Про освіту

РЕЗУЛЬТАТИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ СОКАЛЬЩИНИ у 2009-2010 н. р. та ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ на 2010-2011 навчальний рік

Аналіз основих показників розвитку освіти Сокальщини за 2009-2010 н. р. і найважливіші вектори та завдання, що стоятимуть перед усіма педагогами нашого району у 2010-2011 навчальному році.

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта сьогодні є під найприскіпливішою увагою не тільки з боку відділу освіти, райдержадмініс-трації, але за останні п“ять років – з боку громадськості, окремих політичних сил, депутатів районного та обласного рівнів. Загалом розвиток дошкільної ланки в Сокальському районі є на досить високому рівні.

При підготовці до 2010-2011 н. р. можемо констатува-ти, що усі завдання програми розвитку дошкільної освіти на 2008-2012 рр., затвердженої розпорядженням голови РДА, передбачені на навчальний рік, виконано і протягом вересня-жовтня очікуємо якісних і кількісних змін в мережі ДНЗ: відкриття 2-ої групи на базі Острівського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – дитячий садок»; НВК «Школа-дитячий садок» у селах Завишень і Борятин; двох додаткових груп на базі НВК «Школа-сад» м. Сокаля із майбутньою реорганізацією в ДНЗ. Цілком «пусковими» об’єктами ще до кінця 2010 року можуть бути НВК «Школа-садок» у с. Глухів, с. Лещатів.

Таким чином, охоплення дітей дошкільного віку осві-тою в стаціонарних установах, як цього вимагає Конститу-ція України та нещодавні зміни до законодавства про освіту у зв’язку з переходом на 11-річну (в частині охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою), у 2010 році зросте майже до 50 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.

В той час цей показник по області становить 41%. Зокрема – в місті дошкільною освітою плануємо охопити досягти 67% дітей, а в загальному по району – 41%. Кількість навчально-виховних комплексів у системі дошкільної освіти у 2010-2011 н. р. хочемо збільшити до 12.
Однак, існує певна застереженість щодо підготовки бюджету 2011 року, бо в підготовчих документах уряду, а саме в проекті закону про бюджет, закладено норматив щодо здійснення фінансування НВК із місцевих бюджетів. Це призведе до зниження якості фінансування і утриман-ня НВК, так як це відбувається сьогодні з ДНЗ, які фінан-суються з сільського бюджету.

Окремим дуже важливим завданням, буде охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (різними її фор-мами). Впродовж 2009-2010 н. р. цей показник в районі є досить високим і сягає 98%. Наше завдання на сучас-ному етапі – докласти усіх зусиль, щоб зробити його абсолютним.

Щодо розвитку дошкільної освіти, то хочеться наголо-сити, що сьогодні вже зникає звичне для працівників дошкільної галузі почуття їх меншовартості. Ми приділя-ємо цій ланці освіти велику увагу, адже як твердять фахівці – «сьогодні вкладений 1 долар у дошкільну освіту, завтра принесе прибутки на 7 доларів». На колегії Міністерства освіти та обласній серпневій конференції працівників освіти наголошувалося на необхідності забезпечення ДНЗ комп’ютерною технікою, доступом до інтернету та підвищення рівня фахової майстерності педагогічних кадрів, що готові виконати основне призна-чення дошкільної освіти – підготувати дитину не до школи, а до шкільного життя.
Відзначу, що за у 2009-2010 н. р. двадцять один дошкільний навчальний заклад вдало розпочав роботу над впровадженням пріоритетних напрямків розвитку, удосконалено форми і методи методичної роботи з педагогами ДНЗ (в контексті існування освітніх округів), проведено моніторинг якості дошкільної освіти на рівні району, а за результатами обласного моніторингу розвитку дитини Сокальщина показала один з найкращих показників в області.

Мережа загальнонавчальних закладів

Мережа ЗНЗ району у 2010-2011 н. р. зазнала як кіль-кісних, так і якісних змін. Багаторічна робота з громадами с. Лешків та с. Тяглів дала змогу провести такі зміни: призупинити навчально-виховний процес у Лешків-ській ЗШ І ст. (навчалося двоє учнів) та реорганізувати Тяглівську ЗШ І-ІІ ст. у школу І ст. (кількість учнів у школі становила 17). Завдяки реалізації програми «Шкільний автобус», а також додатково виділеному для Тяглівської школи мікроавтобуса, ми зможемо забезпе-чити підвіз учнів до ЗНЗ сусідніх сіл.

Окрім цього, хочеться наголосити, що з метою реалі-зації програми профілізації навчання, у цьому навчаль-ному році розпочнуть роботу школи нового типу: Сокаль-ський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей»; Сокальський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №4 – ліцей»; Сокальський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №3 – колегіум»; Забузький НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей»; Тартаківський НВК «ЗШ І-ІІІ ст. – ліцей».

Це дасть змогу забезпечити якісну складову навчання дітей, що мають певні обдарування. Причому, виходячи з вищезазначеного, акцент робиться не тільки на міський, але і на сільський освітній округ, приділяючи велику ува-гу природничо-математичній освіті, як основі розвитку економічно сильної української держави.

Минулий навчальний рік подав сподівання на стабілізацію демографічної ситуації в районі. Різниця щодо кількості учнів у порівнянні з 2008-2009 н. р. становила 322 дитини. Були прогнози, що у 2010-2011 н. р. демографічна ситуація стабілізується. Однак при підготовці до 1 вересня прогнозована цифра менша на 589 учнів порівняно з минулим роком (приблизно зникла в районі така школа, як Жвирківська).
Виглядає більш обнадійливо показник кількості дітей, що цьогоріч вперше сядуть за шкільні парти (цифра становить приблизно 940 учнів – цей показник повторює минулорічний).

Як і торік освіта району базуватиметься у 5 освітніх округах, роботу яких спрямовуватимемо на удосконалення навчально-виховного процесу, рівного доступу до якісної освіти (в тому числі інклюзивної та профільної) через впровадження експерименталь-них навчальних закладів та освітніх інновацій в практику роботи, перш за все, опорних шкіл. З цією метою, спільно з керівниками освітніх округів, маємо підготувати зміни до штатних розписів адміністрації опорних шкіл і винести на розгляд чергової сесії районної ради.

Здоров“я школярів

Одним з основних аспектів забезпечення цього напрямку роботи є організація гарячого харчування дітей початкових класів та відповідних пільгових категорій. Протягом останніх років вирішено проблему забезпе-чення гарячим харчуванням учнів ЗНЗ І-ІІІ та І-ІІ ст. При формуванні бюджету 2011-го необхідно розглянути питання щодо забезпечення гарячим харчуванням учнів початкових шкіл з відносно великою кількістю дітей (Борівської, Бояницької ЗШ І ст.).

Цьогоріч оздоровчу кампанію проводили на рівні пришкільних таборів на базі опорних шкіл. У порівнянні з минулим роком мережу пришкільних оздоровчих таборів оптимізовано. Оздоровчим процесом охоплено 1963 дитини пільгових категорій. Окрім того 66 дітей мали змогу оздоровитися за кошти районного бюджету у лікувально-оздоровчому комплексі «Ровесник». Таким чином у 2010 р. оздоровлено 2029 дітей, що становить 19%. Перед нами стоїть проблема підвищення якісного і кількісного показників оздоровчої кампанії літа 2011 р.

Залишається невирішеною проблема розміщення торгових точок відносно установ освіти, оскільки статистика залишається попередньою: на відстані до 100 м – 17 крамниць (з них 16 торгують тютюновими та спиртними виробами); на відстані до 250 м – дванадцять, які торгують тютюновими та спирт-ними виробами), на відстані до 500 м – 11 крамниць, а три з них торгують тютюновими та спиртними вироба-ми. На жаль, увага з боку державних органів щодо торгівлі забороненими та шкідливими продуктами (чіпсами, газованою водою) залишилася на рівні лише законо-давчої заборони і практично проблема не вирішується.

Питання створення умов для фізичного загартування та фізичного розвитку учнів є актуальним завжди. З ініціативи окремих директорів шкіл (Мурованська ЗШ, Угнівська ЗШ) розпочато роботу щодо зміцнення спор-тивної матеріально-технічної бази, а саме закладено фундамент спортзалів. Таке починання громади та педколективу заслуговує на увагу та буде підтримане відділом освіти.

Виховання

Питання виховання вихованців і учнів завжди залиша-ється одним з основних завдань освітньої системи. На жаль, за останній рік вагомих поступів на державному рівні не відбулося, однак виховники району працюють над впровадженням сучасних форм і методів виховання, як громадянського, національно-патріотичного, правового і ін. напрямів виховання.

У цьому році Сілецька, Тартаківська, Стаївська школи успішно запрацювали як пілотні щодо впровадження Виховної програми. Сподіваємося їх досвідом скористаються виховники усіх навчальних закладів району. У конкурсі на кращу систему правоосвіт-ньої та правовиховної роботи друге місце в області здобула робота Сокальського НВК №4. Великим виховним мо-ментом і стимулом для розвитку шкіл стало присвоєння Сокальській гімназії імені академіка Олега Романіва, а Стаївській ЗШ І-ІІІ ст. – імені Осипа Лещука. Одним з ін-струментів удосконалення виховного процесу та надання позакласній діяльності науковості й цілеспрямованості, є створення і функціонування шкільних музеїв. Нині у школах функціонує 21 шкільний музей (з них – 2 зразкові, 3 зареєстровані на рівні області).

Позашкільна освіта

Стан позашкільної освіти в кількісному відношенні не змінився, залишилася стабільною і мережа ПНЗ. Серед-ній показник охоплення позашкільною освітою становить 34,9% (найвищим він є у Сокальському та Великомос-тівському ОО).

Результати роботи позашкільних навчальних закладів є високими не лише на обласному, але і на Всеукраїн-ському рівні. Найзначніші з них такі: зразковий ансамбль естрадного танцю «Престиж» Сокальського БДЮТ (керів-ник Надія Лютик) здобув третє місце на міжнародному фес-тивалі дитячої та юнацької творчості «Яскрава краї-на збирає друзів» у м. Ялті; волейболісти ДЮСШ «Соко-ля-ни» в м. Києві на фінальних змаганнях чемпіонату Укра-їни посіли четверте місце. Найбільшою і найприємні-шою нови-ною є те, що учениця Ільковицького НВК, вихо-ванка Сокальського ДЮСШ Оксана Райта, завдяки тренерській допомозі Олени Кретів, стала бронзовим призером моло-діжних олімпійських ігор з бігу у Сінгапурі, встановивши рекорд України та Європи.

У рейтингу за результатами науково-дослідних робіт високу позицію займає Сокальська МАН.

Робота з обдарованими дітьми

Завдання педагогів усіх навчальних закладів є виявлення, підтримка і розвиток обдарованих дітей. На вирішення цих завдань була спрямована робота щодо вироблення районної моделі проведення олімпіад, впровадження пріоритетних напрямків роботи шкіл району. Зусиллями багатьох вчителів, керівників гуртків, учні району стали переможцями та призерами не тільки обласних, але і всеукраїнських творчих конкурсів. Ось тільки деякі з них: зразковий ансамбль народного танцю «Дивоцвіт» Сокальського НВК «ЗШ І-ІІІ ст. №2 – ліцей» (керівник Оксана Бубела) здобув ІІІ місце на міжнарод-ному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Шеки-ленд» збирає друзів» (м. Запоріжжя). На усіх творчих конкурсах (ІІІ Всеукраїнський від-критий фестиваль-конкурс мистецтв для дітей та юнац-тва «Різдвяні кані-кули», обласний конкурс образотворчого мистецтва «Таланти твої, Україно!», десятий облас-ний дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми зви-тяги» та інших) діти ставали переможцями і призерами.

У рейтингу участі учнів у конкурсах творчих, дослід-ницьких робіт на історичну, краєзнавчу, народознавчу тематику наші учні здобули ІІ місце в області. Таку ж позицію займає район в екологічних конкурсах.

Як результат роботи з обдарованими дітьми учні шкіл району зайняли ІІ місце серед сільських районів за ре-зультатами обласного туру олімпіад: два переможці та 18 призерів обласного туру (найкращі результати серед учнів Сокальської гімназії, Великомостівського НВК, Сокальського НВК №3; найбільше перемог – з матема-тики, трудового навчання). Учениця Великомостівського НВК Ольга Руда стала призером Всеукраїнської олімпіа-ди з історії. Щороку маємо високі результати участі учнів в конкурсах знавців рідної мови ім. П. Яцика (в цьому році – два переможці).

Однак залишається низькою участь учнів шкіл в інтер-активних інтелектуальних конкурсах. Над вирішенням даного питання, а також удосконаленням психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей, наданням цій роботі науковості та ще більшої результативності, буде спрямовано роботу щодо реалізації нової програми «Обдаровані діти 2010-2015», яка зараз готується.

Кадрова політика

Навчально-виховний процес в районі забезпечує 1375 педагогів, з них вчителів – спеціалістів – 512 (32%), вчителів ІІ категорії – 205 (13,1%), вчителів І категорії – 577 (36,8), вищої категорії – 276 (17,6); 28 педагогів мають звання «методист», 88 – старший вчитель. У•2009 -2010 н. р. пройшли атестацію 286 педагогів.

Приблизно 9% вчителів є педагогами пенсійного віку. Сьогодні маємо проблеми у недосконалості законо-давства щодо укладання трудових відносин з такою категорією вчителів.

Відділ освіти приділяє велику увагу збільшенню нав-чального навантаження на вчителя і в середньому цей показник становить приблизно 14 тижневих годин. Це завдання, над яким відділ освіти працюватиме і надалі.

Щодо професійного росту педагогічних праців-ників, то в районі є сформована модель методичної роботи, починаючи з рівня школи, округу та району. В минулому навчальному році велика увага приділялася вивченню питання менеджменту управління інновацій-ною діяльністю навчального закладу; роботі творчих груп над навчальними програмами (за навчальний рік РМК спільно з педагогами розробили 4 навчальні програми для спецкурсів) з удосконалення форм і методів поширен-ня досвіду педагогів (вперше проведено районну вистав-ку педагогічних публікацій, збільшено публікації педагогів у фаховій пресі, проведено на базі Волицької школи об-ласний семінар методистів хімії; вчителі стали призерами всеукраїнської панорами творчих уроків, видали посібники).

Вчителі району взяли участь в обласному етапі конкурсу «Вчитель року-2010» в п’яти номінаціях, зайняв-ши три призові місця: перше – Мирослава Думас (Во-лицька ЗШ), яка представляла Львівську область на третьому етапі, призерами стали – вчитель правознав-ства Белзької ЗШ Любов Хомин та вчитель трудового навчання Сокальської гімназі Роман Кіх. Це традиційне друге місце в обласному рейтингу.
Молоді талановиті педагоги змагалися у конкурсі мо-лодих педагогів «Надія» та конкурсі молодих вихователів ДНЗ. Приємно, що вихователь ДНЗ №8 м. Сокаля Наталія Євуш стала призером Всеукраїнського конкурсу «Педагог-новатор». У цьому навчальному році перед РМК стоїть завдання впровадження комплексної програми оцінки кваліфікації вчителя, що атестується, створення умов для професійного росту вчителів, що працюватимуть у профільних класах та вихователів ДНЗ в контексті нових підходів до змісту дошкільної освіти.
Моніторинг якості освіти

Цьогоріч ЗНЗ району закінчило 910 випускників 11 класів, з них 71 нагороджені золотою чи срібною медаллю. У ЗНО взяло участь 763 учні (це становить 86% ви-пускників). У пробному тестуванні взяли участь 683 учасники. Вчителі району працювали інструкторами та старшими інструкторами під час ЗНО-2010 в м. Черво-нограді, екзаменаторами перевірки відкритої частини завдань з української мови та літератури, англійської мови.

Результати ЗНО на сьогодні є відомі. Львівщина у рейтингу областей посідає І місце в Україні. На жаль, абсолютного бала учні наших шкіл не здобули із жодного предмету, але показник найбільших балів є досить високий.

Майже всі учні Сокальської гімназії, Сокальського НВК №3 показали результати вищі 165 балів. Результати ЗНО будуть опрацьовані детальніше у кожній школі.

Переконані в тому, що найкращим інструментом контролю за якістю навчання є моніторинг якості знань. В районі є досвід проведення такої процедури. Її завдан-ням є не тільки виявлення рівня навчальних досягнень учнів і оцінка об’єктивності оцінювання та професійних можливостей вчителів-предметників, але і робота щодо підвищення рівня навчання на основі результатів дослідження.

* * *

Першого вересня продзвенів дзвінок у 70-ти школах району, розпочався навчальний рік у 38 ДНЗ, а згодом і ще 6 ПНЗ розпочнуть свою роботу.
Адміністрації шкіл спільно з батьківськими комітетами належно підготовили навчальні заклади до нового навчального року. Зроблено достатньо багато, але разом з тим всі ми знаємо, скільки проблем залишається.

Не можу сьогодні промовчати про дуже приємну подію: вперше за останні вісім років з приходом нового голови РДА змінився підхід до проблем освіти району.

Сподіваємося, що спільними зусиллями влади і освітян, вдасться досягнути значно вагоміших результатів у всіх напрямках розвитку освіти.

З доповіді начальника відділу освіти РДА Романа МОНАСТИРСЬКОГО         

Голос Сокальщини на GoogleNews