Home / Влада працює / Про районний бюджет Сокальського району на 2013 рік

Про районний бюджет Сокальського району на 2013 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу в основу обсягу доходів і видатків районного бюджету на 2013 рік покладено норми і показники Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджет заплановано на рівні доведених Міністерством фінансів України розрахункових обсягів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

У районному бюджеті знайшло відображення продовженої державним бюджетом 2013 року політики підвищення соціальних стандартів та збільшення соціальних виплат, зокрема, щодо:    

– запровадження збільшених розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня – 1147 гривень та з 1 грудня – 1218 гривень на місяць; 

– підвищення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня – 852 гривні, з 1 грудня – 928 гривень на місяць.

На 2013 рік обсяг дохідної частини (із урахуванням трансфертів) районного бюджету визначено в сумі 292769,9 тис. грн., у тому числі загального фонду – 288283,8 тис. грн., спеціального фонду – 4486,1 тис. грн.

Офіційних трансфертів у 2013 році заплановано одержати районним бюджетом в сумі 231832,4 тис. грн., з них дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету – 100172,0 тис. грн. (менше 2012 року на 10823,8 тис. грн.), додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення – 1220,8 тис. грн., державні субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 110867 тис. грн., субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» – 774,9 тис. грн., кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл – 14056,2 тис. грн., субвенції на проведення видатків районного бюджету, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – 2478,1 тис. грн., по спеціальному фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 2263,3 тис. грн..

Обсяг дохідної частини загального фонду районного бюджету на 2013 рік без врахування трансфертів з державного бюджету визначено в сумі 58714,7 тис. грн.

Надходження до районного бюджету доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, у 2013 році заплановано 58150,5 тис. грн., що більше очікуваних надходжень 2012 року на 7636,2 тис. грн., або на 16% та відповідає розрахунковим показникам Міністерства фінансів.

Відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу України доходи районного бюджету, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, сформовані за рахунок:

– 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб і становлять 58133,5тис. грн.;

– реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 17,0 тис. грн.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб (його питома вага в обсязі доходів загального фонду 99,1%) визначено відповідно до вимог чинного законодавства. Для розрахунку використано дані про динаміку фонду оплати праці, фактичного надходження податку протягом останніх трьох років. Враховано також законодавче збільшення розміру мінімальної заробітної плати та обсяги заборгованості з виплати заробітної плати в небюджетній сфері. При цьому проведено коригування надходжень в 2009 році на суму зниження ставки податку з доходів шахтарів, зайнятих повний робочий день на підземних роботах відповідно до Закону України від 02.09.2008 Ж345УІ «Про підвищення престижності шахтарської праці» та надходжень податку на доходи фізичних осіб у випадку зміни зарахування податку в 2012 році по відокремлених структурних підрозділах підприємств, організацій, установ чи перереєстрації платників (Львівська філія ПАТ «Укртелеком»).

У районному бюджеті на 2013 рік заплановано надходження доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів у сумі 564,2 тис. грн.

Доходи сформовано за рахунок податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – 40,0 тис. грн., частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності – 10,0 тис. грн., концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності – 95,8 тис. грн., плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності – 33,1 тис. грн., інших надходжень – 385,3 тис. грн. ( в тому числі повернення коштів відповідно до актів перевірок виявлених державною фінансовою інспекцією – 115,0 тис. грн.).

Обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік сформовано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету в сумі 2222,8 тис. грн.

У районному бюджеті на 2013 рік видатки передбачено в обсязі 292769,9 тис. грн., зокрема видатки загального фонду визначено у сумі 288283,8 тис. грн., спеціального фонду – 4486,1 тис. грн.

На забезпечення діяльності закладів освіти районного підпорядкування у 2013 році передбачено 91514,2 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 90367,6 тис. грн., спеціальним фондом – 1146,6 тис. грн..

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету на освіту менший проти очікуваного використання в 2012 році на 1338,0 тис. грн., або 1,5 відсотка.

Затверджені обсяги витрат забезпечать утримання 68 шкіл (9200 учнів), 5 позашкільних установ (мала академія наук, станція юних техніків, будинки учнівської творчості міст Сокаль, Великі Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2013 році заплановано 77180,9 тис. грн., що складає 86,1% всіх видатків загального фонду та більше на 1623,2 тис. грн., або 2,1% від 2012 року. В структурі видатків на заробітну плату враховано підвищення заробітної плати у зв’язку із ростом мінімальної заробітної плати та посадових окладів відповідно до єдиної тарифної сітки, підвищення посадових окладів відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, виплату надбавки 20% за престижність педагогічної праці, надбавки за вислугу років, надбавки 50% бібліотечним працівникам, інших обов’язкових доплат і надбавок, кошти на проведення індексації заробітної плати, виплату допомоги на оздоровлення педагогічним працівникам в розмірі одного посадового окладу та виплату щорічної грошової винагороди в розмірі 10% посадового окладу.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів для установ освіти передбачено в обсязі 6804,8 тис. грн. (7,6% видатків загального фонду). Зокрема на 2013 рік на придбання твердого палива (302,4 т) передбачено 323,7 тис. грн. На опалювальний сезон 20132014 років додаткова потреба у твердому паливі складає 1647,3 тис. грн. (1542,4 т).

На харчування учнів 14 класів, учнів пільгових категорій та дітей дошкільного віку у НВК виділено 3385,0 тис. грн., або 3,8% видатків загального фонду. Середні витрати на харчування одного учня 14 класів заплановано з розрахунку 5,5 гривень на один дітодень. У загальній сумі видатків на харчування також враховано видатки на оздоровлення учнів у літній період в сумі 79,8 тис. грн. (на харчування 1885 учнів в пришкільних таборах протягом 14 днів), що на 179,5 тис. грн. менше видатків 2012 року.

Крім того, на оздоровлення та відпочинок учнів пільгових категорій та переможців олімпіад в ОЛК «Ровесник» (придбання путівок) передбачено 99,9 тис. грн.

Інші поточні видатки на утримання установ заплановано в сумі 2222,0 тис. грн. (2,5%). Зокрема на: придбання предметів, обладнання та інвентаря – 1464,1 тис. грн. (в тому числі 158,8 тис. грн. – на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничоматематичних і технологічних дисциплін), оплату послуг (поточного ремонту, банківських послуг, послуг зв’язку тощо) – 502,1 тис. грн., відрядження – 153,4 тис. грн., участь у конкурсах та олімпіадах – 58,1 тис. грн., придбання медикаментів – 0,5 тис. грн., виплату одноразової допомоги 9 дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2013 році виповнюється 18 років – 16,3 тис. грн., виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів 4 дітямсиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням), або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу – 27,5 тис. грн.

На утримання 18 дітей у 7 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 774,9 тис. грн.
По спеціальному фонду по установах освіти заплановано одержати кошти за рахунок надання платних послуг (перевезення) в сумі 147,4 тис. грн., батьківської плати за харчування дітей у НВК та повернення коштів за харчування учнів старших класів – 864,6 тис. грн., орендної плати – 16,0 тис. грн., реалізації металобрухту – 2,0 тис. грн., благодійних внесків, грандів та дарунків – 116,6 тис. грн.. Всього 1146,6 тис. грн. Ці кошти передбачено використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 282,0 тис. грн., продуктів харчування – 864,6 тис. грн.

На 2013 рік для установ охорони здоров’я передбачено видатки в сумі 46058,5 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 45309,9 тис. грн. і спеціальним – 748,6 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету на охорону здоров’я зменшено проти очікуваного виконання в 2012 році на 4276,3 тис. грн, або 8,6% уточнених призначень. Це враховано норми Закону України від 05.07.2012 №5081VI «Про екстрену медичну допомогу» щодо здійснення передачі видатків на функціонування станцій швидкої медичної допомоги та невідкладної допомоги (які перейменовуються в станції екстреної (швидкої) медичної допомоги) з районного бюджету до обласного бюджету, де застосовано коефіцієнт – 0,085.

По галузі охорони здоров’я передбачено утримання 3 лікарень, 11 амбулаторій, 51 фельдшерськоакушерського пункту та централізованої бухгалтерії.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2013 році затверджено в сумі 39701,0 тис. грн., або 87,6% загальних видатків.

На придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров’я передбачено 100,0 тис. грн., на безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 330,0 тис. грн. Додатково виділені кошти на медикаменти у 2012 році забезпечать потребу в медикаментах у січніберезні 2013 року. Розрахункова додаткова потреба на приведення вартості ліжкодня по медикаментах до 7,20 грн. складає 1632,2 тис. грн., безкоштовне забезпечення медикаментами пільгової категорії громадян – 470,0 тис. грн.
На придбання продуктів харчування заплановано 531,0 тис. грн. (це 1,2% загальних видатків). Середньоденні витрати на харчування одного хворого в день складуть 3 грн. 19 коп. Також передбачено придбання дитячого харчування (молочні суміші) на 13,4 тис. грн.

Асигнування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені у розмірі 3270,2 тис. грн. на підставі діючих цін і тарифів та натуральних показників. Додаткова потреба на придбання 219,3 тонни твердого палива складає 397,2 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, інвентаря заплановано 535,5 тис. грн., що менше на 635,2 тис. грн. від уточнених призначень на 2012 рік. Кошти на придбання пальномастильних матеріалів затверджено в сумі 404,5 тис. грн., господарських товарів – 46,8 тис. грн., канцтоварів – 57,7 тис. грн., товарів по техніці безпеки – 18,7 тис. грн., підписку газет, журналів – 7,8 тис. грн.

Безкоштовне зубопротезування передбачено 182ом пільговикам на суму 70,0 тис. грн.

Надходження до спеціального фонду установ охорони здоров’я передбачено у розмірі 748,6 тис. грн., в тому числі від оренди приміщень – 79,0 тис. грн., проведення медоглядів – 374,3 тис. грн., платних послуг зубопротезною лабораторією 235,3 тис. грн., благодійних внесків – 60,0 тис. грн. (медикаментів, продуктів харчування, інвентаря). Ці кошти заплановано використати на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 440,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 64,1 тис. грн., медикаментів – 66,0 тис. грн., продуктів харчування – 20,0 тис. грн., інші видатки – 63,2 тис. грн., енергоносіїв – 7,3 тис. грн., оплату поточного ремонту поліклініки – 20,7 тис. грн., лабораторії – 25,0 тис. грн., 4ох комп’ютерів – 34,6 тис. грн.

На 2013 рік із урахуванням субвенцій з державного бюджету видатки на соціальний захист затверджено в сумі 116295,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 116266,3 тис. грн., спеціальному – 29,0 тис. грн.

У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 110330,9 тис. грн.

А саме на:

1) надання пільг – 8830,2 тис. грн., зокрема:

– ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житловокомунальні послуги – 5600,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 606,0 тис. грн.;

– ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінальновиконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житловокомунальні послуги – 400,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 2,1 тис. грн.;

– громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житловокомунальні послуги – 100,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 6,1 тис. грн.;

– пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України «Про захист рослин», громадянам, передбачені пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України «Про освіту», на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 500,0 тис. грн. та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 102,0 тис. грн.;

– інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами – 130,0 тис. грн.;

– інших пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 2,0 тис. грн.;

– окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 330,0 тис. грн.;

– пільги багатодітним сім’ям на житловокомунальні послуги – 900,0 тис. грн. та придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 152,0 тис. грн.

2) виплату допомог в сумі 95542,8 тис. грн. Допомоги передбачені:

– у зв’язку з вагітністю і пологами – 750,0 тис. грн;

– на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям – 20000,0 тис. грн.;

– допомога при народженні дитини – 40000,0 тис. грн.;

– допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 2500,0 тис. грн.;

– на дітей одиноким матерям – 4000,0 тис. грн.;

– тимчасової державної допомоги дітям – 500,0 тис. грн.;

– державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям – 10000,0 тис. грн.;

– допомога при усиновленні дитини – 100,0 тис. грн.;

– державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам – 17692,8 тис. грн.

3) субсидії населенню на покриття витрат на оплату житловокомунальних послуг та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 3469,3 тис. грн.

4) компенсацію особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення – 2141,6 тис. грн.

5) на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення на суму 347,0 тис. грн.

На 2013 рік у районному бюджеті передбачено видатки на реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району в загальній сумі 631,5 тис. грн., заходами якої є:

– соціальна допомога учасникам бойових дій УПА в сумі 122,5 тис. грн. (з розрахунку 140 грн в місяць на одну особу);

– соціальна допомога найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в екстремальних обставинах – 81,3 тис. грн.;

– надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповниться сто років в 2013 році – 7,2 тис. грн.;

– санаторнокурортне лікування дітей, хворих на ДЦП – 85,0 тис. грн.;

– надання адресної допомоги пільговій категорії громадян (інвалідам по зору І і ІІ групи, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживає двоє і більше інвалідів І і ІІ групи загального захворювання, інвалідів з дитинства до 18 років) в сумі 158,2 тис. грн.;

– надання одноразової грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, в сумі 32,6 тис. грн.;

– надання одноразової допомоги членам сімей військової служби, що загинули під час виконання інтернаціонального обов’язку в республіці Афганістан – 2,5 тис. грн.;

– надання пільг з оплати житловокомунальних послуг ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів, малолітнім політичним в’язням – 142,2 тис. грн.

На 2013 рік на реалізацію Програми фінансової підтримки громадських організацій Сокальської районної Асоціації інвалідів заплановано 14,2 тис. грн.

На компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І, IІ та ІІІ груп та дітям – інвалідам відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» передбачено кошти в сумі 109,6 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на 2013 рік затверджено 3569,3 тис. грн., що більше проти очікуваного використання у 2012 році на 540,0 тис. грн., з них по загальному фонду – 3540,3 тис. грн., спеціальному – 29,0 тис. грн. Обсяг видатків визначено із кількості наданих послуг людям, які знаходяться на обслуговуванні територіальним центром.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановано 3194,1 тис. грн., що на 537 тис. грн., або 18,6% більше 2012 року і складає 90,2 відсотка в питомій вазі витрат.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв та інших компослуг передбачено в сумі 66,9 тис. грн. (1,9% загальних видатків). Інші поточні видатки на утримання установи складають 279,3 тис. грн., а це 7,9%, зокрема на придбання пальномастильних матеріалів, малоцінного інвентаря, миючих засобів, господарських та канцелярських товарів, медикаментів – 180,2 тис. грн., оплату банківських послуг, послуг зв’язку – 44,7 тис. грн., придбання продуктових наборів одиноким – 50,0 тис. грн., оплату відряджень – 2,9 тис. грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 15,0 тис. грн. та надання платних послуг – 14,0 тис. грн. Ці кошти заплaновано використати на заробітну плату з нарахуваннями – 9,1 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 8,8 тис. грн., на придбання продуктових наборів одиноким – 11,0 тис. грн., оплату послуг – 0,1 тис. грн.

На 2013 рік видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді заплановано в сумі 226,0 тис. грн., що більше видатків 2012 року на 24,3 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями передбачено 202,2 тис. грн., що становить 89,5 відсотків загальних видатків. На оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів – 12,6 тис. грн., а це 5,5%, інші видатки – 11,2 тис. грн. (5,0%).
Крім того, передбачено додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення в сумі 1220,8 тис. грн., для утримання 34 шт. одн. соціальних фахівців, у тому числі на заробітну плату з нарахуваннями – 1078,4 тис. грн., придбання предметів, матеріалів – 55,9 тис. грн., оплату послуг – 5,7 тис. грн., оплату енергоносіїв – 86,6 тис. грн.

На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді передбачено 5,0 тис. грн., соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді – 18,0 тис. грн.

На створення Центру соціальної реабілітації дітейінвалідів передбачено кошти в сумі 70,0 тис. грн.

Видатки на культуру та мистецтво на 2013 рік заплановано в сумі 11993,6 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 11760,0 тис. грн. та спеціальним фондом – 233,6 тис. грн.

По галузі культури з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний Hародний дім, три школи естетичного виховання дітей•(м. Сокаль, м. Белз та м. Великі Мости) та централізована бухгалтерія.

Обсяг видатків загального фонду районного бюджету більший проти очікуваного використання в 2012 році на 539,1 тис. грн., або 4,8 відсотка.

По загальному фонду на заробітну плату з нарахуваннями у 2013 році заплановано 11003,9 тис. грн., що складає 94,5% всіх видатків та на 667,2 тис. грн., або 6,5% більше 2012 року. Видатки на заробітну плату крім посадових окладів включають виплату за стаж роботи бібліотечним та педагогічним працівникам, матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу, грошову винагороду педагогічним працівникам в розмірі 20% посадового окладу, надбавку працівникам бібліотек за особливі умови роботи у розмірі 50% посадового окладу, надбавку в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам, індексацію заробітної плати.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів та інших компослуг передбачено в обсязі 553,6 тис. грн. (4,8% загальних видатків), інші поточні видатки на утримання установ складають 88,4 тис. грн., а це 0,7% у питомій вазі видатків.

На реалізацію програми підтримки культурнопросвітницьких та інформаційнопрезентаційних заходів Сокальського району передбачено виділити 61,6 тис. грн. та 52,5 тис. грн. на програму підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського народного дому.

По закладах культури заплановано надходження власних доходів до спеціального фонду на 233,6 тис. грн., з них від платних послуг – 14,9 тис. грн., оренди приміщень – 3,2 тис. грн., спонсорської допомоги – 4,0 тис. грн., батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання дітей – 211,5 тис. грн. Ці кошти передбачено використати на заробітну плату з нарахуваннями – 220,6 тис. грн., інші поточні видатки на утримання установ – 7,5 тис. грн., капітальні видатки – 5,5 тис. грн., а саме на придбання мікрофонів – 2,0 тис. грн., підсилювача – 2,0 тис. грн., літератури – 1,5 тис. грн.

На утримання апарату районної ради на 2013 рік передбачено кошти в сумі 1080,0 тис. грн.

За рахунок вищевказаних коштів планується утримання 18 посад апарату районної ради. Видатки на зарплату з нарахуваннями передбачено в сумі 897,4 тис. грн., що становить 83,1% загальних видатків і більше на 82,9 тис. грн., ніж у 2012 році. У розрахунок заробітної плати включено посадовий оклад, доплати за ранг та вислугу років, допомога на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати, індексація зарплати, одноразові виплати, премія та надбавка за високі досягнення у праці. Обсяг видатків на енергоносії заплановано в сумі 71,7 тис. грн., на придбання товарів та оплату послуг – 95,3 тис. грн. (канцелярські товари – 15,1 тис. грн., придбання пальномастильних матеріалів та запчастин до автомобіля – 54,0 тис. грн., ремонт оргтехніки – 10,0 тис. грн., оплату послуг зв’язку та Інтернету – 11,0 тис. грн., оплату послуг районної газети та районної друкарні – 1,8 тис. грн., страхування автомобіля – 1,5 тис. грн., поточний ремонт – 1,0 тис. грн., оплату за касове обслуговування – 0,7 тис. грн. та вивіз твердих побутових відходів – 0,2 тис. грн.). На оплату відряджень передбачено 15,6 тис. грн., з них депутатам районної ради – 11,1 тис. грн.

У районному бюджеті на 2013 рік затверджено видатки на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 580,0 тис. грн. На утримання 15ти штатних одиниць передбачено видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 480,9 тис. грн.. Видатки на енергоносії заплановані в сумі 20,7 тис. грн., придбання пальномастильних матеріалів – 55,7 тис. грн., обмундирування – 21,0 тис. грн., та інші видатки – 1,7 тис. грн.
У районному бюджеті на 2013 рік видатки для галузі фізичної культури та спорту визначені в сумі 1987,1 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 1922,1 тис. грн. та спеціальним – 65,0 тис. грн.

Обсяги видатків загального фонду районного бюджету на цю мету менші проти очікуваного використання в 2012 році на 259,6 тис. грн., або 13,5 відсотка.

Вказані кошти заплановані на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань у розмірі 80,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону «Сокіл» – 240,3 тис. грн., утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» – 1416,9 тис. грн., програму підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол) – 184,9 тис. грн. (ФК «Сокаль» – 75,7 тис. грн., ВК «Сокіл» – 80,7 тис. грн., ДЮСШ «Соколяни» – 18,5 тис. грн., ФК «Рата» В.Мости – 10,0 тис. грн.).

По закладах фізичної культури та спорту передбачено надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ «Соколяни» в сумі 63,0 тис. грн. та орендної плати – 2,0 тис. грн. Ці кошти передбачено використати на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря – 55,0 тис. грн. та оплату послуг – 10,0 тис. грн.

Із районного бюджету передбачено виділити кошти на програми фінансової підтримки та зміцнення матеріальнотехнічної бази комунальних підприємств Сокальської районної ради «Редакція газети «Голос знад Бугу» та «Телерадіокомпанія «Сокаль».

Зокрема, редакції газети «Голос знад Бугу» виділено 189,6 тис. грн. на часткове утримання працівників редакції та придбання паперу; та телерадіокомпанії «Сокаль» – 284,5 тис. грн., на часткове утримання працівників, виготовлення і трансляцію телевізійної передачі «Сокальські новини» та трансляцію недільних богослужінь з кафедрального собору св. ап. Петра і Павла.

На реалізацію сільськогосподарських програм районного значення передбачено кошти в сумі 758,5 тис. грн. З них на реалізацію програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення – 426,7 тис. грн., підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійнодеградованих земель – 218,0 тис. грн., виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях непридатних для сільськогосподарського використання – 47,4 тис. грн., розвитку насінництва – 47,4 тис. грн., підтримки розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 19,0 тис. грн.

На завершення робіт по виготовленню схеми планування території Сокальського району у 2013 році заплановано 44,0 тис. грн.

По землеустрою в 2013 році видатки визначені в сумі 100,0 тис. грн., це на продаж права оренди на землі сільськогосподарського призначення на території Хоробрівської сільської ради – 70,0 тис. грн. та Волицької сільської ради – 30 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок субвенції з державного бюджету передбачено в сумі 536,1 тис. грн.

На реалізацію програми підтримки малого підприємництва у Сокальському районі затверджено 14,2 тис. грн.

На резервний фонд за загальним фондом районного бюджету планується спрямувати 32,8 тис. грн.

На завершення реалізації Програми партнерства в рамках європейського проекту «Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: ТомашівЛюбельський – Жовква – Сокаль» на 2013 р. передбачено кошти в сумі 6,9 тис. грн.

На реалізацію програми поводження з твердими побутовими відходами в Сокальському районі на 20112014 роки заплановано 29900 грн.

На програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 20122015 роки затверджено 90000 грн.

У видатках спеціального фонду районного бюджету передбачена субвенція місцевим радам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 2263,3 тис. грн.

Із районного бюджету заплановано надання дотацій тридцяти трьом місцевим бюджетам на загальну суму 18911,4 тис. грн.

Сформовано напружений збалансований бюджет, визначено оптимальні показники з витрачання бюджетних коштів, виходячи з можливостей дохідної бази та першочергових завдань щодо забезпечення ресурсами бюджетної сфери.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

затримано голову рда за хабар

Співробітники СБУ у Львівській області затримали на хабарі голову однієї з районних державних адміністрації

Співробітники Управління СБ України у Львівській ...