Головна / Про економіку / Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2014 рік

Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2014 рік

До загального фонду районного бюджету за 2014 рік надійшло 55340,6 тис. грн. податків і зборів. Це становить 102,1% уточнених планових призначень на рік і більше надходжень 2013 року на 2653 тис. грн.

Найбільшу питому вагу (99,4%) у надходженнях податків і зборів складає податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло в сумі 54972,2 тис. грн. (102,6% до річного плану) і більше надходжень 2013 року на 2615,3 тис. грн. По даному податку станом на 1.01.2015 року рахується недоїмка підприємств району в сумі 5287,6 тис. грн. Також за рахунок існуючої заборгованості по заробітній платі підприємств району, яка станом на 1.01.2015 року склала 27574,3 тис. грн. до бюджету недонадійшло податку на доходи фізичних осіб понад 2 млн. грн. 

Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло в сумі 14,9 тис. грн., що становить 74,3% планових призначень. Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності за звітний період надійшло 9,6 тис. грн., що становить 87,5% планових призначень. За звітний період до районного бюджету надійшло інших надходжень 172,9 тис. грн. (100%), в тому числі повернення місцевими радами не використаних у 2013 році інших субвенцій – 167,5 тис. грн.

Орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна надійшло в сум 63,4 тис. грн. (134,9%). Середня ставка по бюджетних установах становить 11,60 грн., зокрема по відділу освіти 6,53 грн., районній лікарні 17,89 грн., відділу культури 65,43 грн., відділу молоді та спорту 2,80 грн.
Інших надходжень від повернення коштів відповідно до актів перевірок Жовківської об’єднаної державної фінансової інспекції надійшло в сумі 107,6 тис. грн. (107,6%). 

За звітний період до районного бюджету не надійшло жодної гривні концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності від ТзОВ «Скорпіон». Станом на 1 січня 2015 року заборгованість по перерахуванню до бюджету даного платежу з урахуванням пені становить 385,8 тис. грн.

Окрім податків і неподаткових платежів районним бюджетом за 2014 рік одержано дотацію із Державного бюджету в сумі 120487,6 тис. грн. (100% планових призначень).

2014 році з державного бюджету району надійшла субвенція в сумі 114152,0 тис. грн. В тому числі на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям інвалідам 101420,9 тис. грн., на надання пільг – 12732,0 тис. грн. Субвенції на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 720,7 тис. грн.

Субвенції районному бюджету із бюджетів місцевих рад на проведення видатків, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів надійшло в сумі 1519,1 тис. грн., що становить 82,5% планових призначень. 

Коштів, що надходять до районного бюджету (вилучених) з бюджетів сіл, селища, міст, надійшло в сумі 11899,1 тис. грн. 

В 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ремонт та реконструкцію вулиць та доріг комунальної власності при плані 4776,9 тис. грн. профінансовано 2940,7 тис. грн., субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з теплопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню –3089,6 тис. грн., інших субвенцій – 5557,7 тис. грн., субвенцій на виконання інвестиційних проектів – 140,0 тис. грн.

За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 3831,0 тис. грн. А саме: власні надходження бюджетних установ склали 3548,6 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 40,3 тис. грн., коштів від відчуження майна надійшло в сумі 242,1 тис. грн.

Протягом 2014 року на утримання бюджетних установ та виконання загально-районних програм та заходів проведено видатки в загальній сумі 297007,5 тис. грн., з них по загальному фонду 287495,9 тис. грн., по спеціальному фонду 9511,6 тис. грн. 

Станом на 1 січня 2015 року за бюджетними установами районного бюджету рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 2399,4 тис. грн., в тому числі 981,8 тис. грн. за коштами державного бюджету по виплатах соціального захисту. Зареєстрована заборгованість установ освіти Сокальської РДА складає 1183,6 тис. грн., відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА – 28,1 тис. грн., КЗСРРЛО «Сокальська ЦРЛ» – 184,4 тис. грн., Сокальської районної ради – 11,1 тис. грн., відділу молоді і спорту Сокальської РДА – 10,4 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2015 року становить 616,8 тис. грн. з них по відділу освіти Сокальської РДА в сумі 413,2 тис. грн., (в т.ч. 42,3 тис. грн. кошти обласного бюджету), відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської РДА – 28,4 тис. грн., КЗ СРРЛО «Сокальська ЦРЛ» – 124,4 тис. грн., (в т. ч. 13,4 тис. грн. кошти обласного бюджету). По управлінню агропромислового розвитку Сокальської РДА кредиторська заборгованість становить 50,8 тис. грн. (кошти обласного бюджету).

На утримання установ освіти районного підпорядкування у 2014 році використано 103752,3 тис. грн., з них за загальним фондом – 99565,7 тис. грн. (98,7% уточнених планових призначень) та спеціальним – 4186,6 тис. грн. (89,4% уточнених планових призначень).

По загальному фонду на оплату праці з нарахуваннями працівників галузі використано 81341,5 тис. грн. У повному обсязі забезпечено потребу в коштах на комунальні послуги та енергоносії, на що спрямовано 8049,8 тис. грн.

На харчування дітей та учнів у школах та навчальновиховних комплексах виділено 3115,8 тис. грн. Середні витрати на харчування одного учня в день склали: 14 класів – 4,03 грн., малозабезпечених – 4,88 грн., дітейсиріт – 4,98 грн., дітей у НВК – 7,7 грн.

По спеціальному фонду установ освіти видатки проведено в сумі 4186,6 тис. грн., в тому числі на придбання предметів довгострокового користування – 798,0 тис. грн., проведення капітальних ремонтів – 1772,8 тис. грн.

На утримання 22 дітей у 9 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу субвенцію з державного бюджету використано в сумі 720,7 тис. грн. 

По установах охорони здоров’я за 2014 рік використано кошти на загальну суму 50521,1 тис. грн., з них по загальному фонду 48899,6 тис. грн., що становить 99,2% планових призначень, по спеціальному фонду 1621,5 тис. грн., що становить 91,8% планових річних призначень. 

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 41154,4 тис. грн., а це 84,2% загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 797,6 тис. грн., медикаментів і перев’язочних матеріалів – 1552,4 тис. грн., (ліжкодень – 5,97 грн.), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 194,3 тис. грн. Продуктів харчування придбано на 552,2 тис. грн., (ліжкодень – 3,91 грн.), енергоносії профінансовано на суму 3412,1 тис. грн. Безкоштовне зубопротезування профінансовано на суму 70,0 тис. грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 1478,8 тис. грн. (за оренду приміщень – 112,4 тис. грн., зубопротезування – 138,2 тис. грн., проведення медоглядів – 381,9 тис. грн., інші послуги – 15,5 тис. грн., благодійні внески – 830,8 тис. грн). 

Видатки по спеціальному фонду проведено в сумі 1621,5 тис. грн. В тому числі на придбання котлів «Рінетерм96» для котельні інфекційного відділення 2 шт. – 30,3 тис. грн., електроплити – 8,6 тис. грн., компресорів та кондиціонерів – 14,0 тис. грн., апарату «Юлайзер» 2 шт. – 6,6 тис. грн., профінансовано капітальний ремонт приміщення сільської лікарської амбулаторії с. Тартаків – 28,9 тис. грн., реконструкцію приміщення ФАПу с. Двірці – 24,4 тис. грн.

У 2014 році видатки на соціальний захист та забезпечення проведено на загальну суму 121951,6 тис. грн., з них по загальному фонду 121831,8 тис. грн. та спеціальному – 119,8 тис. грн.

За рахунок субвенцій з державного бюджету видатки становлять 113344,8 тис. грн., з них по загальному фонду – 113312,2 тис. грн. (93,0% від загальної суми видатків на соціальний захист), по спеціальному – 32,6 тис. грн. В тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету виплачено:

– державних допомог сім’ям з дітьми в сумі 101420,9 тис. грн.

– пільг ветеранам війни та праці від шкодовано в сумі 5616,7 тис. грн.(з них по загальному фонду – 5584,1 тис. грн. спеціальному – 32,6 тис. грн.), пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 381,2 тис. грн., пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 93,2 тис. грн., пільг працівникам за професійною ознакою – 534,2 тис. грн., пільг багатодітним сім’ям – 1140,0 тис. грн. 

– пільг з послуг зв’язку пільговій категорії громадян в сумі 325,1 тис. грн.

– субсидіій в сумі 2149,1 тис. грн.

– компенсацію населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води – 0,4 тис. грн.

– компенсацію особам, які згідно із статтею 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення – 1399,6 тис. грн.

– забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення – 284,5 тис. грн.

За рахунок субвенції з обласного бюджету відшкодовано:

– допомог по догляду за інвалідом І чи ІІ групи психічного розладу за 2014 рік в сумі 3160,1 тис. грн.

– придбання канцтоварів багатодітним сім’ям в сумі 84,4 тис. грн.

З районного бюджету відшкодовано:

– компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку використано кошти в сумі 184,7 тис. грн. (91,6%).

За 2014 рік субвенція з Державного бюджету на пільгове перевезення громадян використана в сумі 807,2 тис. грн. (94,0%)

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 3693,7 тис. грн., що становить 99,5% планових призначень. 

На заробітну плату з нарахуваннями використано 3392,6 тис. грн., енергоносії – 38,5 тис. грн.

Територіальним центром обслуговується 577 одиноких непрацездатних громадян.
По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 22,1 тис. грн., благодійних внесків та дарунків на суму 27,5 тис. грн. За рахунок коштів спецфондуу 2014 році придбано апарат для дарсонвалізації ультразвуку – 4,0 тис. грн., апарат «Корона С+У» – 4,3 тис. грн., багатофункціональний пристрій Samsung – 3,0 тис. грн., комп’ютер – 4,0 тис. грн., електросушка для білизни – 6,3 тис. грн., проведено утеплення фасаду приміщення територіального центру – 19,0 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2014 рік використано 706,0 тис. грн., що становить 99,6% планових призначень. 
По програмі і заходах центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, видатки склали 10,0 тис. грн.

2014 році на фінансування установ культури з районного бюджету видатки склали 12335,7 тис. грн. Зокрема, за загальним фондом – 12046,1 тис. грн. (в тому числі кошти загальнорайонних програм в сумі 55,3 тис. грн.), спеціальним – 289,6 тис. грн.

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури видатки становлять 11384,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та спожитих енергоносіїв – 420,4 тис. грн.

По спеціальному фонду за 2014 рік по закладах культури видатки склали 289,6 тис. грн. На придбання предметів довгострокового використання використано 71,8 тис. грн., на реконструкцію системи газопостачання Народного дому – 26,2 тис. грн.
На утримання апарату районної ради у 2014 році видатки проведено в сумі 1099,7 тис. грн за загальним фондом.

Видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї склали 935,6 тис. грн., енергоносії – 69,5 тис. грн. 

На утримання установ фізичної культури і спорту та проведення спортивних заходів у 2014 році видатки проведено на суму 1748,4 тис. грн., зокрема, за загальним фондом – 1691,2 тис. грн. (з них 40,0 тис. грн. за рахунок коштів програми), спеціальним – 57,2 тис. грн. або 61,7 відсотка. 

За загальним фондом на утримання ДЮСШ «Соколяни» та «Буг» видатки проведено в сумі 1383,5 тис. грн., проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 49,2 тис. грн., надання фінансової підтримки спортивним спорудам – 173,6 тис. грн. Субвенції з обласного бюджету на програму покращення соціального захисту багатодітних сімей (навчання дітей плаванню) використано в сумі 45,0 тис. грн.

За спеціальним фондом на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для ДЮСШ «Соколяни» використано 55,2 тис. грн.

На утримання місцевої пожежної команди м. Белз у 2014 році видатки склали в сумі 638,8 тис. грн. Зокрема, за загальним фондом – 623,8 тис. грн. 

2014 році на реалізацію загальнорайонних програм при уточненому плані 1965,3 тис. грн. профінансовано 1431,6 тис. грн., в тому числі заборгованість 2013 року в сумі 28,7 тис. грн.

На реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району з районного бюджету використано кошти в сумі 465,1 тис. грн. (94,9%) Зокрема на:

– адресну допомогу пільговій категорії громадян – 152,7 тис. грн.;

– соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 95,2 тис. грн.;

– одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 4,0 тис. грн.; 

– соціальну допомогу найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинились в екстремальних обставинах(заборгованість за 2013 рік) – 0,3 тис. грн.;

– одноразову грошову допомогу до 28oї річниці аварії на ЧАЕС – 32,3 тис. грн.;

– одноразову грошову допомога членам 5 родин, що загинули в Афганістані – 2,5 тис. грн.;

– санаторнокурортне лікування дітейінвалідів, хворих на ДЦП – 89,2 тис. грн.;

– пільги, що надаються з районного бюджету населенню (крім ветеранів війни і праці) по оплаті житлово-комунальних послуг і природного газу відповідно до рішень обласної ради в сумі 88,9 тис. грн.

По Програмі виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам Сокальського району на 2014 рік видатки проведені на суму 87,2 тис. грн.

По Програмах фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів та Благодійного Фонду «Карітас-Сокаль» видатки проведено відповідно на суму 7,4 тис. грн. та 10,0 тис. грн.

На реалізацію Програми підтримки творчої діяльності мистецьких колективів Сокальського району використано 25,0 тис. грн., на Програму підтримки культурнопросвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення – 30,3 тис. грн. з них погашено заборгованість 2013 року в сумі 11,5 тис. грн. 

Заходи Програми по збереженню об’єктів культурної спадщини Сокальського району профінансовано на рівні плану 10,0 тис. грн.

На фінансову підтримку засобів масової інформації у 2014 році з районного бюджету виділено кошти на рівні уточненого плану в сумі 420,0 тис. грн. Це на фінансову підтримку телерадіокомпанії «Сокаль» – 220,0 тис. грн., редакції газети «Голос з-над Бугу» – 200,0 тис. грн.

При планових призначеннях 208,1 тис. грн. на фінансування програм в галузі сільського господарства проведено видатки в сумі 8,1 тис. грн. Зокрема, на погашення заборгованості за 2013 рік по Програмі підвищення родючості грунтів та оптимізацію господарського використання ерозійно-деградованих земель 7,2 тис. грн., Програму розвитку насінництва – 0,9 тис. грн. 

На Програму підтримки сільськогосподарських угідь від повторного заболочення населених пунктів від підтоплень при плані 290,0 тис. грн. видатки склали 196,6 тис. грн.

З районного бюджету профінансовано поповнення статутного фонду КП Сокальська районна друкарня в сумі 13,0 тис. грн. в рамках Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріальнотехнічної бази КП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська районна друкарня». На 2014 рік план становив 40,0 тис. грн.

Програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту профінансовано в сумі 40,0 тис. грн., що становить 50,0 відсотків до річного плану.
В рамках Програми створення, накопичення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їхніх наслідків у Сокальському районі у 2014 році використано кошти в сумі 109,9 тис. грн. 

Також відповідно до уточненого плану погашена заборгованість 2013 року по Програмі підтримки малого підприємництва в сумі 8,8 тис. грн.

З обласного бюджету профінансовано як спеціальну дотацію юридичним та фізичним особам за утримання корів молочного напрямку в сумі 136,5 тис. грн. 
Видатки на проведення інших заходів пов’язаних з економічною діяльністю проведено в сумі 40,8 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за 2013 рік по виготовленню схеми планування території Сокальського району.
По землеустрою з обласного бюджету проведено видатки в сумі 22,0 тис. грн. (30,2%) на проведення заходів з інвентаризації земель та розробки проектів землеустрою. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2014 р. за виконані роботи по даному виду робіт становить 50,8 тис. грн. 

За рахунок коштів з обласного бюджету розвитку у 2014 році проведено видатки в сумі 24,4 тис. грн. на реконструкцію приміщення ФАПу під амбулаторію в селі Двірці. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року становить 13,4 тис. грн.

У 2014 році проведено видатки на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з теплопостачання та централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню в сумі 3089,6 тис. грн.

Галина ЛЕОНОВА, начальник фінансового управління Сокальської РДА.

 

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

ten − 6 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!