Про освіту

Як зареєструватись для участі у ЗНО-2016

Розпочалася реєстрація осіб, які братимуть участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Про те, чим відрізняється цьогорічне ЗНО від минулорічного, і як відбувається реєстрація випускників 2016 року розповідає відповідальна за ЗНО в Сокальському районі Ганна Зажицька.

– Пані Ганно, реєстрація осіб для участі в ЗНО вже розпочалася, а до якого часу триватиме?

– Реєстрація осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2016 року триватиме до 4 березня, а розпочалася 1 лютого.

– Як відбувається сама процедура реєстрації?

– Процедурою реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – зовнішнє оцінювання) передбачено виконання таких чотирьох послідовних дій:

1. Ознайомтесь із Правилами прийому до обраного Вами вищого навчального закладу, де вказано перелік конкурсних предметів, із яких необхідно подати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (далі – Сертифікат), Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, Порядком реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

2. Виберіть навчальні предмети, з яких бажаєте пройти зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2016 році зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з таких навчальних предметів: української мови і літератури історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської мови, німецької мови, французької мови, іспанської мови, російської мови.

Необхідно пам`ятати, що загальна кількість навчальних предметів, вибраних Вами для проходження зовнішнього оцінювання, не повинна бути більше чотирьох. 

Для випускників 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (українська мова), математики або історії України (на вибір) зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію. 

3. Необхідно підготувати для реєстрації документи та матеріали: копію паспорта (сторінки з фотокарткою, прізвищем, ім'ям та по батькові); дві однакові фотокартки для документів розміром 3 х 4 см із зображенням, що відповідає досягнутому віку (фотокартки мають бути виготовлені на білому або кольоровому фотопапері); реєстраційну картку, яку можна сформувати самостійно (з 12.00 години 1 лютого), скориставшись спеціальною програмою, розміщеною на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти, або звернувшись за допомогою до особи, відповідальної за реєстрацію в навчальному закладі, де навчаються. 

Окремі категорії осіб, крім вищезазначених документів, мають підготувати:

оригінал висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, виданого органом або закладом охорони здоров'я (у разі потреби надають особи з особливими освітніми потребами);

копію свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (особи, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (особи, документи яких оформлені іноземною мовою). 

 На копіях документів повинен бути напис "Згідно з оригіналом" (без лапок), а також особистий підпис особи, яка реєструється, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії. 

4. Сформуйте комплект реєстраційних документів та подайте його до навчального закладу, в якому навчаєтесь (випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного навчального року).

Дата подання реєстраційних документів визначається за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

– Який документ є підтвердженням того, що особа дійсно зареєстрована на участь у ЗНО? 

– Підтвердженням факту реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні є Сертифікат, який буде надіслано в індивідуальному конверті разом із реєстраційним повідомленням учасника зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційним бюлетенем "Зовнішнє незалежне оцінювання. 2016 рік", до навчального закладу, де навчаються випускники 2016 року. 

Повідомлення про результати реєстрації осіб, які не вказали адресу в Україні, за якою їм може бути надіслана офіційна кореспонденція, а також про спосіб отримання оригіналів документів, надсилається на електронну адресу, зазначену під час реєстрації.

– А якщо випускники хочуть пройти зовнішнє незалежне оцінювання, проте з поважних причин не можуть зареєструватися…

– Особи, які виявили бажання пройти зовнішнє оцінювання, але через поважні причини не можуть зареєструватися в установленому порядку, повинні в межах часу, відведеного для реєстрації, особисто звернутися до відповідного регіонального центру.

– З яких причин може бути відмовлено в реєстрації для участі у ЗНО?

– Може бути відмовлено в реєстрації для участі в зовнішньому оцінюванні, якщо не будуть надані документи, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці; відповідно до вимог законодавства особа не має права на реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні; надана недостовірна інформація; надіслані реєстраційні документи після завершення встановленого строку реєстрації (перереєстрації); неналежним чином оформлені документи, необхідні для реєстрації; неможливо створити особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до висновку, виданого закладом або органом охорони здоров'я.

Особа, якій відмовлено в реєстрації, усунувши причини, що стали підставою для прийняття такого рішення, не пізніше 18 березня 2016 року може надіслати до регіонального центру новий комплект реєстраційних документів. 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів 2016 року подають реєстраційні документи для перереєстрації до закладу, де навчаються. 

– Чи можна вносити зміни до реєстраційних даних (з 1 лютого до 18 березня 2016 року)?

 – У разі виникнення потреби внести зміни до персональних даних, переліку навчальних предметів тощо, можна перереєструватися. Для цього потрібно:

– внести зміни до реєстраційної карти, розміщеної на інформаційній сторінці, роздрукувати реєстраційну картку та контрольно-інформаційний лист; оформити реєстраційну картку; сформувати комплект документів, що має містити: реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації; отриманий раніше Сертифікат, що анулюється (крім осіб, які відправляли документи електронною поштою); документ, що підтверджує зміни персональних даних або відомостей про місце навчання (у разі внесення таких змін); оригінал висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання, виданого органом або закладом охорони здоров'я (у разі необхідності внесення змін до переліку особливих умов).

 – Як відбувається реєстрація осіб для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання?

– Окремі категорії осіб, які не мають можливості пройти зовнішнє оцінювання під час основної сесії, можуть у межах часу, відведеного на реєстрацію (перереєстрацію), зареєструватися для участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання. Для цього разом із реєстраційними документами такі особи мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що унеможливлює участь в основній сесії, та відповідний підтверджуючий документ.

 Учасники антитерористичної операції, особи, які проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, зазначених у Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, та які не мали змоги здійснити реєстрацію в основний період, можуть зареєструватися в додатковий період (19 березня – 20 травня 2016 року). 

Такі особи разом із реєстраційними документами мають також подати заяву щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії та відповідний підтверджуючий документ. 

 Реєстрація осіб, які за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи України, здійснюється відповідно до угоди, укладеної між Українським центром оцінювання якості освіти та Державною пенітенціарною службою України. 

Не відкладайте реєстрацію на останні дні. Бажаємо успіхів!

– Пані Ганно, чи вже затверджений графік проведення ЗНО-2016?

-Так. Ось у які числа відбуватиметься основна сесія. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більш як із чотирьох навчальних предметів: українська мова і література – 5 травня, математика – 11 травня, Історія України – 13 травня, російська мова – 3 червня, іспанська мова – 6 червня, англійська мова – 7 червня, німецька мова – 8 червня, французька мова – 9 червня, біологія – 10 червня, фізика – 13 червня, географія – 15 червня, хімія – 17 червня.

Додаткова сесія: українська мова і література – 14 червня, математика – 16 червня, історія України – 21 червня, російська мова – 22 червня, іспанська мова – 23 червня, англійська мова – 23 червня, німецька мова – 24 червня, французька мова – 24 червня, біологія – 29 червня, фізика – 30 червня; географія – 1 липня; хімія – 4 липня.

– Реєстрація на пробне тестування вже завершилась…

– Так, 30 січня. Пробне тестування проводитиметься: 2 квітня з української мови і літератури, 9 квітня – математики, історії України, іноземних мов, фізики, хімії, географії, біології, російської мови.

На участь у пробному тестуванні з української мови і літератури (2 квітня) оплачено 226 заявок, з інших предметів (9 квітня) – 123.

 Пункти пробного тестування будуть розміщені у м. Сокаль, назви навчальних закладів Сокаля, які працюватимуть пунктами пробного ЗНО-2016, буде повідомлено додатково під час надходження інформації з Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Розмовау вела 

Оксана ПРОЦЬ.

 

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.