Home / З сесії райради / Про районний бюджет Сокальського району на 2012 рік

Про районний бюджет Сокальського району на 2012 рік

У розрахунок прогнозних обсягів доходів і видатків районого бюджету на 2012 рік покладено норми та показники Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

Бюджет заплановано на рівні доведених Міністерством фінансів України розрахункових обсягів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

При складанні районного бюджету знайшло відображення продовженої державним бюджетом 2012 року політики підвищення соціальних стандартів та збільшення соціальних виплат, зокрема, щодо:

– запровадження збільшених розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1073 гривні, з 1 квітня – 1094 грн., з 1 липня – 1102 грн., з 1 жовтня – 1118 грн. та з 1 грудня – 1134 грн. на місяць;

– забезпечення у 2012 р. виконання норм законодавства в частині встановлення мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

– підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки і забезпечення приросту його середньорічного розміру на 25,5 відсотка.

У районному бюджеті на 2012 рік обсяг дохідної частини (з урахуванням трансфертів) визначено в сумі 259498,9 тис. грн., у тому числі загального фонду – 256264,0 тис. грн., спеціального фонду – 3234,9 тис. грн.

Офіційних трансфертів у 2012 році заплановано одержати районним бюджетом в сумі 210639,0 тис. грн., з них дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету – 110995,8 тис. грн. (більше 2011 року на 6862,0 тис. грн.), державні субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 82897,9 тис. грн., коштів, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл – 12495,8 тис. грн., субвенції на проведення видатків районного бюджету, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 2169,0 тис. грн., субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2080,5 тис. грн. Варто зазначити, що така субвенція вперше передбачена в державному бюджеті окремо кожному бюджету району для подальшого розподілу між бюджетами місцевого самоврядування.

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2012 рік без врахування трансфертів з різних бюджетів визначено в сумі 47705,5 тис. грн., з них закріплені доходи – 46810,9 тис. грн., що більше надходжень 2011 року на 344,4 тис. грн. та відповідає розрахунковим показникам Міністерства фінансів.

Відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу України закріплені доходи районного бюджету сформовані за рахунок:

 – 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб і становлять 46793,9 тис. грн.;

 – реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 17,0 тис. грн.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб (його питома вага в обсязі доходів загального фонду 98,1%) визначено відповідно до вимог чинного законодавства. Для розрахунку використано дані про динаміку фонду оплати праці, фактичного надходження податку протягом останніх років. Враховано також законодавче збільшення розміру мінімальної заробітної плати та обсяги заборгованості з виплати заробітної плати в небюджетній сфері. При цьому враховані втрати у базовому періоді відповідних місцевих бюджетів унаслідок надання пільг платникам податків згідно з рішеннями відповідних місцевих рад та проведено коригування надходжень в 20082010 рр. на суму зниження ставки податку з доходів шахтарів, зайнятих повний робочий день на підземних роботах відповідно до Закону України від 2 вересня•2008 р. Ж345УІ "Про підвищення престижності шахтарської праці" та надходжень податку на доходи фізичних осіб у випадку зміни зарахування податку в 2012 році по відокремлених структурних підрозділах підприємств, організацій, установ чи перереєстрації платників.

У районному бюджеті на 2012 рік заплановані надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 894,6 тис. грн.

Доходи сформовано за рахунок податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – 45,6 тис. грн., частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності – 12,5 тис. грн., надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 300,0 тис. грн., плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності – 32,0 тис. грн., інших надходжень – 504,5 тис. грн.

Обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету в сумі 1085,4 тис. грн., надходжень за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі 69,0 тис. грн. та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2080,5 тис. грн. У цілому обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік визначено в сумі 3234,9 тис. грн.

У районному бюджеті на 2012 р. видатки передбачені в обсязі 259498,9 тис. грн., зокрема видатки загального фонду визначено у сумі 256064,0 тис. грн., спеціального фонду – 3434,9 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 200,0 тис. грн.

На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2012 році передбачено 87290,4 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 87126,4 тис. грн., спеціальним фондом – 164,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту збільшено проти 2011 року на 6945,7 тис. грн., або 8,7 відсотка.

Обсяг видатків забезпечить утримання 68 шкіл (9555 учнів), 5 позашкільних установ (Мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, Великі Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2012 році заплановано 71534,8 тис. грн., що складає 82,1% всіх видатків загального фонду та більше на 10306,7 тис. грн. або 16,8% від 2011 року. В структурі видатків на заробітну плату враховано підвищення заробітної плати у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно до єдиної тарифної сітки, підвищення посадових окладів відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, виплату надбавки 20% за престижність педагогічної праці, надбавки за вислугу років, надбавки 50% бібліотечним працівникам, інших обов’язкових доплат і надбавок, кошти на проведення індексації заробітної плати, виплату допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам в розмірі одного посадового окладу та виплату щорічної грошової винагороди в розмірі 45% посадового окладу.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачено в сумі 8320,7 тис. грн. (9,6% видатків загального фонду).

На харчування учнів 14 класів, учнів пільгових категорій та дітей дошкільного віку у НВК виділено 3918,8 тис. грн., або 4,5% видатків загального фонду. Середні витрати на харчування одного учня 14 класів заплановано з розрахунку 5,5 гривні на один дітодень. У загальній сумі видатків на харчування також враховано видатки на оздоровлення учнів у літній період в сумі 340,3 тис. грн. (на харчування 4415 учнів в пришкільних таборах протягом 14 днів).

Крім того, на оздоровлення та відпочинок учнів пільгових категорій та переможців олімпіад в ОЛК «Ровесник» (придбання путівок) передбачено 99,9 тис. грн.

Інші поточні видатки на утримання установ освіти заплановано в сумі 2892,7 тис. грн. (3,3%). Зокрема на: придбання предметів, обладнання та інвентаря – 1486,6 тис. грн., оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку, тощо) – 830,9 тис. грн., відрядження – 231,6 тис. грн., участь у конкурсах та олімпіадах – 198,4 тис. грн, придбання медикаментів – 51,5 тис. грн., виплату одноразової допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2012 році виповнюється 18 років – 19 тис. грн. та інші видатки – 74,7 тис. грн.

На утримання 17 дітей у 7 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу передбачена субвенція з державного бюджету в сумі 559,3 тис. грн.

По спеціальному фонду по установах освіти заплановано одержати кошти за рахунок надання платних послуг в сумі 23,0 тис. грн., орендної плати – 28,0 тис. грн., реалізації металобрухту – 11,0 тис. грн., благодійних внесків, грандів та дарунків – 102,0 тис. грн. Всього 164,0 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 135,0 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 29,0 тис. грн.

На 2012 р. для установ охорони здоров’я заплановано видатки в сумі 47176,0 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 46520,0 тис. грн. і спеціальним – 656,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету на охорону здоров’я збільшено проти використаних в 2011 році на 5302,8 тис. грн., або 12,9 відсотка.

По галузі охорони здоров’я утримується 3 лікарні, 11 амбулаторій, 51 фельдшерськоакушерський пункт та централізована бухгалтерія.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2012 році передбачені в сумі 38518,0 тис. грн., що на 7359,2 тис. грн., або 23,6 відсотка більше, ніж у 2011 році.

У видатках на оплату праці вперше враховано кошти на виплату допомоги на оздоровлення медичним працівникам у розмірі одного посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки, а це 1105,4 тис. грн.

Окрім цього, передбачено видатки на поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, в сумі 266,2 тис. грн.

На придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров’я заплановано 964,5 тис. грн. (це 2,1% загальних видатків), у тому числі на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 263,3 тис. грн. Додатково виділені кошти на медикаменти у грудні 2011 року на суму 426,0 тис. грн. забезпечать потребу в медикаментах у січнілютому 2012 року. Розрахункова додаткова потреба становить 1372,7 тис. грн., а саме на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 848,4 тис. грн та приведення вартості ліжкодня до 7,42 грн. – 524,3 тис. грн.

На придбання продуктів харчування виділено 620,4 тис. грн. (це 1,3% загальних видатків). Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 3 грн. 48 коп.

Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені у розмірі 4790,2 тис. грн. на підставі прогнозних у 2012 році цін і тарифів та натуральних показників, це 10,3 відсотка загальних видатків і більше, ніж у 2011 році на 1378,7 тис. грн.
Безкоштовне зубопротезування передбачено пільговикам на суму 70,0 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я визначені у розмірі 656,0 тис. грн., в тому числі від оренди приміщень – 70,2 тис. грн, проведення медоглядів – 322,5 тис. грн., платних послуг зубопротезною лабораторією 219,3 тис. грн, благодійних внесків – 44,0 тис. грн. (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Дані кошти заплановано використати на заробітну плату з нарахуваннями – 366,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 55,0 тис. грн., медикаментів – 50,0 тис. грн., продуктів харчування – 20,0 тис. грн., оплату інших послуг – 19,8 тис. грн., інші видатки – 60,3 тис. грн., енергоносіїв – 6,8 тис. грн., придбання аналізатора вмісту парів алкоголю – 5,0 тис. грн., 3ох комп’ютерів – 20,0 тис. грн., на проведення капітального ремонту даху котельні – 36,0 тис. грн., гаражів – 16,4 тис. грн.
На 2012 рік із урахуванням субвенцій з державного бюджету видатки на соціальний захист заплановані в сумі 85950,0 тис. грн., з них по загальному фонду – 85924,0 тис. грн., спеціальному – 26,0 тис. грн.

У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 81761,1 тис. грн. А саме на:

1) надання пільг – 8612,2 тис. грн., зокрема:

– ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги – 5669,2 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 500,0 тис. грн.;

– ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житловокомунальні послуги – 400,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 2,0 тис. грн.;

– громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги – 120,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 6,0 тис. грн.;

– пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України „Про захист рослин”, громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України „Про бібліотеки та бібліотечну справу”, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 500,0 тис. грн. та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 100 тис. грн.;

– інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами – 110,0 тис. грн.;

– інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 5,0 тис. грн.;

– окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 300,0 тис. грн.;

 – пільги багатодітним сім”ям на житловокомунальні послуги – 800,0 тис. грн. та придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 100,0 тис. грн.

2) виплату допомог в сумі 67458,9 тис. грн., що більше від 2011 року на 1870,9 тис. грн.

Допомоги передбачені:

– у зв’язку з вагітністю і пологами – 620,0 тис. грн.;

– на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям –16000,0 тис. грн.;

– допомога при народженні дитини – 29218,9 тис. грн.;

– допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 1500,0 тис. грн.;

– на дітей одиноким матерям – 3200,0 тис. грн.;

– тимчасової державної допомоги дітям – 500,0 тис. грн..;

– державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 4800,0 тис. грн.;

– допомога при усиновленні дитини – 120,0 тис. грн.;

– державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам – 11500,0 тис. грн.

Зростає субвенція з державного бюджету на цю мету у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та збільшенням кількості одержувачів.

3) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 3700,0 тис. грн.

4) компенсацію особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення – 1990,0 тис. грн.

На 2012 рік на реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району заплановано 528,9 тис. грн., заходами якої є:

– соціальна допомоги учасникам бойових дій УПА – 150,0 тис. грн. (з розрахунку 140 грн. в місяць на одну особу);

– соціальна допомога найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в екстремальних обставинах – 80,0 тис. грн.;

– надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповниться сто років в 2012 році – 4,0 тис. грн.;

– санаторнокурортне лікування дітей, хворих на ДЦП – 77,2 тис. грн.;

– надання адресної допомоги пільговій категорії громадян (інвалідам по зору І і ІІ групи, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживає двоє і більше інвалідів І і ІІ групи загального захворювання, інвалідів з дитинства до 18 років) в сумі 115,0 тис. грн.;

– на надання пільг з оплати житловокомунальних послуг ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів, малолітнім політичним в’язням – 102,7 тис. грн.

На компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І, ІI та ІІІ груп та дітям – інвалідам відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 ”Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” заплановано кошти в сумі 100,0 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2012 рік передбачено 3026,4 тис. грн., що більше проти 2011 року на 345,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 3000,4 тис. грн., спеціальному – 26,0 тис. грн. Обсяг видатків визначено із кількості наданих послуг людям, які знаходяться на обслуговуванні територіального центру.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановано 2692,2 тис. грн., що на 542,9 тис. грн., або 25,3% більше 2011 року і складає 89,7 відсотка в питомій вазі витрат.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших компослуг передбачено в сумі 64,2 тис. грн. (2,1% загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 244,0 тис. грн., а це 8,1%, зокрема на придбання паливномастильних матеріалів, малоцінного інвентаря, миючих засобів, господарських та канцелярських товарів, медикаментів – 171,0 тис. грн., оплаті банківських послуг, послуг зв’язку, по охороні та обслуговуванні сигналізації, повірці вогнегасників, тонометрів – 40,4 тис. грн., придбання продуктових наборів одиноким – 29,8 тис. грн., оплату відряджень – 2,9 тис. грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 15,0 тис. грн. та надання платних послуг – 11,0 тис. грн. Дані кошти заплановано використати на заробітну плату з нарахуваннями – 6,4 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 7,5 тис. грн., на придбання продуктових наборів одиноким – 12,0 тис. грн., оплату послуг – 0,1 тис. грн.

На 2012 рік на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано 200,4 тис. грн, що більше видатків 2011 року на 13,4 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 180,1 тис. грн, що становить 89,8 відсотка загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів – 10,0 тис. грн , а це 5,0%, інші видатки – 10,3 тис. грн. (5,2%).

На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано 12,0 тис. грн., соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді – 24,0 тис. грн.

На створення Центру соціальної реабілітації дітейінвалідів передбачено кошти в сумі 197,3 тис. грн.

Видатки на культуру та мистецтво на 2012 рік заплановано в сумі 11327,8 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 11113,4 тис. грн. та спеціальним фондом – 214,4 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду районного бюджету більший проти проведених видатків у 2011 році на 2255,6 тис. грн. або 25,5 відсотка.

В галузі культури з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний Народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м. Сокаль, м. Белз та м. Великі Мости) та централізована бухгалтерія.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями на 2012 рік заплановано 10329,7 тис. грн., що складає 92,9% всіх видатків та на 2307,0 тис. грн., або 28,8% більше 2011 року. Видатки на заробітну плату, крім посадових окладів, включають виплату за стаж роботи бібліотечним та педагогічним працівникам, матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу, грошову винагороду педагогічним працівникам в розмірі 90% посадового окладу, надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу, надбавку в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам, індексацію заробітної плати.
Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів та інших компослуг передбачено в обсязі 572,3 тис. грн. (5,1% загальних видатків), інші поточні видатки на утримання установ – 97,2 тис. грн., а це 1,0% у питомій вазі видатків.

На реалізацію програми підтримки культурнопросвітницьких та інформаційнопрезентаційних заходів Сокальського району заплановано 65,0 тис. грн, що на рівні 2011 року та 49,2 тис. грн. на програму підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського народного дому, що більше, ніж в минулому році на 10,8 тис. грн.

По закладах культури заплановано надходження власних доходів до спеціального фонду на 214,4 тис. грн., з них від платних послуг – 2,8 тис. грн., оренди приміщень – 5,2 тис. грн., спонсорської допомоги – 4,0 тис. грн., батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання дітей – 202,4 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на заробітну плату з нарахуваннями – 202,4 тис. грн., оплату відряджень – 1,0 тис. грн., інші поточні видатки на утримання установ – 2,8 тис. грн., капітальні видатки – 8,2 тис. грн., а саме на придбання бандури – 3,8 тис. грн., завушних мікрофонів – 2,9 тис. грн., літератури – 1,5 тис. грн.

На утримання апарату районної ради на 2012 рік заплановано видатки в сумі 1020,2 тис. грн.

За рахунок вищевказаних коштів планується утримання 18 посад апарату районної ради. Видатки на зарплату з нарахуваннями передбачені в сумі 814,5 тис. грн., що становить 79,8% загальних видатків. У розрахунок заробітної плати передбачено посадовий оклад, доплати за ранг та вислугу років, допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, індексація зарплати, премії та надбавка за високі досягнення у праці. Обсяг видатків на енергоносії передбачено в сумі 82,2 тис. грн., на придбання товарів та послуг – 109,6 тис. грн. (канцелярські товари – 11,2 тис. грн., придбання паливномастильних матеріалів та запчастин до автомобіля – 69,4 тис. грн., ремонт оргтехніки – 6,0 тис. грн., оплату послуг зв’язку та Інтернету – 16,3 тис. грн., оплату послуг районної газети та районної друкарні – 4,5 тис. грн., страхування автомобіля – 1,5 тис. грн., та оплату за касове обслуговування – 0,7 тис. грн.). На оплату відряджень заплановано 13,9 тис. грн., з них депутатам районної ради – 4,4 тис. грн.

У районному бюджеті на 2012 рік передбачено видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 570,0 тис. грн. На утримання 15ти штатних одиниць передбачено на заробітну плату з нарахуваннями 478,4 тис. грн., що на 80,3 тис. грн., або 22,1% більше, ніж використано в 2011 році. Видатки на енергоносії заплановані в сумі 16,6 тис. грн., придбання паливномастильних матеріалів – 45,6 тис. грн., обмундирування – 10,8 тис. грн., оплата послуг по монтажу газового опалення – 10,0 тис. грн. та інші видатки – 8,6 тис. грн.

На 2012 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту передбачені в сумі 2202,5 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 2177,5 тис. грн. та спеціальним – 25,0 тис. грн. Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на цю мету збільшено проти 2011 року на 305,5 тис. грн., або 16,3 відсотка.

Вказані кошти заплановані на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань у розмірі 95,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону «Сокіл» – 288,6 тис. грн., утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» – 1633,9 тис. грн., програму підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол) – 160,0 тис. грн.

По закладах фізичної культури та спорту надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» передбачені в сумі 23,0 тис. грн., та орендної плати – 2,0 тис. грн. Дані кошти заплановано використати на поточні видатки (придбання матеріалів, обладнання та інвентаря) – 23,0 тис. грн., та придбання теплообмінника – 2,0 тис. грн.

Із районного бюджету передбачено виділити кошти на програми фінансової підтримки та зміцнення матеріальнотехнічної бази комунальних підприємств Сокальської районної ради «Редакція газети «Голос знад Бугу» та телерадіокомпанії „Сокаль”.

Зокрема, редакції газети «Голос з-над Бугу” виділено 220,0 тис. грн. на часткове утримання працівників редакції та придбання паперу та телерадіокомпанії «Сокаль» – 270,0 тис. грн. на часткове утримання працівників та виготовлення і трансляцію телевізійної передачі «Сокальські новини», що на рівні 2011 року.

На реалізацію сільськогосподарських програм районного значення передбачено кошти в сумі 800,0 тис. грн., що на рівні 2011 року. З них на реалізацію програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення заплановано 400,0 тис. грн., підтримки галузі тваринництва – 85,0 тис. грн., підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійнодеградованих земель – 215,0 тис. грн., виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях непридатних для сільськогосподарського використання – 50,0 тис. грн., розвитку насінництва – 50,0 тис. грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва видатки на програму виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях непридатних для сільськогосподарського використання передбачені в сумі 69,0 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету в 2012 році складуть 577,5 тис. грн.

На продовження робіт по виготовленню схеми планування району у 2012 році заплановано 40,0 тис. грн.

По землеустрою в 2012 році видатки визначені в сумі 40,0 тис. грн. на виготовлення технічної документації на земельні ділянки за межами населених пунктів.

На реалізацію програми підтримки малого підприємництва у Сокальському районі передбачено кошти в сумі 15,0 тис. грн.

На фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру за загальним фондом районного бюджету планується спрямувати 30 тис. грн. за рахунок передбаченого відповідно до Бюджетного кодексу України резервного фонду.

На реалізацію Програми партнерства в рамках європейського проекту „Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: ТомашівЛюбельський – Жовква – Сокаль” на 2012 р. передбачено кошти в сумі 205,5 тис. грн., з них по загальному фонду 5,5 тис. грн. та спеціальному 200,0 тис. грн. як співфінансування на придбання пожежної автомашини.

У видатках спеціального фонду районного бюджету передбачена субвенція місцевим радам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 2080,5 тис. грн., розподіл обсягу якої буде проводитись на черговій сесії.

З районного бюджету заплановано надходження дотацій тридцяти чотирьом місцевим бюджетам на загальну суму 19614,5 тис. грн.

Сформовано напружений але реалістичний, збалансований бюджет, визначено оптимальні показники з витрачання бюджетних коштів, виходячи з можливостей дохідної бази та першочергових завдань щодо забезпечення ресурсами бюджетної сфери.           

Світлана КСЬОНЖИК,
начальник фінансового управління Сокальської райдержадміністрації.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Заступник голови Сокальської райради взяв участь в антикорупційному тренінгу

25 вересня у Львові для представників ...