. грн..

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради використано 914,6 тис. грн., що становить 78,7 %  загальних видатків. Середня заробітна плата працівників районної ради склала 3002 грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря районною радою використано 62,5 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) – 73,8 тис. грн., відряджень – 17,5 тис. грн., комунальних послуг та енергоносіїв – 85,7 тис. грн., інших видатків – 0,2 тис. грн. На навчання спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель використано 7,5 тис. грн.

Заборгованість за придбані канцтовари та паливно-мастильні матеріали склала 5,9 тис. грн., оплату послуг – 42,6 тис. грн. (послуги зв’язку, банку, дозаправка картриджів, поточний ремонт оргтехніки та автомобілів, виготовлення технічної документації та права власності), відрядження депутатам районної ради – 2,2 тис. грн.

Видатки по спецфонду районною радою проведено на суму 39,8 тис. грн. на придбання 4 комп’ютерів, 2 цифрових копіювальних пристроїв, фотоапарата і проектора.

Районною радою на оплату членських внесків до обласної асоціації місцевих рад “Ради Львівщини” використано 6,0 тис. грн.. Не використано кошти на Програму партнерства в рамках європейського проекту “Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: Томашів Люблінський – Жовква – Сокаль” в сумі 1,0 тис. грн.

За 2011 рік місцевою пожежною командою м.Белз використано 543,5 тис. грн., що становить 99,3% планових призначень.

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року склала 3,7 тис. грн., з них за придбані паливно-мастильні матеріали та канцтовари – 3,5 тис. грн., послуги зв’язку та банку – 0,2 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти використано в сумі 398,1 тис. грн., середня заробітна плата склала 1622 грн. Енергоносіїв місцевою пожежною командою спожито на 9,6 тис. грн., придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 135,0  тис. грн., оплачено послуг зв’язку та банку – 0,9 тис. грн.

За 2011 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки складають 83525,5 тис. грн., з них по загальному фонду – 83384,9 тис. грн. (98,1% планових призначень), по спеціальному – 140,6 тис. грн. (97,5%).

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року по загальному фонду склала 453,1 тис. грн.

За  2011 рік виплачено 65588,0 тис. грн. державних допомог сім’ям з дітьми (100%).

Субвенцію з Державного бюджету на відшкодування пільг ветеранам війни та праці одержано в сумі 6547,4 тис. грн., пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 370,0 тис. грн., пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 118,7 тис. грн., пільг працівникам за професійною ознакою – 556,7 тис. грн., пільг багатодітним сім’ям – 866,9 тис. грн.

Станом на 1 січня 2012 року кредиторська заборгованість за надані пільги склала 44,1 тис. грн., з них за квартплату – 20,1 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 8,3 тис. грн.,  тверде паливо – 6,9 тис. грн., теплопостачання – 6,2 тис. грн., електроенергію – 2,6 тис. грн.

Пільги з послуг зв’язку пільговій категорії громадян відшкодовано в сумі 291,1 тис. грн. (89,5%).

За звітний період пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, складають 18,9 тис. грн. (100%), допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 45,6 тис. грн. (98,5%), витрати на поховання учасників бойових дій – 27,2 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 5,4 тис. грн. (94,7%).

По субсидіях одержано субвенцію з державного бюджету в сумі 3262,5 тис. грн. (87,5 %).

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року по субсидіях становить 145,5 тис. грн., з них за теплопостачання – 24,1 тис. грн., газопостачання – 68,9 тис. грн., квартплату – 36,4 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 8,7 тис. грн., тверде паливо – 7,1 тис. грн., електроенергію – 0,3 тис. грн.

На компенсацію особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, використано кошти в сумі 1601,7 тис. грн. (100%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року склала 228,3 тис. грн.

За 2011 рік на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, використано 15,7 тис. грн. (87,2%).
Одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам у 2011 році надана з обласного бюджету в сумі 361,2 тис. грн., у тому числі за розпорядженнями голови Львівської обласної ради – 323,2 тис. грн. та розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації – 38,0 тис. грн. Також з обласного бюджету надано одноразову адресну допомогу реабілітованим громадянам в сумі 48,2 тис. грн. та компенсаційну виплату учасникам національно-визвольних змагань за проїзд – 41,1 тис. грн.

На реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району використано кошти в загальній сумі 643,0 тис. грн. (89,3%), зокрема на:

– адресну допомогу пільговій категорії громадян – 171,7 тис. грн.;

– соціальну допомогу найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинились в екстремальних обставинах, – 80,0 тис. грн.;

– соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 157,0 тис. грн.;

– одноразову грошову допомогу 3 особам, яким виповнилося 100 років – 3,0 тис. грн.;

– одноразову грошову допомогу 5 родинам, члени яких загинули в Афганістані – 2,5 тис. грн.;

– одноразову грошову допомогу до 25-ої річниці Чорнобиля – 32,5 тис. грн.;

– санаторно курортне-лікування дітей-інвалідів, хворих на ДЦП – 73,4 тис. грн.;

– пільги, що надаються з районного бюджету населенню по оплаті житлово-комунальних послуг і природного газу відповідно до рішень обласної ради в сумі 122,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району  станом на 1 січня 2012 року за оплату послуг  становить 0,2 тис. грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 2651,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 2511,0 тис. грн., що становить 98,4% планових призначень, по спеціальному фонду – 140,6 тис. грн. (97,5%).

Станом на 1 січня 2012 року кредиторська заборгованість по загальному фонду склала 29,7 тис. грн., зокрема за оплату послуг – 13,1 тис. грн., відряджень – 0,3 тис. грн., придбані бензин, канцелярські та господарські товари – 16,3 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2149,3 тис. грн., середня заробітна плата склала 1679 грн. Предмети, матеріали та обладнання придбано на 146,0 тис. грн., медикаменти – 14,3 тис. грн., оплачено послуг на 58,4 тис. грн., а саме: на монтажні роботи охоронної системи та оплату послуг охорони – 31,8 тис. грн., оплату послуг зв’язку та Інтернету – 4,6 тис. грн., ремонт та страхування автомобіля – 2,9 тис. грн.,  послуг оренди – 3,0 тис. грн., банківських послуг – 2,1 тис. грн., на заправку картриджів – 1,6 тис. грн., експертизу проекту по благоустрою території – 1,0 тис. грн. На відрядження використано 2,6 тис. грн., оплату спожитих енергоносіїв – 43,3 тис. грн., допомогу одиноким громадянам – 97,0 тис. грн. (натуральна допомога у вигляді продуктових наборів до Великодніх свят 96 громадянам – 12,7 тис. грн., до Дня •людей похилого віку і Дня ветеранів 346 громадянам – 75,0 тис. грн., та грошової допомоги на лікування 27 громадянам – 9,3 тис. грн.
Територіальним центром обслуговується 497 одиноких непрацездатних громадян.

По спеціальному фонду надійшло платних послуг в сумі 25,7 тис. грн., що становить 110,7% призначень на рік. А саме: від реалізації майна 1,5 тис. грн., надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 10,4 тис. грн., благодійних внесків та дарунків на суму 13,8 тис. грн. Видатки проведено на придбання предметів, матеріалів та обладнання на 9,6 тис. грн., надання допомоги одиноким в натуральній формі – 10,6 тис. грн., придбано монітор за 1,1 тис. грн., кушетки медичні на 6,5 тис. грн., ширми трьохсекційні – 7,2 тис. грн., тубоскварц  – 1,3 тис. грн., апарат для магнітотерапії “Алімп” – 14,8 тис. грн., інгалятор ультразвуковий – 1,1 тис. грн., бойлер – 1,2 тис. грн., радіатор – 1,5 тис. грн., проведено капітальний ремонт приміщення в м. Белз на 85,8 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2011 рік використано 185,7 тис. грн., що становить 95,2% планових призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року склала 1,3 тис. грн. (оплата послуг, відряджень, придбання канцтоварів, підписка періодичних видань).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 170,2 тис. грн., або 91,7% загальних видатків (середня заробітна плата склала 2226 грн), на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 1,5 тис. грн., оплату послуг – 3,3 тис. грн., відрядження – 3,5 тис. грн., енергоносії – 7,2 тис. грн.
На молодіжні програми кошти засвоєно в сумі 177,9 тис. грн., що становить 97,8% планових призначень, зокрема на програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 8,0 тис. грн., на соціальні програми і заходи у справах сім’ї та молоді – 169,9 тис. грн. (в т. ч. подарунки дітям з багатодітних сімей – 92,8 тис. грн. та на виконання програми з покращення соціального захисту багатодітних сімей в сумі 58,1 тис. грн. для придбання шкільного інвентаря).

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року склала 4,0 тис. грн., з них за отримані подарунки для проведення заходу центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді “Ой, хто-хто Миколая любить” – 2,0 тис. грн., проведення Дня святого Миколая Сокальською РДА – 2,0 тис. грн.

Протягом 2011-ого за пільгове перевезення окремих категорій громадян відшкодування складає 416,7 тис. грн. (100%).

По фізичній культурі і спорту протягом 2011 року видатки проведено на загальну суму 1933,2 тис. грн., з них по загальному фонду – 1872,0 тис. грн., що складає 97,5% призначень, по спеціальному фонду – 61,2 тис. грн. (99,4%).

Кредиторська заборгованість на 1 січня 2012 року по закладах фізичної культури і спорту склала 29,5 тис. грн., з них по загальному фонду – 29,2 тис. грн., по спеціальному – 0,3 тис. грн..

На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл “Соколяни” та “Буг” використано 1348,0 тис. грн. (98,9%), на фінансову підтримку спортивних споруд – 253,0 тис. грн. (96,7%), проведення навчально-тренувальних зборів і змагань відділом молоді та спорту Сокальської РДА – 70,0 тис. грн., на реалізацію програми розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту районного значення – 201,0 тис. грн., а саме на: футбольний  клуб “Сокаль” – 81,0 тис. грн. (90,0% призначень), волейбольний клуб “Сокіл” – 95,0 тис. грн. (86,4%, заборгованість 15,0 тис. грн.), волейбольний клуб “Соколяни” – 10,0 тис. грн. (100%).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам ДЮСШ “Соколяни” та “Буг” використано 969,1 тис. грн. (71,9%  всіх видатків, середня зар-плата склала 1462 грн), оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 267,8 тис. грн. На придбання предметів, матеріалів використано 28,6 тис. грн. (заборгованість 4,4 тис. грн.), медикаментів – 0,8 тис. грн., оплату послуг – 26,2 тис. грн. (заборгованість по поточному ремонту котла ДЮСШ “Соколяни” – 6,0 тис. грн., банківські послуги – 0,2 тис. грн.), оплату відряджень – 2,0 тис. грн. (заборгованість – 1,2 тис. грн.), проведення навчально-тренувальних зборів та змагань – 53,5 тис. грн. (заборгованість 2,3 тис. грн.).

До спеціального фонду ДЮСШ “Соколяни” надійшло 40,4 тис. грн. (120,2% річних призначень). За рахунок коштів спеціального фонду придбано предмети, матеріали обладнання та інвентар на суму 31,3 тис. грн. (заборгованість 0,3 тис. грн.) та предмети довгострокового користування – 2,0 тис. грн.

Сокальською РДА на Програму інформатизації Сокальського району на 2011 рік використано 52,0 тис. грн. (100%) (загальний фонд 6,0 тис. грн., спеціальний – 46,0 тис. грн.), Програму профілактики злочинності та забезпечення громадського порядку в Сокальському районі на 2011 рік – 20,0 тис.  грн. (100%) (загальний фонд 2,8 тис. грн., спеці-альний – 17,2 тис. грн.), Програму енергозбереження для бюджетної сфери Сокальського району на 2011-2013 роки – 11,5 тис. грн. (100%) (загальний фонд 2,9 тис. грн., спеціальний – 8,6 тис. грн.).

Не використано кошти на реалізацію Програми підтримки малого підприємництва у Сокальському районі в сумі 15,0 тис. грн.

У 2011 році по загальному фонду з обласного і районного бюджетів при планових призначеннях 550,8 тис. грн.  фінансування програм в галузі сільського господарства проведено в сумі 424,2 тис. грн. (77,0%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року склала 126,6 тис. грн.

На програму підвищення родючості грунтів та оптимізацію господарського використання ерозійно-деградованих земель з районного бюджету використано 181,9 тис. грн. (82,7%, заборгованість 38,1 тис. грн.), програму розвитку насінництва – 50,0 тис. грн. (100,0%), програму розвитку тваринництва – 85,0 тис. грн. (100,0%), програму по виконанню робіт по лісовому господарству та створенню лісових захисних насаджень на землях непридатних для сільськогосподарського використання використано 50,0 тис. грн. (100%).

З обласного бюджету на програму розвитку молочного і м”ясного скотарства та свинарства при планових призначеннях 145,8 тис. грн., проведено видатки в сумі •57,3 тис. грн. (39,3%, заборгованість 88,5 тис. грн.).

У звітному періоді по спеціальному фонду проведено видатки на погашення кредиторської заборгованісті з обласного бюджету, яка виникла на 1 січня 2011 року, на часткову компенсацію вартості придбання сільськогос-подарської техніки та технологічного обладнання для механізації ферм ВРХ в сумі 78,5 тис. грн.

За 2011 рік на реалізацію програми  підтримки сільськогосподарських угідь від повторного заболочення населених пунктів від підтоплень проведено видатки на рівні плану в сумі 395,0 тис. грн.

По землеустрою за звітний період по загальному фонду використано кошти в сумі  90,6 тис. грн. (73,5%), з них 17,3 тис. грн. за проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за межами  с. Хоробрів, 19,3 тис. грн. за детальне обстеження грунтів та встановлення їх якості на земельну ділянку для проведення реконструкції автомобільної дороги місцевого значення Угринів-Хоробрів, 4,5 тис. грн. за проведення аукціону з продажу земельної ділянки не сільськогосподарського призначення Хоробрівської сільської ради, 49,5 тис. грн. за виготовлення технічної документації для проекту відведення земельної ділянки, нормативно-грошової оцінки та звіту з експертної грошової оцінки продажу права оренди земельних ділянок на території Мурованської та Опільської місцевих рад.

Не використано кошти в сумі 32,7 тис. грн., які планувалися на проведення аукціонів по продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Видатки на типове проектування проведено в сумі 58,7 тис. грн.(48,2%), з них на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2011 року за виготовлення схеми планування території Сокальського району ІІ черга – 37,8 тис. грн. та 19,8 тис. грн. –  за виготовлення схеми планування автомобільного пункту – пропуску Угринів та об”єктів придорожньої інфраструктури на автодорозі – під”їзді до МАПП “Угринів-Долгобичів”, 1,1 за виконання комплексної державної експертизи по містобудівній документації “МБО розміщення торгово-сервісного комплексу “Рибацький двір” в селі Тартаків.

Не використано кошти в сумі 63,1 тис. грн. на виго-товлення документації по плануванню території Сокальського району.

На реалізацію програми збереження об’єктів культурної спадщини Сокальського району на 2011-2014 роки з районного бюджету проведено видатки райдержадміністрацією в сумі 30,0 тис. грн. (100% планових призначень) для виготовлення облікової пам”ятко-охоронної документації на церкви св. Преображення Господнього в с. Волиця, св. Косми і Дем’яна в с. Цеблів, св. арх. Михаїла в м. Сокаль, Воздвиження ЧЖХ в с. Переспа, Воздвиження ЧЖХ в с. Горбків, св.  арх. Михаїла в с. Перв”ятичі, св. Юрія в с. Лещатів, св. Дмитрія в с. Ванів, Покрови Пр. Богородиці в с. Шарпанці, на житловий будинок в м. Сокаль по вул. Міцкевича, 5.

Видатки на проведення інших заходів, пов”язаних з економічною діяльністю, проведено в сумі 108,9 тис. грн. (65,7%) на виготовлення схеми планування території Сокальського району, з них з районного бюджету 83,9 тис. грн. та з обласного – 25 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2012 року становить 57,0 тис. грн., в тому числі з обласного бюджету 5,0 тис. грн.

При плані 50,0 тис. грн. у 2011 році видатки з резервного фонду не проводились.

Також у 2011 році з районного бюджету виділено іншу дотацію на загальну суму 487,2 тис. грн., з них Сокальській міській раді на різницю в тарифах за 2011 рік на послуги теплопостачання для бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету КП “Сокальтеплокомуненерго”, – 165,0 тис. грн. та місцевим радам на забезпечення виплати індексації заробітної плати, оплати енергоносіїв, продуктів харчування – 322,2 тис. грн., зокрема: Смиківській – 13,0 тис. грн., Переспівській – 40,9 тис. грн., Поторицькій – 35,0 тис. грн., Боб”ятинській – 3,3 тис. грн.,  Тартаківській – 18,0 тис. грн., Опільській – 40,5 тис. грн., Хоробрівській – 30,0 тис. грн., Стенятинській – 5,0 тис. грн., Домашівській – 15,0 тис. грн., Хлівчанській – 12,0 тис. грн., Корчівській – 19,5 тис. грн., Княжівській – 25,0 тис. грн., Белзькій – 30,0 тис. грн., Угнівській – 35,0 тис. грн.

Надано додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, надбавки в розмірі 20 відсотків посадового окладу на всі категорії педагогічних працівників на суму 501,6 тис. грн.

Також з районного бюджету спрямовано субвенцію місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень в сумі 154,2 тис. грн.

З районного бюджету надано іншу субвенцію по загальному фонду місцевим радам в сумі 1031,1 тис. грн. (97,2%).

За рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні вкладення у звітному періоді проведено видатки з районного бюджету в сумі  583,2 тис. грн. (94,2%), з них 100,0 тис. грн. (100%) на погашення заборгованості по реконструкції даху Забузького НВК, 271,0 тис. грн. (98,9%) на поповнення статутного фонду КП “Сокальська районна друкарня” та •212,2 тис. грн. (99,6%) на реконструкцію благоустрою території Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування і надання соціальних послуг.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Голова Сокальської районної ради відвідав станцію юних техніків у Сокалі

У п’ятницю, 15 червня 2018 р. ...