Головна / Святкові події / Двадцять років службі зайнятості

Двадцять років службі зайнятості

Служба зайнятості, якій у грудні виповнюється двадцять років, покликана була систематично вивчати процеси, що відбуваються на ринку праці, розробляти на цій основі необхідні прогнози для вироблення і вжиття заходів щодо регулювання ринку праці та зайнятості робочої сили.

Сьогодні державна служба зайнятості – єдина в українському суспільстві державна установа, яка на засадах державного страхування надає на безоплатній основі широкий спектр послуг як громадянам, котрі звертаються в пошуках роботи,  так і працедавцям, це зовсім не «біржа праці», – це установа, яка має соціальні функції, є посередником на ринку праці між роботодавцями та шукачами роботи і докладає максимум зусиль для того, щоб задовольнити потреби всіх своїх клієнтів.

Головними завданнями державної служби зайнятості на сучасному етапі є розвиток активних програм сприяння зайнятості населення, підвищення мотивації безробітних до праці, запровадження принципово нових партнерських відносин та методів співпраці з роботодавцями у вирішенні проблем на ринку праці, сприяння забезпеченню ефективної зайнятості населення, запобігання молодіжному безробіттю, сприяння створенню нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва.

Ринок праці висуває все більш високі вимоги до якості робочої сили, тому дедалі більшого значення набуває розвиток професійного навчання безробітних, що сприяє підвищенню рівня їхньої конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки.

Профорієнтація – один з ключових засобів підвищення мотивації до праці та управління рухом робочої сили на ринку праці. Профорієнтаційна робота служби зайнятості посилює конкурентоспроможність особистості під час пошуку роботи, сприяє її ефективній зайнятості.

Впроваджуються нові формати профорієнтаційної роботи з молоддю, зокрема шкільною, з метою запобігання виникненню молодіжного безробіття.

Залучення безробітних до громадських робіт займає важливе місце у забезпеченні тимчасової зайнятості громадян та пом’якшенні соціальної напруженості на ринку праці. Участь у громадських роботах дозволяє безробітним тимчасово працювати та отримувати реальний заробіток. У законодавстві відбулись деякі зміни, які стосуються організації та проведення громадських робіт. До них за рахунок коштів Фонду тепер можуть бути залучені безробітні особи незалежно від отримання ними допомоги по безробіттю.

Пріоритет державної служби зайнятості – надання послуг роботодавцям. На сучасному ринку праці роботодавці не лише забезпечують створення нових робочих місць, вони є соціальними партнерами державної політики зайнятості населення, забезпечують службу зайнятості вакантними робочими місцями, є основною ланкою в фінансовому формуванні Фонду. Сучасні можливості центру зайнятості дають змогу застосовувати нові форми взаємодії з працедавцями, зокрема, організацію і проведення мініярмарків, «днів кар’єр» для підбору претендентів та заповнення вакантних місць, професійного навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця, можливість за допомогою татчскрінів самостійного ознайомлення з професійнокваліфікаційним складом шукачів роботи, пошук претендентів на роботу засобами Інтернетпорталу державної служби зайнятості України, створення відеофільмів про професії ринкоутворюючих підприємств. Одним з найперспективніших напрямів співпраці державної служби зайнятості з роботодавцями є економічне стимулювання роботодавців усіх форм власності до працевлаштування безробітних: роботодавцю забезпечується компенсація заробітної плати, для шукача роботиреальне місце роботи. Надання дотації роботодавцю – «подвійна» соціальна послуга.

Однією з головних засад роботи з клієнтами для Сокальського районного центру зайнятості є адресний підхід у наданні соціальних послуг, виходячи з індивідуальних потреб, вимог та можливостей шукачів роботи і роботодавців. Колектив працівників районного центру зайнятості – це фахівці, професіонали своєї справи, котрі постійно підвищують свою кваліфікацію, вдосконалюють навички роботи з клієнтами служби зайнятості відповідно до вимог, які диктують стан економіки, роботодавці, сучасні технології, в яких працює служба зайнятості і планує впроваджувати і надалі, зокрема, це єдина інформаційноаналітична система (ЄІАС) NET.

Досяганню позитивних результатів у роботі служби зайнятості значною мірою сприяє співпраця з органами виконавчої влади й місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців і соціальними партнерами.

До дня створення державної служби зайнятості України колектив працівників Сокальського районного центру зайнятості підійшов із виконанням завдань щодо надання соціальних послуг незайнятому населенню. Так, упродовж 2010 року працевлаштовано 1362 особи, у тому числі шляхом надання дотацій працедавцям – 46 осіб, шляхом виплати одноразової допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності – 11 осіб, охоплено професійним навчання 265 безробітних, залучено до участі в оплачуваних громадських роботах – 337 безробітних.

Колектив працівників Сокальського районного центру зайнятості за успішну роботу щодо вирішення проблем зайнятості і соціального захисту від безробіття неодноразово нагороджувався Почесними грамотами, подяками Міністерства праці і соціальної політики, Державного центру зайнятості, обласного центру зайнятості. В переддень професійного свята вітаю колектив працівників Сокальського районного центру зайнятості  із ювілеєм, бажаю їм міцного здоров’я, благополуччя, добробуту.

Світлана КОРОБКО, заступник директора Сокальського районного центру зайнятості.

Останнім часом запроваджуються нові форми та методи роботи, спрямовані на підвищення рівня якості наданих послуг, як роботодавцям, так і особам котрі звернулись до служби зайнятості у пошуку роботи.

Великим попитом користується послуга з підбору працівників на оплачувані громадські роботи. Оплачувані громадські роботи небезпідставно вважаються одним із важливих напрямів активної політики зайнятості та надання соціальної допомоги тим, хто її потребує. Варто зазначити, що громадські роботи – це не одноразова акція, а продумані заходи перехідного етапу, покликані полегшити й прискорити адаптацію безробітних, а також допомогти тим безробітним, які тривалий час не працювали, або вперше шукають роботу, набути певних трудових навичок для успішної конкуренції на ринку праці.

Про важливість цих робіт можуть свідчити такі факти. За січеньлистопад цього року в них взяли участь біля чотирьохсот безробітних та шукачів роботи. На організацію оплачуваних громадських робіт для безробітних у Сокальському центрі зайнятості було витрачено 287 тис. грн., у тому числі коштів з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 279 тис. грн. Вони спрямовані на оплату праці безробітних.

Із переліку видів оплачуваних громадських робіт перевага надавалась, передусім, роботам, які пов’язані з поліпшенням добробуту мешканців населених пунктів району. Майже в кожному селі проводились роботи з благоустрою та озелененню територій, утримання в належному стані цвинтарів.

Але не кожен знає, що це стало можливим завдяки активним діям районного центру зайнятості. Адже ці роботи проводили винятково особи з числа безробітних та фінансувались за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. За останні три роки на таких роботах побували більше тисячі безробітних. Варто зазначити, що це стало можливим також завдяки зацікавленості з боку місцевих органів влади і, передусім, таких сільських рад: Тартаківської, Лучицької, Смиківської, Поторицької, Свитазівської, Острівської, Бутинської. На їх долю припадає майже половина безробітних, які виконували громадські роботи.

Протягом останніх років мешканці району святкували знаменні дати, присвячені закінченню Великої Вітчизняної війни. До цих свят тільки в нинішньому році на впорядкуванні зазначених об’єктів працювали десять безробітних, котрі впорядковували пам’ятники, братські могили та місця поховання загиблих солдатів.

Цьогоріч у Сокалі проведено сімейні змагання «Тато, мама, я – спортивна сім’я». До них готувались всією громадою. За участю 26 безробітних, скерованих на громадські роботи центром зайнятості, проведені роботи з благоустрою стадіону.

Особливу увагу районний центр зайнятості приділяв скеруванню осіб на громадські роботи щодо ремонту об’єктів соціальної сфери, а саме: у заклади охорони здоров’я, дитячі дошкільні, навчальні та заклади культури.

В зв’язку з прийняттям у липні цього року постанови Кабінету Міністрів України «Про посилення соціального захисту населення під час оплати житловокомунальних послуг», служба зайнятості організувала громадські роботи, спрямовані на проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення району щодо порядку отримання субсидій для населення за спрощеною процедурою. Такою суспільнокорисною роботою були охоплені усі населені пункти району, котрі проводили 100 осіб з числа безробітних.

Районний центр зайнятості ніколи не стояв осторонь проблем людей. Безробітні залучались до проведення громадських робіт і по інших видах (проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед працедавців та жителів району щодо переваг офіційного оформлення трудових відносин, догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та ін.).

Зазначу, що основним нашим завданням є показ не досягнень, а значущості оплачуваних громадських робіт у повсякденному житті мешканців району, їх необхідність та важливість.

Людмила ВЕСЕЛОВА, начальник відділу взаємодії з працедавцями Сокальського РЦЗ.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Про Андрій Гаврилюк

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

thirteen + 6 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!