Про великі підприємства

ЧАСТКА ВУГІЛЛЯ У ТЕПЛОВІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ БУДЕ ЗБІЛЬШУВАТИСЬ

Так під час робочого візиту на Львівщині заявив міністр вугіль-ної промисловості України Юрій Ященко. Також урядовець спустив-ся у вибій найпотужнішої на Львівщині шахти "Степова" та заслухав Програму розвитку гірни-чих робіт вугільних підприємств ДП "Львіввугілля".

На пресконференції, що відбулася відразу по виїзді з шахти біля кліті, міністр відповів на запитання журналістів. І, зокрема зазначив, що  деякі львівські шахти майже повністю вичерпали свій виробничий ресурс, але пра-цюватимуть доти, доки зали-шиться хоч найменша можли-вість видо-бувати вугілля. До того ж, згідно з інвестиційною програмою, мініс-терство планує залучити на шахти Львівщини 2,2 млрд. грн. Пілотний проект цієї програми буде впрова-джено на шахті "Степова" як на найперспективнішій у басейні. Враження від відвідин цього під-при–ємства у Юрія Ященка позитивні.

– Стан шахти задовільний і навіть дуже, – сказав він. – Видно, що підприємство живе, працює. Усі гірники, з якими я спілкувався у вибої, настроєні на роботу. Дирек-тор Ярослав Кіх – досвідчений, грамотний спеціаліст. Ця шахта працює і працюватиме у майбутньому ще потужніше. У найближчі п’ять років видобуток цієї копальні буде подвоєний і сягне одного мільйона тонн у рік.

За словами міністра, частка вугілля у паливному балансі України найближчі десять років зростатиме, і планується якнайшвидше довести видобуток вугілля на державних шахтах до 60 млн. тонн на рік. Якщо врахувати, що на приватних шахтах видобувають 40 млн. тонн палива щорічно, то до 2015 року Україна зможе видобувати 100 млн. тонн вугілля на рік.

– Зараз за дорученням Уряду ми розробляємо програму реконструкції шахт, – сказав міністр. –  А що стосується спорудження нових шахт, то розглядається питання про будівництво шахти "Червоно-градська №3", попередня оцінка вартості проекту будівництва 5,8 млрд. грн.
Юрій Ященко розповів, що День Шахтаря святкуватиме у місті Стаханові на честь річниці стаханів-ського рекорду. До професійного свята доходи шахтарів підвищаться, адже зарплата гірникам нарахову-•вати–меться, виходячи з мінімальної у 744 грн., тобто підвищиться у серед-ньому на 14,5%.

Присутній на зустрічі з міністром голова Сокальської райдерж-адміні-страції Микола Мисак прокоментував нинішню ситуацію у вугільній галузі району:

– На території Сокальського району розташовано чотири шахти ДП "Львіввугілля".  "Степова"  – найпотужніша з них і видає найякісніше вугілля. Взагалі вугільна галузь для нашого району є бюджетоутворюючою – приблизно 75% бюджету складають відрахування з шахт. В основному це податок на доходи фізичних осіб. На вугільних підприємствах держпідприємства працює близько соро-ка відсотків мешканців Сокальського району, і тому дуже важливо, що зарплату шахтарям випла-чують вчасно, адже навіть місячна затримка негативно відобразилась би на районному бюджеті. Розвиток вугільних шахт Львівщини безумовно позитивно впливатиме на життя нашого району.

Марія МАЗУР.

На знімках: під час зустрічі міністра вугільної промисловості Юрія Ященка на шахті “Степова”.

Фото Олександра Харламова.

Голос Сокальщини на GoogleNews