Головна / Про податки / Порядок декларування доходів громадян у питаннях і відповідях

Порядок декларування доходів громадян у питаннях і відповідях

Триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом минулого року. ДПІ у Сокальському районі Львівської області ДПС проведено аналіз питань стосовно порядку декларування доходів, з якими найчастіше звертаються громадяни за роз’ясненнями. Тому вважаємо за доцільне довести до відома мешканців Сокальщини найактуальніші з них, які можуть стати їм у пригоді.

При цьому нагадуємо, що кінцевий термін подання декларації про майновий стан і доходи для тих, хто зобов’язаний задекларувати доходи – 30 квітня 2013 року. Громадяни, які бажають скористатися податковою знижкою, можуть подавати декларації протягом усього 2013 року.

Просимо громадян не зволікати з поданням декларації на останні дні, щоб уникнути утворенню черг та незручностей.

– Протягом якого періоду повернуть суму, визначену у податковій декларації внаслідок застосування податкової знижки за коштами, сплаченими на користь закладу освіти для компенсації вартості послуг з платного навчання дитини?

– Відповідно до норм Податкового кодексу України сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

– Чи можна скористатися податковою знижкою за витратами, понесеними протягом попередніх років, якщо платник не знав про таке право?

– Податковим кодексом України зазначено, що якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

– Чи підлягають декларуванню іноземні доходи, отримані фізичною особою – резидентом, якщо громадянин працював за кордоном офіційно?

– У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними Податковим кодексом України (15, 17 відсотків)

У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

Фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених цих податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі.

– Яким документом громадянин може підтвердити суму сплачених відсотків по іпотечному житловому кредиту, якщо має квитанції, у яких однією сумою зазначено основний платіж (тіло кредиту) та відсотки за користування іпотечним кредитом?

– Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтетних платежів і у платіжному або розрахунковому документі зазначається лише загальна сума виплат без розбивки на проценти і основну суму боргу, то у платника податку відсутні підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом.

– Яким умовам повинні відповідати договори на отримання кредиту для придбання (будівництво) житла для отримання платником податку права на включення до податкової знижки суми процентів, сплаченими за користування іпотечним кредитом?

Право на податкову знижку щодо сплачених за іпотечним кредитом процентів мають платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно наступним умовам: у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу; до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору; договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим;  кредит має бути отриманий від банку;  договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше, ніж на 5 років.

України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

– Чи можна включити до податкової знижки суму коштів, сплачених за навчання сина на військовій кафедрі, що оплачується ВУЗу за умовами окремого договору?

Навчання на військовій кафедрі – це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, тому включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.  

– Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу фізичною особою житлового будинку, що перебуває у власності менше трьох років, який був отриманий у спадщину?

– З 1 січня 2012 року дохід від операцій з продажу (обміну) не частіше одного разу на рік житлового будинку, квартири, або їх частини, кімнати садового, (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельні ділянки, що не перевищують норми безоплатної передачі відповідно до Земельного кодексу України, які перебувають у власності фізичної особи – резидента або фізичної особи – нерезидента менше трьох років, але були одержані такими фізичними особами у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

При цьому, у разі продажу протягом звітного податкового року більш як одного з  вищезазначених об’єктів нерухомості, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, отриманих у спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5% – для фізичних осіб – резидентів та за ставками 15%(17%) – для фізичних осіб – нерезидентів.

– У який термін та до якого органу державної податкової служби подається декларація фізичною особою, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання?

– Відповідно до норм Податкового кодексу України платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Податковим кодексом України строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.

Всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

– Чи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб успадковані знецінені грошові вклади?

Згідно з положенням Податкового кодексу України об’єкти спадщини, що успадковуються будь-яким спакоємцем у вигляді грошових заощаджень, які поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, оподатковуються за нульовою ставкою.

Триває кампанія декларування доходів, отриманих громадянами протягом минулого року. ДПІ у Сокальському районі Львівської області ДПС проведено аналіз питань стосовно порядку декларування доходів, з якими найчастіше звертаються громадяни за роз’ясненнями. Тому вважаємо за доцільне довести до відома мешканців Сокальщини найактуальніші з них, які можуть стати їм у пригоді.

При цьому нагадуємо, що кінцевий термін подання декларації про майновий стан і доходи для тих, хто зобов’язаний задекларувати доходи – 30 квітня 2013 року. Громадяни, які бажають скористатися податковою знижкою, можуть подавати декларації протягом усього 2013 року.

Просимо громадян не зволікати з поданням декларації на останні дні, щоб уникнути утворенню черг та незручностей.

– Протягом якого періоду повернуть суму, визначену у податковій декларації внаслідок застосування податкової знижки за коштами, сплаченими на користь закладу освіти для компенсації вартості послуг з платного навчання дитини?

– Відповідно до норм Податкового кодексу України сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

– Чи можна скористатися податковою знижкою за витратами, понесеними протягом попередніх років, якщо платник не знав про таке право?

– Податковим кодексом України зазначено, що якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

– Чи підлягають декларуванню іноземні доходи, отримані фізичною особою – резидентом, якщо громадянин працював за кордоном офіційно?

– У разі якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію, та оподатковується за ставками, визначеними Податковим кодексом України (15, 17 відсотків)

– У разі якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник податку може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у річній податковій декларації.

– Фізична особа – резидент, яка отримала іноземний дохід та сплатила податки за межами України, для отримання права на зарахування сплачених цих податків повинна надати довідку від державного органу країни, де отримувався такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі.

– Яким документом громадянин може підтвердити суму сплачених відсотків по іпотечному житловому кредиту, якщо має квитанції, у яких однією сумою зазначено основний платіж (тіло кредиту) та відсотки за користування іпотечним кредитом?

– Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтетних платежів і у платіжному або розрахунковому документі зазначається лише загальна сума виплат без розбивки на проценти і основну суму боргу, то у платника податку відсутні підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом.

– Яким умовам повинні відповідати договори на отримання кредиту для придбання (будівництво) житла для отримання платником податку права на включення до податкової знижки суми процентів, сплаченими за користування іпотечним кредитом?

– Право на податкову знижку щодо сплачених за іпотечним кредитом процентів мають платники податку, в яких договори на отримання кредиту на придбання (будівництво) житла відповідають одночасно наступним умовам :

у кредитному договорі має бути зазначено, що його видано на придбання (будівництво) житла, яке приймається кредитором у заставу;

до кредитного договору в обов’язковому порядку має бути укладений договір іпотеки (застави) нерухомого майна, що придбавається чи будується, який є невід’ємним доповненням до такого кредитного договору;

договір іпотеки (застави) обов’язково має бути нотаріально посвідченим;

кредит має бути отриманий від банку;

договір про іпотечний кредит укладено на термін не менше, ніж на 5 років.

– Чи можна включити до податкової знижки суму коштів, сплачених за навчання сина на військовій кафедрі, що оплачується ВУЗу за умовами окремого договору?

– Навчання на військовій кафедрі – це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом, і оплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, тому включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.

– Яким чином оподатковується податком на доходи фізичних осіб дохід від продажу фізичною особою житлового будинку, що перебуває у власності менше трьох років, який був отриманий у спадщину?

– З 1 січня 2012 року дохід від операцій з продажу (обміну) не частіше одного разу на рік житлового будинку, квартири, або їх частини, кімнати садового, (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельні ділянки, що не перевищують норми безоплатної передачі відповідно до Земельного кодексу України, які перебувають у власності фізичної особи – резидента або фізичної особи – нерезидента менше трьох років, але були одержані такими фізичними особами у спадщину, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

При цьому, у разі продажу протягом звітного податкового року більш як одного з вищезазначених об’єктів нерухомості, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, отриманих у спадщину, одержаний дохід буде оподатковуватися за ставкою 5% – для фізичних осіб – резидентів та за ставками 15%(17%) – для фізичних осіб – нерезидентів.

– У який термін та до якого органу державної податкової служби подається декларація фізичною особою, яка виїжджає за кордон на постійне місце проживання?

– Відповідно до норм Податкового кодексу України платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені Податковим кодексом України строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків.

Податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.

Всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

– Чи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб успадковані знецінені грошові вклади?

– Згідно положень Податкового кодексу України об’єкти спадщини, що успадковуються будь-яким спакоємцем у вигляді грошових заощаджень, які поміщені до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР та грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, погашення яких не відбулося, оподатковуються за нульовою ставкою.

Сектор взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПІ у Сокальському районі Львівської області ДПС

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

13 + four =

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!