Головна / Наші інтервю / Виборці чітко розрізняють депутатський піар i конструктивізм – Володимир Чуб, заступник голови Сокальської райради

Виборці чітко розрізняють депутатський піар i конструктивізм – Володимир Чуб, заступник голови Сокальської райради

Володимир ЧУБ: «ВИБОРЦІ ЧІТКО РОЗРІЗНЯЮТЬ ДЕПУТАТСЬКИЙ ПІАР І КОНСТРУКТИВІЗМ…»

Володимир Петрович ЧУБ за фахом педагог, був директором Савчинської школи. Після виборів до місцевих рад обраний депутатом районної ради, а на першій сесії шостого скликання  заступником голови районної ради. Що нового пізнав на цій посаді, про проблеми Сокальщини та їх вирішення Володимир Чуб розповідає у цьому інтерв’ю.

– Володимире Петровичу, Ви вперше стали депутатом районної ради, на першій сесії Вас обрали заступником голови районної ради. Які відчуття і сподівання наповнюють Вас від нової посади?

– В першу чергу, це ще одне випробування, екзамен життя, які вибрані свідомо. Це пошук можливості впливу на процеси, що відбуваються навколо нас. Як для представника політичної партії "Фронт змін",  це сподівання на втілення тих змін на місцях, яких потребує суспільство сьогодні. Сповнений енергії і бажання працювати для людей. Не хотів би про щось загальне говорити, тим більше декларувати, стараюсь робити в межах посадових обов’язків конкретні справи, нехай незначні, але реальні.

– До цього Ви очолювали Савчинську загальноосвітню школу ІІІІ ступенів, зробили там чимало доброго. Не важко було розлучатися з педагогічним колективом та вихованцями?

– Так, дійсно, зарубка на серці лишається на все життя. Цей період діяльності був своєрідною перевіркою на можливість досягнення результатів у професійній сфері. Задоволений зробленим, досягненнями колективу, який повірив, підтримував і успіхи за період роботи  це результат спільної колективної праці: педагогів, дітей та їх батьків. Школа змінилась в плані матеріальнотехнічного забезпечення. Зріс рівень навчальновиховної діяльності. В основу були поставлені національнопатріотичне виховання та спортивномасова робота. Школа стала учасником національного проекту "Школи сприяння здоров’ю". Не буду розповідати про досягнення, волію аби про це дізнавалися не з моїх вуст.

– Сьогодні у районній раді є депутати з різними політичними поглядами та устремліннями. Чи можливо їх усіх об’єднати для вирішення актуальних проблем району?

– Спілкуватися і вирішувати проблеми можна з тими, хто хоче чути, сприймати і розуміти. Цьому сприяють знання, досвід, професійність, бажання діяти в інтересах людей. Якщо певна частина депутатів та людей при владі чують лише себе, з такими нічого конкретного вирішити чи змінити щось неможливо. Однак в мене є переконання в тому, що цим складом депутатського корпусу вдасться змінити та зрушити з місця частину проблем району, які в сфері впливу виборних органів влади та їх виконавчих структур.

Політична відповідальність  це тема особлива. Я з впевненістю можу говорити, що більшість депутатів районної ради є людьми відповідальними, професійними і їх можна згуртувати на хороші справи. Однак є й такі, хто поки що багато "працює язиком", конструктивності не вносить, а відпові¬дальності не розуміє.

Актуальні проблеми району, їх більше, ніж хотілося б. Для себе звів їх у такий ряд: проблема територіальних громад та сильного місцевого само¬врядування; катастрофічний стан доріг дер¬жавної і комунальної власності; вуличне освітлення населених пунктів; подолання безробіття та розвиток малого і середнього бізнесу; залучення інвестицій до району; благоустрій сіл і міст; екологічні проблеми та за¬брудненість території; наближення сфери послуг до споживача; організація дозвілля молоді і відпочинку громадян та багатобагато інших. І найважливіша з них  щоб самі громадяни зрозуміли, що певна відповідальність в їх вирішенні лежить і на них.

– Що конкретно вдалося реалізувати за цей час?

– Втілено в життя "Програму розвитку місцевого самоврядування Сокальського району на 2011 рік", яка є трампліном для формування та розвитку територіальних громад на перспективу. За цією програмою реалізовується перед¬виборча мета районного осередку "Фронт змін"  місцевий проект "Електронна рада". Буде створено офіційний Webсайт районної та місцевих рад.

Прийнято Положення про проведення конкурсу мініпроектів розвитку територіальних громад. Це забезпечить мобільність в роботі органів управління та сприятиме доступу населення до інфор¬мації та рішень органів самоврядуван¬ня, на практиці забезпечить здобуття навиків в роботі з проектами, грантами, участі в конкурсах керів¬ників органів самоврядування, громадських орга¬нізацій, ініціативних груп, дозволить розвивати громадську активність у вирішенні певних проблем на умовах співфінансування. А це сьогодні дуже важливо.

Районна рада активно співпрацює в рамках європейського проекту "Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: ТомашівЛюбельськийЖовкваСокаль на 20112012 роки". Результатом цієї участі у гранті Європейського Союзу має стати придбання на пільгових умовах сучасного пожежного автомобіля для потреб району.

Проводиться активна і цілеспрямована робота, скерована на відкриття до "Євро2012" міжнародного автомобільного пункту пропуску "Угринів-Долгобичів", що стане поштовхом для надходження інвестицій до району, дасть можливість створити додаткові робочі місця, сприятиме міжнародній співпраці з країнами Євросоюзу.

Багато заходів, підтриманих депутатами районної ради, соціальноекономічного та культурного розвитку району буде реалізовано протягом 2011 року. Не буду настирливим, з ними читачі мають можливість знайомитися з інформаційних повідомлень, звітів про сесії у газеті "Голос знад Бугу", яка, до речі, з цього року вже друкується у комунальному підприємстві районної ради "Сокальська районна друкарня".

– Дякуємо за сприяння. Сесії районної ради проходять активно, злагоджено і конструктивно. Сажіть, в чому запорука такої роботи?

– Це дається нелегко. Запорукою є організована робота постійних депутатських комісій районної ради, конкретні напрацювання та детальна підготовка питань. До сесій "кипуча" діяльність відбувається саме в комісіях, на президії районної ради. Це дає можливість всесторонньо опрацювати питання, взяти до уваги всі пропозиції і зауваження і на сесію вже виходити з конструктивною, профе¬сійною думкою. Та й більшість депутатів уже розуміють, що виборці сьогодні чітко розрізняють депутатський піар і конструктивізм, бажання здійснити реальну можливість.

– Що може зробити депутатський корпус для покращення автомобільних доріг в районі?

– Буду чесним перед собою і громадою: зробити багато на понищених за довгі роки дорогах фінансових можливостей району досить мало. На Сокальщині є дороги державного і комунального підпорядкування. На ремонт комунальних доріг (а це в основному другорядні, бічні дороги в населених пунктах) в цьому році планується освоїти майже 2,5 мільйона гривень. Для всіх комунальних доріг це незначна сума. Для цього необхідно ці дороги мати на балансі місцевих рад, тому активізовано цей напрямок роботи.

Щодо доріг державного значення, протяжність яких в районі 473 км, і вони найбільш зруйновані  то лише повідомлю,  питання щодо їх утримання та ремонту буде винесене на розгляд сесії районної ради орієнтовно в квітнітравні. Будемо також апелювати до власників  Служби автомобільних доріг області. Ось тоді й поговоримо.

– Передача фельдшерськоакушерських пунктів у підпорядкування центральної районної лікарні на користь громадам чи ні?

– Я би так питання не ставив. Реформування охорони здоров’я необхідне  це сьогодні зрозуміло. Мої переконання дають право сказати, що всі послуги повинні бути наближені до місць компактного проживання населення. Що необхідно на місцях? Швидка медична допомога, лікарі сімейної медицини, можливість швидкого придбання найнеобхідніших в простій ситуації ліків і медикаментів. Це буде здійснюватись через мережу фельдшерськоакушерських пунктів, амбулаторій сімейного типу чи в іншій формі  не так важливо. Справедливо, щоб це було швидко, якісно, доступно і постійно. Теперіш¬нє перепідпорядкування, передбачене новим Бюджетним кодексом, цих питань не вирішує,  ось в чому проблема. Тут справа лише в фінансових потоках, які знову централізовуються, а мало б бути навпаки.

– Що є найбільш актуальним в роботі районної ради на даний час?

– Хочу відзначити, що будучи обмеженими у фінансових ресурсах, дійшли взаєморозуміння з райдержадміністрацією щодо пошуку оптимальних шляхів і можливостей вирішення найскладніших проблем територій. Розпочато і здійснюється комплексне обстеження та вивчення проблем територіальних громад на місцях. Цю роботу плануємо провести оперативно, щоб до наступної сесії мати можливість винести на розгляд депутатського корпусу найбільш важливі проблеми, що турбують людей, громади на місцях. Для цього залучається широке коло депутатського активу всіх рівнів, керівники та спеціалісти бюджетної сфери, місцевих ланок. Це дасть можливість виявити найбільш "вузькі" місця, де необхідне першочергове втручання. Однак і громади не повинні стояти осторонь. Маємо розуміти, що ніхто за нас вирішувати наші проблеми не буде. Маємо шукати нові підходи, залучати до роботи громади на умовах участі та співфінансування хоча б у вирішенні тих питань, що залежать від нас.

– Які враження, переживання, висновки від нової роботи ?

– Найбільш вражає той вал проблем, що супро¬воджує наше сьогоднішнє життя в глибинці. В межах однієї галузі, окремих територій він менше помітний. В комплексі  це "надзвичайна ситуація", яку лікві¬дувати можна, лише об’єднавши зусилля в масшта¬бах держави, кардинально змінивши підходи.

Радує помітне започаткування формування громадянського суспільства, відчуття відповідальності депутатів більшості місцевих і районної  рад перед громадами, які делегували повноваження представляти їх в органах самоуправління і захищати інтереси людей, зростання самосвідомості самих громадян. Розвиток самоврядування є шансом для створення умов економічного, соціального і культурного зростання громад і держави в цілому.

– Володимире Петровичу, на закінчення нашої бесіди, з якими питаннями найчастіше до Вас звертаються жителі Сокальщини?

– Прикро про це говорити, але звернень багато. Люди ідуть, телефонують з будьякого приводу. Останнім часом жалілись на відомі проблеми бездоріжжя, порушення графіків руху перевізниками та відмови водіїв у перевезенні пільгових категорій населення, занедбаність населених пунктів, відсутність вуличного освітлення в селах. Часті скарги на тяганину, неповагу окремих керівників органів місцевого самоврядування. Десь не видали довідку, десь прийняли неправомірне рішення, когось просто не вислухали. Були випадки, коли вислухали людину, вона дякувала і йшла задоволена. І найбільше прикро, коли людина не сприймає правочинного рішення і переконати її в іншому неможливо.
Користуючись нагодою, інформую, що приймаю громадян згідно з графіком, щосереди, в районній раді, з 14.00 до 17.30 год. За потребою територіальних громад  кожної другої середи здійснюю прийом з виїздом в сільські ради за місцем проживання громадян.

Записав Василь СОРОЧУК.
 

На знімку: заступник голови районної ради Володимир ЧУБ.
Фото автора.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

seventeen − 2 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!