Home / З сесії райради / Звернення депутатів Сокальської районної ради до мешканців району

Звернення депутатів Сокальської районної ради до мешканців району

Соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в державі сьогодні є надзвичайно склад­ною. Головними чинниками загострення становища є суттєве зниження промислового виробництва, високий рівень інфляції, дефіцит державних фінан­сів, що веде за собою значну заборгованість по заробітній платі, пенсіях, низький рівень життя на­селення, нереформованість країни, неефективність «старої пострадянської економіки», внутрішні конфлікти та неузгоджена зовнішня політика. Зов­нішній борг України перевищив критичну межу, за якою нас чекає дефолт.

Тіньова економіка, що сягає за обсягом більше половини валового внутрішнього продукту, та її супутник – корупція, незавершеність ринкових перетворень, що зупинилися на півдорозі, спричи­нили розвиток специфічного «дикого капіталізму», де неефективна держава, яка відірвалася від людей, перетворилась на олігархічно-бюрократич­ну машину, що піклується лише про власні інтереси.

Соціальна та демографічна криза, яку ми пере­живаємо зараз – це, в першу чергу, суспільна криза довіри до нинішньої влади, що породжується егоїз­мом і бажанням олігархічних кланів жити за рахунок минулих, теперішніх і прийдешніх поколінь. Зруйно­вано систему виховання, школи та дитсадки катас­трофічно недофінансовані, вражаючі показники дитячої безпритульності та підліткової злочинності. А якщо до цього додати залишковий принцип фінансування спорту, закладів культури, музеїв та бібліотек, то критичність ситуації очевидна.

Конфліктність, дуалізм виконавчої влади, руйна­ція місцевого самовря­дування, корумповані і нечес­ні суди, правоохоронна система – лише окремі аспекти цієї проблеми. Занедбана екологічна ситу­ація, критичний стан житлово-комунального госпо­дарства, животіння охорони здоров’я, безро­біття, соціальна незахищеність населення.

Останні роки засвідчили зниження ролі грома­дян, політичних партій у боротьбі з мафіозною, антинародною та антиукраїнською владою. Злочин­на діяльність Партії регіонів разом з прислужниками комуністами та «тушка­ми» реально загрожує поверненням диктатури та перетворенням України на московський домініон.

 Розпорошеність у національно-державницькому таборі турбує громад­ськість, націонал-патріотів, патріотичних політиків. Їх значимість у боротьбі за українство, законність і справедливість слабне. А це полегшує антинарод­ній владі працювати проти народу і проти становлення незалежної України. Омріяне віками майбутнє України під загрозою.

Ми маємо усвідомити, що мова йде про важли­вий історичний крок, виклик часу. Керівники націо­нально-демократичних партій, громадяни-патріоти, всі – хто відчуває відповідальність за долю України, зобов'язані рішучими і виваженими діями забез­печити консолідацію нації та об’єднавчий процес української державності на всіх рівнях.

Звертаємось до територіальних громад, депута­тів всіх рівнів, мешканців Сокальського району бути пильними, не дати втягнути себе в дріб’язкові, вузькопартійні розбірки, зважати на загрозу повер­нення диктатури та втрати європейського вибору через надумані референдуми, реформи адмініс­тративно-територіального устрою та інші можливі авантюри від теперішньої влади.

Закликаємо відповідно до Конституції та законо­давства України розвивати систему місцевого са­моврядування: територіальні громади, представ­ницькі органи – ради, місцеві ініціативи, інші органи самоорганізації населення. Піднісши роль місце­вого самоврядування та територіальних громад у формуванні суспільної позиції ми зможемо забезпе­чити демократію, розвиток та просування України по шляху євроінтеграції.

Слава Україні!

Прийнято на ХХІ сесії районної ради 20 червня 2013 року.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Скликається позачергова сесія Сокальської районної ради

26 липня 2018 року  о 10 ...