Результати виборів

Результати виборів до сільських рад – частина II

Результати виборів до Острівської сільської ради та Острівського сільського голови

Обраний Острівський сільський голова: Дидак Іван Григорович, 1953 р. н., освіта середня-спеціальна, Острівський сільський голова, член політичної партії Конгрес україн-ських націоналістів, від політичної партії Конгрес українських націоналістів, проживає в с. Острів.
Обрані депутатами Острівської сільської ради:
Тишик Ігор Ярославович, 1985 р. н., освіта вища, безпартійний, начальник ДП “Львівська ВП спецуправа”, від політичної партії Народний рух України, проживає в с. Острів.
Нагірний Ярослав Володимирович, 1958 р. н., освіта вища, член політичної партії Народний рух України, пенсіонер, від полі-тичної партії Народний рух України, проживає в с. Острів.
Мащак Михайло Миколайович, 1970 р. н., освіта середня-спеціальна, безпар-тійний, шахта №1 “Велико-мостівська”, началь-ник, самовисування, проживає в с. Острів.
Гумен Галина Ярославівна, 1980 р. н., освіта середня-спеціальна, член політичної партії Народний рух України, не працює, від політичної партії Народний рух України, проживає в с. Острів.
Тишик Ярослав Іванович, 1961 р. н., освіта серед-ня-спеціальна, безпартійний, підприємець, самовисування, проживає в•с. Острів.
Павлівський Сергій Йосипович,•1973 р. н., освіта середня-спеціальна, безпар-тійний, пенсіонер, самови-сування, проживає в м. Червоноград.
Войцик Тарас Іванович, 1976 р. н., освіта середня, безпартійний, електрик шахти №2 “Червоноградська”, самовисування, прожи-ває в с. Острів.
Дзядик Микола Михайлович, 1979 р. н., освіта середня-спеціальна, член політичної партії Народний рух України, підприємець, від політичної партії Народний рух України, проживає в с. Острів.
Живко Ярослав Михайлович, 1964 р. н., освіта вища, безпартійний, ПП “Віка”, підпри-ємець, самови-сування, проживає в с. Острів.
Гірна Наталя Зіновіївна, 1964 р. н., освіта середня-спеціальна, член політичної партії Народний рух України, завідувач НД с. Острів, від політичної партії Народний рух України, проживає в с. Острів.
Богун Михайло Богданович, 1978 р. н., освіта се-редня, безпартійний, голова ФГ “Бо-гун”, самовисування, проживає в с. Борятин.
Ковальчук Оксана Йосипівна, 1977 р. н., освіта середня-спеціальна, член політичної партії “Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, контролер ВАТ “Львівгаз”, самовисування, проживає в с. Борятин.
Медянко Ганна Вікторівна, 1952 р. н., освіта  серед-ня, член політичної партії “Всеук-раїнського об’єднання “Батьківщина”, пенсі-онер, самовисування, проживає в с. Борятин.
Занько Марія Мирославівна, 1985 р. н., освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, вчителька, від політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, про-живає в с. Борятин.
Михалюк Галина Андріївна, 1963 р. н., освіта вища, безпартійна, секретар сільської ради, самовисування, проживає в с. Борятин.
Дубовий Ігор Миронович, 1963 р. н., освіта середня-спеціальна, член політичної партії Народний рух України, майстер шахти №2 “Червоноградська”, від політичної партії Народний рух України, проживає в с. Рудки.
Шакуда Віра Павлівна, 1959 р. н., освіта середня-спеціальна, безпартійна, комірник СП “Київ-Захід”, самовисування, проживає в с. Бережне.
Дмитрук Михайло Васильович, 1968 р. н., освіта вища, член політичної партії “Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина”, директор, самовисування, проживає в с. Доб-рячин.
Батюх Роман Михайлович, 1981 р. н., освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, директор, від політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, про-живає в с. Добрячин.
Шумило Ярослав Омелянович, 1958 р. н., освіта вища, безпартійний, голова ФГ “Шумило”, самовисування, проживає в•с. Добрячин.
Бас Андрій Ярославович, 1985 р. н., освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, економіст, від політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, про-живає в с. Добрячин.
Батюх Михайло Михайлович, 1957 р. н., освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, голова ФГ “Батюх”, від політичної партії Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, проживає в с. Добрячин.

Л. К. КУЛАЧИНСЬКА, голова ТВК.
Г. П. ЗОРЕНА, секретар.

Голос Сокальщини на GoogleNews