Головна / Про податки / Про затвердження Порядку функціонування телефону довіри у ДПІ

Про затвердження Порядку функціонування телефону довіри у ДПІ

(наказ Міністерства фінансів України від 10.04.2013 р. №469 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.04.2013 р. за № v1071731-12)

Відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою підвищення ефективності зворотного зв'язку Державної фінансової інспекції України та її територіальних органів з громадськістю НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування телефону довіри у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах, що додається.

2. Департаменту координації та спрямування Міністром роботи центральних органів виконавчої влади Міністерства фінансів України (Дусяк С.П.) спільно з Департаментом організаційної роботи Державної фінансової інспекції України (Чорнуцький С.П.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та першого заступника Голови Державної фінансової інспекції України Костюшка В. В.

Порядок функціонування телефону довіри у Державній фінансовій інспекції України та її територіальних органах

1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", підпункту 5 пункту 5 Положення про Державну фінансову інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 499.

2. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб Державної фінансової інспекції України (далі – Держфінінспекція) та її територіальних органів – державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державних фінансових інспекцій у районах, містах та міжрайонних, об'єднаних в районах та містах державних фінансових інспекцій (далі – органи Держфінінспекції) при отриманні, обліку та опрацюванні інформації, яка надходить від фізичних осіб (далі – заявник) за телефоном довіри (далі – повідомлення).

3. Основними завданнями функціонування телефону довіри є:

надання інформації щодо повноважень органів Держфінінспекції;

забезпечення оперативного реагування на порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держфінінспекції;

виявлення фактів можливих корупційних та інших неправомірних дій (бездіяльності), рішень посадових осіб органів Держфінінспекції при здійсненні ними своїх повноважень.

4. Функції з прийняття, обліку і опрацювання повідомлень покладаються наказом органу Держфінінспекції на посадову особу (далі – відповідальна посадова особа) або структурний підрозділ (далі – відповідальний підрозділ) з урахуванням завдань та функцій окремих структурних підрозділів Держфінінспекції та органів Держфінінспекції.

З числа посадових осіб відповідального підрозділу визначається відповідальний
за своєчасність реєстрації отриманих повідомлень та реагування на них.

5. Відповідальна посадова особа при прийнятті повідомлення пропонує заявникові надати: інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові), суть подій, що стали причиною звернення за телефоном довіри; іншу інформацію, що має суттєве значення для вирішення конкретного питання.

Незгода заявника надати інформацію про своє прізвище, ім'я та по батькові не є підставою для відмови у прийнятті повідомлення.

6. Повідомлення, які надходять за телефоном довіри, реєструються в Журналі реєстрації повідомлень за телефоном довіри (далі – Журнал), в якому зазначаються: дата надходження повідомлення; зміст повідомлення; прізвище, ім'я та по батькові заявника (у разі повідомлення заявником такої інформації); прізвище, ім'я та по батькові посадової особи органів Держфінінспекції, яка отримала повідомлення; інформація про заходи реагування за результатами отриманого повідомлення.

7. У разі висловлення заявником бажання надіслати письмове звернення відповідальна посадова особа повідомляє йому поштову адресу органу Держфінінспекції.

8. Залежно від отриманої інформації відповідальна посадова особа вживає таких заходів:

у разі надходження запитань щодо повноважень органів Держфінінспекції – безпосередньо (в режимі телефонного спілкування) надає відповідну інформацію;

у разі надходження повідомлень про порушення чинного законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Держфінінспекції, – доповідає керівнику органу Держфінінспекції (керівнику відповідального підрозділу) для вирішення питання щодо необхідності письмового інформування відповідного структурного підрозділу Держфінінспекції або органу Держфінінспекції для врахування зазначеної інформації при проведенні планових контрольних заходів;

у разі надходження повідомлень про можливі неправомірні дії (бездіяльність) та рішення посадових осіб органів Держфінінспекції при здійсненні ними своїх повноважень – доповідає керівнику органу Держфінінспекції (керівнику відповідального підрозділу) для вирішення питання щодо необхідності письмового інформування керівника відповідного структурного підрозділу Держфінінспекції чи керівника органу Держфінінспекції для прийняття рішення щодо перевірки зазначеної інформації;

у разі надходження від заявників повідомлень, розгляд яких не належить до повноважень органів Держфінінспекції, – забезпечує направлення отриманої інформації до органів державної влади, до компетенції яких належить вирішення порушених заявниками питань.

9. Функціонування телефону довіри забезпечується щодня у робочий час відповідно до режиму роботи органів Держфінінспекції.

10. Номер телефону довіри розміщено на стендах у місцях знаходження органів Держфінінспекції, в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Держфінінспекції.

В органах Держфінінспекції разом із номером телефону довіри відповідного органу Держфінінспекції розміщується номер телефону довіри Держфінінспекції.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

8 + 9 =

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!