Про податки

Внесено зміни до Податкового кодексу України

Закон України від 7.07.2011 р. №3609VІ «Про внесення змін до Податкового кодексу•України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» (далі – Закон № 3609VI) вносить суттєві зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Його опубліковано в газеті «Голос України», №144 від 5 серпня 2011 року.

Документ набрав чинності наступного дня після його опублікування – 6 серпня 2011 року, крім окремих норм, які набирають чинності: з 1 серпня 2011 року, з 1 жовтня 2011 року, з 1 січня 2012 року. Пропонуємо вашій увазі роз’яснення окремих змін, зокрема:

Податок на прибуток підприємств

Облік перехідних операцій (пункт 1 підрозділу 4 Розділу XX Кодексу)

У разі повернення авансів (інших платежів), отриманих до 1 квітня 2011 року та врахованих у складі валових доходів, на суму такого повернення відбувається коригування доходу звітного податкового періоду, в якому такі аванси (інші платежі) були повернуті у порядку, передбаченому Кодексом.

Для авансів, отриманих в іноземній валюті, таке коригування відбувається за офіційним валютним курсом гривні до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення такого повернення.

У разі повернення авансів (інших платежів), виданих до 1 квітня 2011 року та врахованих у складі валових витрат, на суму такого повернення відбувається коригування витрат звітного податкового періоду, в якому такі аванси (інші платежі) були повернуті у порядку, передбаченому цим Кодексом.

У разі відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг) після 1 квітня 2011 року в рахунок авансів, отриманих до такої дати, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, та здійснені після дати набрання чинності цим Кодексом, за умови, що вони не були включені до складу валових витрат, визнаються витратами на дату відвантаження таких товарів (виконання робіт, надання послуг).

Змінено склад собівартості

З 1 серпня 2011 року загальновиробничі витрати потрібно відносити на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Їх виключено із складу інших витрат.

Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами бухгалтерського обліку.

Голос Сокальщини на GoogleNews