Про великі підприємства

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА ПРО ТАРИФИ НА УТРИМАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ м. СОКАЛЬ

Аналіз впливу регуляторного акта проекту тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій м. Сокаль КП «Сокальжитлокомунсервіс».
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонують розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин
1.1. Причини та умови виникнення проблеми:
Невідповідність собівартості надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій діючим тарифам, які затвердженні рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 29.04.2009 р. № 99 «Про затвердження тарифів для КП «Сокальжитлокомун-сервіс» на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій”.
За час дії тарифів зросли виробничі витрати на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які не залежать від господарської діяльності підприємства, а саме:
 – зростання мінімальної заробітної плати відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 р.» і Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 р.»;
 – зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, будівельних і сантехнічних матеріалів.
 Через ріст витрат на підприємстві відчува-ється нестача коштів, в результаті чого не виконуються в необхідних обсягах роботи з поточного ремонту та технічного обслугову-вання житлових будинків, не обновляється, а також не здійснюється модернізація і рекон-струкція основних засобів, що перебувають на балансовому обліку підприємства.
 Невідповідність собівартості надання житлово-комунальних послуг до розміру економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво ставить під загрозу стабільність забезпечення населення міста послугами з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і може привести:
 – до не якісного і не вчасного виконання поточних робіт з утримання житлового фонду;
 – до утримання у неналежному санітарно-гігієнічному, технічному стані будинків і прибудинкових територій;
 – до суттєвого обмеження надання послуг споживачам;
 – збільшення заборгованості заробітної плати;
 – зменшення кваліфікованих працівників;
 – несвоєчасної оплати і збільшення податкових зобов”язань та відрахувань на соціальні заходи (в т.ч. Пенсійного фонду);
 – нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і не в повному обсязі розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових платежів;
 – припинення технічного обслуговування та ремонту ліфтів підрядною організацією.
 Негативним наслідком невідповідності тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій рівню економічно-обгрунтованих витрат приведе до прискорення фізичного зносу житлових будинків та основних засобів, що спричиняє підвищення аварійності житлового фонду та зниження якості надання послуг.
1.2. Обгрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регуляторного акта:
 Чинне регулювання не забезпечує розв’язання проблем, оскільки суттєво змінились ціни на різного роду матеріали та розмір мінімальної заробітної плати.
 Порівняльні показники основних видів витрат:
1.3. Суб’єкти, на яких проблема справляє негативний вплив:
Для КП «Сокальжитлокомунсервіс»:
 – збільшення кредиторської заборгованості та відсутність коштів на розвиток підприємства;
 – зростання соціальної напруги у трудовому колективі через заборгованість заробітної плати, а також через несвоєчасне підняття зарплати згідно з чинним законодавством;
 – погіршення умов утримання житлового фонду.
Для Сокальської міської ради:
 – погіршення показників господарської діяльності комунального підприємства;
 – обов’язкове виділення коштів із бюджету міста на відшкодування різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Для населення:
 – зростання соціальної напруги серед малозабезпечених верств населення міста.
2. Цілі державного регулювання:
– доведення тарифів до економічно-обгрунтованого рівня рентабельності діяльності КП «Сокальжитлокомунсервіс» відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та діючих норм, стандартів та нормативів;
– забезпечення беззбитковості діяльності підприємства з вимогами Господарського Кодексу України.
3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей, аргументація переваг обраного способу.
Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акта є:
3.1. Надання в повному обсязі житлово-комунальних послуг за тарифами, затвердженими рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 29.04.2009 р. № 99, без надання дотацій з місцевого бюджету неможливе.
Дана альтернатива є неприйнятою, оскільки в бюджеті міської ради на 2010 р. надання дотацій не передбачено.
В іншому випадку порушується надання житлово-комунальних послуг.
3.2. Зменшення переліку кількості надання житлово-комунальних послуг.
Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки виключення окремих складових послуг з комплексу робіт з технічного обслуговування житлових будинків призведе до погіршення їх технічного стану та умов проживання мешканців.
3.3. Створення Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Дана альтернатива не може бути реалізована в життя через відсутність виділення державних коштів на реформування житлово-комунального господарства та небажання мешканців будинків відмовитись від послуг комунального підприємства.
Даний прект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.
 4. Механізм досягнення цілей.
Механізм даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованості інтересів споживачів та комунального підприємства:
 – мешканцям міста забезпечується стабільне і якісне надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій шляхом формування побудинкових тарифів до Постанови КМУ від 20.05.2009 р. №529 за рахунок приведення собівартості послуг до рівня економічно-обгрунтованих витрат;
 – накопичення коштів надасть можливість здійснювати необхідні експлуатаційні витрати на обслуговування будинків, забезпечити надійну роботу автотехніки та проведення санітарної очистки міста;
 – стабілізується фінансово-господарський стан КП «Сокальжитлокомунсервіс».
 5. Обгрунтування можливості досягнення визначення цілей у разі прийняття регуляторного акта:
 – забезпечення нормативної рентабельності КП «Сокальжитлокомунсервіс» на надання житлово-комунальних послуг;
 – поліпшення житлово-комунальних послуг;
– забезпечення техніки безпеки при експлуатації житлових будинків.
Основним ризиком, який може негативно вплинути на дію цього регуляторного акта є: подальше підвищення цін на електроенергію, збільшення рівня мінімальної заробітної плати, вартості паливно-мастильних та інших матеріалів. Для попередження наслідків, буде здійснюватись моніторинг фактичної собівартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також контроль дотримання законодавчої бази. При необхідності будуть вноситися зміни до регуляторного акта.
 6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:
Органи влади
Вигоди:
 – забезпечення стабільності надання житлово-комунальних послуг;
 – забезпечення беззбитковості діяльності КП «Сокальжитлокомунсервіс»;
 – збереження коштів місцевого бюджету через відсутність необхідності дотувати КП «Сокальжитлокомунсервіс»;
 – зменшення скарг та звернень з боку споживачів.
Витрати: фінансових витрат немає.
КП «Сокальжитлокомунсервіс»
Вигоди:
– покращення якості надання послуг;
– стабілізація роботи підприємства;
– підвищення надійності роботи автотранспортної техніки;
 – зменшення звернень та скарг зі сторони споживачів;
– забезпечення беззбитковості підприєм-ства.
Витрати: зменшення витрат на поточний ремонт і технічне обслуговування житлових будинків та автотранспортної техніки.
Населення
Вигоди:
 – отримання якісних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Витрати: збільшення витрат на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
 7. Визначення показників результативності регуляторного акта.
7.1. Показники, які будуть досліджуватись та вивчатись в результаті впровадження регуляторного акта:
 1. Рівень поінформованості споживачів КП "Сокальжитлокомунсервіс" з основних положень регуляторного акта.
2. Динаміка кількості скарг на якість надання житлово-комунальних послуг.
 3. Кількість договорів зі споживання житлово-комунальних послуг.
4. Аналіз собівартості надання послуг.
 5. Рівень відшкодування тарифами витрат, пов”язаних з наданням послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
 6. Рівень прибутковості/збитковості комунального підприємства.
Дані показники будуть використовуватись при повному та періодичному відстеженнях.
 8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.
Періодичність проведення відстеження:
Базове відстеження — до набрання актом чинності.
Повторне відстеження — через рік з дня набрання актом чинності або з коригуванням діючих тарифів.
Вид даних:
 – дослідження показників цін на паливно-мастильні матеріали, автозапчастини, автотранспортні засоби, будівельні матеріали (за даними організацій-постачальників);
 – аналіз показників економічної діяльності підприємства.

Голос Сокальщини на GoogleNews