Стислий огляд подій

Оскарження дій та рішень щодо розслідування кримінальних проваджень

Згідно зі ст. 214 нового Кримінального процесу­ального кодексу України (КПК), який вступив у дію 19 листопада 2012 року, слідчий, прокурор невід­кладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, або після самостійного виявлен­ня ним, з будь-якого джерела, обставин, що мо­жуть свідчити про вчинення кримінального право­пору­шення, зобов'язаний внести відповідні відо-мості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) та розпочати розслідування.

Статтею 303 КПК України передбачено, що рішення про відмову у внесенні відомостей в ЄРДР може бути оскаржено до слідчого судді. Окрім цього, згідно з цією статтею може бути ос­каржено до слідчого судді бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного ре­єстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопо­рушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом термін, – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підоз­рюваним, його захисником чи законним представ­ником, володільцем тимчасово вилученого майна; рішення слідчого, прокурора про зупинення досу­дового розслідування – потерпілим, його представ­ником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; рі­шення слідчого про закриття кримінального про­вадження – заявником, потерпілим, його представ­ником чи законним представником; рішення прокурора про закриття кримінального проваджен­ня – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником; рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потер­пілим – особою, якій відмовлено у визнанні потер­пілою; рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки – особами, до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом; рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, неглас­них слідчих (розшукових) дій – особою, якій від­мовлено у задоволенні клопотання, її представни­ком, законним представником чи захисником; рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, – підозрюваним, його захисником чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Слідчими суддями в цьому випадку є судді Сокальського районного суду.

Водночас до прокурора згідно зі ст. 284 КПК України можуть бути оскаржені лише рішення слідчого про закриття кримінального провадження та недотримання розумних строків під час досудо­вого розслідування.

Іван МАТКІВСЬКИЙ,
старший слідчий прокуратури району.

 

Голос Сокальщини на GoogleNews