Поради

Технічний аналіз на фондовому ринку

Професійні трейдери ніколи не відкривають позицій навмання, всі дії завжди підкріплені технічним чи фундаментальним аналізом або ж їхньою комбінацією. Набір індикаторів та макроекономічних даних дозволяє досвідченим «торговцям» зрозуміти, в якому напрямку рухатиметься ціна того чи іншого активу.

Вступ до технічного аналізу на фондовому ринку

Фондовий ринок – один з найстаріших інвестиційних інструментів. Перша фондова біржа вже відсвяткувала 220-річчя, а перші угоди сягають корінням у прадавні часи.

Провідними фінансистами та економічними аналітиками знайдено взаємозв’язок між ціноутворенням у різні часові проміжки. Таке явище описується як циклічність. Ринок керується певними законами, тому ціна не рухається хаотично, а з певними закономірностями – ріст змінюється падінням, є місце корекції та флету тощо.

Виявлення циклічності дозволило трейдерам знаходити можливості для заробітку на зростанні/падінні цін.

Технічний аналіз спирається саме на історичні дані. Сутність підходу досить проста. Певний аналітик розглянув історію зміни ціни якогось активу та з’ясував, що у 80-90% після утворення на графіку певної фігури слідує підвищення чи падіння ціни. Це означає, що в наступний раз, при появі на графіку такого ж патерну, вартість активу повторить свій ретроспективний рух.

3Mk-ewWY9EptR401CsPyotOFG7G8vmc_DPGii3P_hoPTQBN_fBgAioj3KMbAA7m93yVnr-xEweieqXDmpdag5jHYWaHosrSzdmEGWFg4BtTFUgq923GjYgkELwbqLDny_3SfqEFAX8iK_LT-KHFvkuQ

Джерело: trading.biz

Отже, на основі технічного аналізу, трейдери розуміють, як поводить себе ринкова ціна активу в тих чи інших умовах і використовують це розуміння для відкриття позицій.

Основні теоретичні концепції технічного аналізу

Такий підхід до прогнозування подальшого руху ціни не є чимось новим, основи технічного аналізу закладені ще в позаминулому столітті в науково-аналітичних працях Чарльза Доу та Пітера Гамільтона. Вони базуються на наступних постулатах:

 1. Ринок враховує все. Поточна ціна сформована під впливом сукупності всіх факторів, які відбуваються на ринку: попит, пропозиція, очікування, прогнози, макроекономічні процеси тощо. Ринок не ігнорує навіть дрібних факторів.
 2. Тренди можуть бути трьох типів: висхідні, низхідні, бокові. Також кожен тренд складається з трьох фаз: накопичування (найбільш досвідчені інвестори починають продавати або купляти актив), участі (інша група інвесторів починає заходити на ринок, відчуваючи нові можливості), реалізації (новий напрямок визнаний, підтверджений економічними новинами). Технічний аналіз вказує на те, що вслід за значним зростанням або падінням ціни завжди слідує корекція.
 3. Біржові індекси повинні підтверджувати один одного. Бичачі та ведмежі тренди повинні знаходити підтвердження в декількох біржових індексах. Наприклад, один індекс дійшов необхідного пікового значення, а інший важливий показник лишився на місці. Говорити про наявність висхідного тренду в цьому випадку зарано.
 4. Тренд знаходить підтвердження в торгових обсягах. Залежно від того, рухається ціна в напрямку тренду чи проти нього, обсяги торгів зростають чи знижуються. Даний показник є основою багатьох індикаторів технічного аналізу.
 5. Трендовий рух триває до тих пір, доки не ідентифіковані ознаки його розвороту. Проведено паралель з фізичними об’єктами та встановлено, що тренд триває до того часу, коли з’являється певна сила, що змушує його розвернутись.

Наведені постулати технічного аналізу відображені в численних інструментах і графічних фігурах. Трейдери використовують їх з метою прогнозування подальшого цінового руху.

Інструменти та методи технічного аналізу

Інструменти технічного аналізу об’єднують сотні різноманітних індикаторів, які можна розділити на дві великі групи:

 • трендові інструменти;
 • осциляторні інструменти.

Трендові індикатори основані на алгоритмах, які слідкують за трендом. В більшості подібних інструментів основою є рухоме середнє (Moving Average). Показник допомагає відстежити тренд, побачити його початок та завершення. Деякі індикатори об’єднують декілька рухомих середніх ліній із різними періодами.

Група трендових індикаторів дозволяє трейдеру зрозуміти поточну ситуацію на ринку. Також вони вказують на зону «перекупленості» або «перепроданості» активу та інші фактори, що маркують високу ймовірність зміни тренду.

XQ81orqJswvI940A_U2BjQP5upQ65fdnkcA4OifOfS_n1MZj7xJecp759OjQSi0qCiVgqEXzYiVzV-tijdh6jGu_-8rr_6Jlr9i0QM8gzDH6c2VcQPwo4tGruESPTwApagqOpl0dqH8-tM9AMXP2P4I

Джерело: trading.biz

Приклади трендових індикаторів: Параболік SAR, Смуги Боллінджера, Індикатор Цінового Каналу, Індикатор Ішимоку тощо.

Осциляторні інструменти ще називають контртрендовими. Вони ефективні за умови відсутності чіткого тренду на ринку. Індикатори будуються в окремому вікні (зазвичай під графіком) та мають вигляд кривої лінії, яка знаходиться в певному діапазоні.

Перевага подібних індикаторів в тому, що вони заздалегідь попереджають трейдера про перехід від одного тренду до іншого, але лише в умовах діапазону.

Приклади осциляторних індикаторів: Стохастик, Індекс Відносної сили RSI, Індекс Товарного Каналу CCI, Осцилятор Gator та ін.

Окрім трендових та осциляторних індикаторів, технічний аналіз базується на ще одній групі, патернах. На графіку можна зафіксувати певну фігуру, яка є ознакою продовження чи зміни поточного тренду за певних умов. Наприклад, фігура «Голова та плечі» є розворотним патерном, що вказує на завершення бичачого руху та початок низхідного тренду.

Практичне застосування технічного аналізу на прикладі фондового ринку

Розглянемо приклад застосування інструментів технічного аналізу на фондовому ринку. Використовуємо MACD з метою визначення тренду та розуміння подальшого напрямку руху ціни. Торгувати будемо австралійським фондовим індексом AUS200.

 1. Відкриваємо графік ціни інструменту та додаємо на нього індикатор MACD із стандартними значеннями.
 2. Бачимо, що значення індикатору від’ємне, а ціна активу становить 6656 AUD. Чекаємо, поки лінія MACD перетне нульову позначку та вийде в плюс. Відбувається це за ціни 6878.
 3. Показник індикатора вказує на початок висхідного тренду, відкриваємо позицію на покупку.
 4. Спостерігаємо зростання ціни індикатору. Чекаємо, поки лінія MACD не змінить висхідний рух на протилежний.
 5. Значення інструмента починає падати при ціні AUS200 в 7265 AUD. Закриваємо позицію та отримуємо прибуток в 609 AUD (9,14%).

Отже, індикатори теханалізу підказують нам, який момент є найкращим для входу на ринок або ж виходу з угоди.

Популярні стратегії технічного аналізу

 1. Стратегія торгівля за трендом. Оптимальний момент входу в позицію – перетин двох рухомих середніх. Вибір періодів для кожної Moving Average залежить від таймфрейму.
 2. Стратегія торгівлі проти тренду. Використовується комбінація інструментів Moving Average та індексів, що вказують на «перекупленість» або «перепроданість» активу. В момент, коли тренд втрачає свою силу, а індекси вказують на аномальну концентрацію покупців чи продавців, відкривається позиція у протилежному напрямку.
 3. Стратегія торгівлі в коридорі. Актуальна для спокійнішого ринку, коли відсутній вихід важливих новин. Трейдер визначає ціновий коридор, в якому рухається актив. Коли ціна наближається до верхньої чи нижньої межі, відкривається позиція у протилежному напрямку, оскільки існує велика ймовірність повернення ціни в коридор.

Кожен професійний трейдер визначає для себе індивідуальну стратегію та персональний набір інструментів, які є найбільш ефективними для конкретного таймфрейму.

Переваги та недоліки технічного аналізу

Переваги теханалізу:

 1. Можна застосувати до будь-якого таймфрейму. Підходить під всі торгові інструменти.
 2. Асортимент інструментів досить різноманітний, комбінації індикаторів дозволяють отримати більш точні результати.
 3. Технічний аналіз використовується в алгоритмічній торгівлі, можна запрограмувати вибрану стратегію.
 4. Теханаліз дозволяє зрозуміти настрої учасників ринку, поведінку великих гравців.
 5. Технічний аналіз займає менше часу, а індикатори здебільшого вбудовані в торгові термінали.

2bxNjptZJYfGPqYrD2956B8wPNOANkSNDFuTNUIuOsEUxENQcaULPJq6pVZYYs9kEo1-2DmDA8amavzmh8sF5qglyRrh1suHyzci3HKSBRBFHTcYb6Bl82SJ876z-ZaluPVYrKHYMBr_OzO3IOCiPUM

Джерело: trading.biz

Недоліки теханалізу:

 1. Можна отримати змішані сигнали. Одні індикатори вказують на можливий ріст ціни, інші індикатори відкидають таку вірогідність.
 2. Вихід важливих новин та інші макроекономічні чинники впливають на точність сигналів. Дуже часто, одна резонансна новина здатна зіпсувати всі показники теханалізу.
 3. Технічний аналіз зазвичай є актуальним для короткострокової торгової стратегії, оскільки показники теханалізу постійно змінюються.

Розгляд реальних випадків використання технічного аналізу

Розглянемо декілька випадків використання технічного аналізу в торгівлі акціями:

 1. Стратегія з використанням трьох рухомих середніх: SMA 10, EMA 20 (Low), EMA 20 (High) и RSI з періодом 10. Торгуємо акціями GOOG. Свіча закривається вище ЕМА 20 (High), RSI перетинає рівень 55 знизу до верху і знаходиться вище SMA 10. Відкриваємо угоду на купівлю акцій.
 2. Стратегія з використанням каналу Дончіана. Торгуємо акціями TSLA. Ціна рухається в боковому тренді, пробиває нижню межу каналу. Канал звужується, ціна знову йде у флет. У моменті зворотного пробою каналу відкриваємо позицію на купівлю цінних паперів.

Висновки та перспективи розвитку технічного аналізу на фондовому ринку

Відомими трейдерам та аналітиками підтверджена циклічність фінансових ринків, тому технічний аналіз є базисом для успішної торгівлі. Індикатори та патерни довели свою ефективність на практиці. Багато відомих «торговців» спираються на ці інструменти у своїх стратегіях або ж розробляють свої індикатори (як от набір інструментів Біла Вільямса). Технічний аналіз залишатиметься ефективним у торгівлі на всіх фінансових ринках, а інструменти та індикатори будуть і надалі вдосконалюватись провідними аналітиками. Імовірно, тепер в цьому допомагатиме ще і штучний інтелект.

Голос Сокальщини на GoogleNews