Цікаво знати

Iнженер з охорони праці – актуальна професія сьогодення

Створюючи підприємство або починаючи власний бізнес, роботодавці не задумуються про наслідки нещасного випадку, або аварії, які можуть статися в їхній організації або установі.

У більшості випадків, тільки після нещасного випадку, аварії або перевірки і отримання припису страхового експерта з охорони праці Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, директори і підприємці займаються організацією служби охорони праці та розробкою документації з питань охорони праці на підприємстві.

А можна було б уникнути багатьох проблем, якби робота по створенню безпечних умов праці, зменшенню ризиків травмування працівників, навчання та інструктажів була проведена вчасно.
На сьогодні швидке навчання, орієнтація в нормативних документах, пошук посадових інструкцій, інструкцій по охороні праці, ведення журналів реєстрації та іншої інформаційної бази, пов'язаної з охороною праці на підприємстві, стало актуальним з багатьох причин.

Однією з таких причин є поява величезної кількості виробничих підприємств (фірм) зі штатом менше 20 або менше 50 працівників. У цій ситуації стало необов’язково вводити в штат підприємства, на окрему посаду, інженера по охороні праці.

Достатньо, керуючись ст. 15 Закону про охорону праці, просто призначити на посаду інженера з охорони праці стороннього спеціаліста на договірних засадах, або по сумісництву.

Такий підхід до вирішення питання вимагає від новопризначеного на цю посаду працівника достатньо глибоких знань в області охорони праці. Такі навчання проводить Фонд соціального страхування кожного року по заявці керівників підприємств. Цього року з 28 жовтня по 1 листопада також було проведено навчання спеціалістів з охорони праці, група спеціалістів Сокальських підприємств з різною формою власності отримали посвідчення за результатами навчання.

Перші кроки, які повинен зробити спеціаліст з охорони праці, це: розробити та затвердити документи підприємства з охорони праці згідно з рекомендованим переліком; завести, прошнурувати, пронумерувати та закріпити печаткою журнали з охорони праці та безпечного проведення робіт; підготувати всі необхідні розпорядчі накази по організації системи управління охороною праці (СУОП); підготувати необхідні документи для отримання підприємством дозволу на експлуатацію машин, механізмів підвищеної небезпеки та виконання робіт підвищеної небезпеки; проконтролювати забезпечення підрозділів підприємства та працівників необхідними правилами, положеннями та інструкціями з охорони праці.

В процесі роботи інженер з охорони праці повинен: проводити вступний інструктаж з охорони праці працівникам під час прийому на роботу; організувати проведення первинного та періодичних інструктажів на робочих місцях; організувати проведення періодичних медичних оглядів працівників; організувати навчання посадових осіб та працівників з питань охорони праці та спеціальне навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою; організувати забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту; проводити розслідування нещасних випадків; проводити атестацію робочих місць; оформити куток з охорони праці для проведення навчання та інструктажів; проводити оперативний контроль за станом охорони праці та безпечного виконання робіт шляхом проведення перевірок згідно з методикою та видання приписів на виконання виявлених порушень.

Відділення ВД ФСНВ в Сокальському районі на сторінках районної газети неодноразово піднімало питання безпеки праці на виробництві, тож надіємося, що надані в цій статті рекомендації допоможуть уникнути нещасних випадків на підприємствах, установах, організаціях, а також у фізичних осібпідприємців, які використовують найману працю.

Олена РУДАК, начальник відділення ВД ФСНВ в Сокальському районі.

Голос Сокальщини на GoogleNews