Про освіту

Якісна освіта – необхідна умова демократичного суспільства

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року зазначено, що освіта  стратегічний ресурс соціальноекономічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості. Усі розуміють, що якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, гуманізації суспільноекономічних відносин. Про стан освіти в нашому регіоні свідчать висновки, які відображені у постанові Верховної Ради від 5 червня 2014 р.: "Про схвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення": навчально-матеріальна база частини шкіл є недостатньою для успішної реалізації всіх вимог, передбачених освітніми стандартами; шкільні навчальні кабінети оснащені дидактичними засобами та обладнанням лише на чверть; майже відсутній ринок з виготовлення навчальних приладів і шкільного обладнання; 50 відсотків шкільних будівель потребують капітального ремонту; ще існують загальноосвітні навчальні заклади, які не забезпечені спортивними залами; надзвичайно критичним є стан доріг у сільській місцевості; брак комп'ютерної техніки та програмних засобів навчання; зростає частка педагогічних працівників пенсійного віку; знижується престижність педагогічної праці, що пов'язано у тому числі з недостатнім рівнем оплати праці, соціального захисту педагогів…

Школа зависла десь у 10-15річній давності  і технологічно, і методологічно.

Вищеназвані проблеми стосуються і освіти нашого району.

Однак, незважаючи на існуючі матеріальні труднощі, політичну нестабільність у державі, завдяки значним зусиллям керівників, педагогічних колективів, показники розвитку освіти Сокальщини за 2013/14 навчальний рік  одні з найкращих серед районів області, усі заклади освіти району, незважаючи на повне безгрошів'я, готові до нового навчального року.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Педагоги дошкільної ланки працювали над реалізацією Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, над створенням умов для реалізації Державного стандарту дошкільної освіти. Стратегічний розвиток дошкільної освіти забезпечує Програма розвитку дошкільної освіти Сокальського району на період 2012-2017 рр.

Завдяки участі в українськопольськобілоруському проекті, вдалося реорганізувати 6 шкіл у навчальновиховні комплекси "Школасад" з функціонуванням короткотривалих груп. Сьогодні маємо 22 навчальновиховні комплекси "Школасад" (12 закладів реорганізовано за 5 років), разом з дошкільними установами мережа ДНЗ становить 60 закладів.

З вересня 2013 р. функціонує електронна черга набору дітей у дошкільні установи, постійно ведеться моніторинг потреби здобуття дошкільної освіти через функціонування єдиного сайту.

Колективи ДНЗ успішно працювали над впровадженням нової програми "Українське дошкілля", реалізовували систему нових заходів щодо розвитку дитсадків по пріоритетних напрямках.

Результатом диференційованого та проблемного підходу до організації методичної роботи з педагогами дошкілля є досягнення у педагогічних конкурсах. ДНЗ №7 м. Сокаль став лауреатом Всеукраїнського конкурсу "Методичний аспект організації дослідно-експериментальної діяльності педагогів"; ДНЗ №8 м. Сокаль  лауреат обласного етапу оглядуконкурсу на краще фізичне виховання у дошкільних навчальних закладах Львівської області.

ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ I СТУПЕНЯ

ЗНЗ І ст. працювали над впровадженням нових державних стандартів у 2 класі, над створенням умов для якісного викладання іноземної мови та предмету "Сходинки до інформатики" (питання стану викладання останнього вивчалося РМК у Белзькому освітньому окрузі, про що зроблені позитивні висновки щодо якості викладання, ІКТграмотності вчителів, рівня знань учнів). Вчителі ЗНЗ І ст. активно працювали у різних методичних формуваннях.

У Шарпанецькій ЗШ І ст. провели районний семінар завідувачів ЗНЗ І ст., в рамках якого презентовано програму школи та вироблені спільні заходи щодо підготовки початкової школи до впровадження нових Державних стандартів початкової школи: проблеми і перспективи. У Перемисловицькому та Опільському НВК "ЗШ І ст.  дитячий садок" на високому рівні проведено методичні дні, які презентували роботу колективів над науковими темами, результати роботи по напрямку та підсумки роботи з обдарованими дітьми. Кожен із заходів відвідали більше 25 педагогів округу. У педагогічних конкурсах активними учасниками та призерами є вчителі Бояницької ЗШ І ст. (3 конкурси), Глухівського НВК "ЗШ І ст.  дитячий садок", Завишенського "ЗШ І ст.  дитячий садок" (1 конкурс). Однак варто активізувати участь педагогів ЗНЗ І ст. у конкурсі "Учитель року”. У колективах Перемисловицького, Борівського НВК проведено значну роботу щодо відкриття дошкільних відділень.

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів залишилася без змін  це 67 ЗНЗ, в яких за попередніми даними навчається 9000 учнів. Бутинська, Межирічанська, Куличківська, Себечівська школи змінили статус на НВК "Школасад".

Кількість учнів за попередніми даними збільшиться на 40 (з них, першокласників  на 30). Однак у Глухівському НВК, Дібровській, Матівській та Бояницькій ЗШ до першого класу прийдуть навчатися по одному першокласнику. Цьогоріч збільшиться кількість класівкомплектів з 518 до 523.

Педколективи працювали над впровадженням нових державних стандартів та програм у 2х і 5х класах, над реалізацією профільного навчання у 10ти опорних школах.

Великими зусиллями вдалося створити умови для викладання предмету "Сходинки до інформатики" у 2х класах. Усі школи району не відмовилися від вивчення другої іноземної мови. Вперше учні багатьох шкіл почали вивчати нові спецкурси з фінансової грамотності, підприємництва, основ податкових знань, цікаві курси з психології.

Пріоритетом у роботі шкіл була реалізація державної програми розвитку природничо-математичної освіти.

Проте не просто було реалізовувати програму впровадження у навчальновиховний процес інформаційнокомп`ютерних технологій "Сто відсотків". Зважаючи на стан фінансування освіти, остання програма, у частині комп'ютерного забезпечення навчальних закладів, не виконувалася. Залишається проблема зношеності комп'ютерної техніки у школах.

Попри ці проблеми, педагоги району мають позитивні напрацювання: темі інформатизації сільської школи були присвячені результативні семінари директорів у Двірцівському, Борятинському, Домашівському НВК; проводилася робота з розвитку інформаційного простору шкіл: функціонують (хоч не всі на належному рівні) сайти 100% ЗНЗ; активно працює інформаційний портал методичного кабінету; протягом року двічі проведено моніторинг функціонування сайтів шкіл та презентовано кращий досвід щодо організації роботи шкільного Інтернетресурсу на нарадах керівників; активізувалася блогова діяльність педагогів; сайти Сокальської СШ ІІІІ ст. №3, Тудорковицької ЗШ ІІІ ст. стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу на кращий сайт школи.

Відповідно до плану роботи департаменту, у 13 ЗНЗ району проведено моніторингове дослідження стану впровадження інформаційнокомп`ютерних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах, результати якого є одними з кращих в області.

Протягом року велика увага приділялася забезпеченню контролю за об'єктивністю оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема  випускників шкіл. У 2013/2014 н. р. навчальні заклади закінчили: 836 випусників 9 класу, з них 51 нагороджені свідоцтвом з відзнакою (6,1%); 609 випускників 11 класу, з них 43  нагороджені золотими, 8  срібними медалями (8,4%).

ПРОГРАМА "ОБДАРОВАНА ДИТИНА"

Ця програма, яка діє останній рік, відображає сучасні підходи до організації роботи з обдарованими дітьми та забезпечує принцип системності в даному напрямку. Акцентами у роботі з обдарованими дітьми у році, що минув, стала організація проектної, науководослідницької роботи, проектування заходів з виявлення обдарованості в молодшому шкільному віці, ширше залучення учнів до Інтернетконкурсів та олімпіад.

Як результат системної та творчої роботи педагогів  значні успіхи наших обдарованих учнів: переможцями ІІІ етапу олімпіад стали 46 учнів ЗНЗ району (найбільше з них  це учні Сокальської гімназії ім. Олега Романіва, Великомостівського НВК "ЗШ ІІІІ ст.  дитячий садок", Сокальської СШ №3). В підсумку, на шкалі рейтингової оцінки результатів обласних олімпіад, Сокальський район посів другу позицію серед усіх районів та загальну 7му позицію серед 36ти районів та міст (в тому числі  районів м. Львова). За рейтинговою шкалою аналізу рівня (якості) виконання завдань учнями на олімпіадах обласного рівня  команда Сокальського району займає одну з кращих позицій в області. Більше як з половини предметів, з яких відбувалися обласні олімпіади, юні інтелектуали шкіл Сокальщини продемонстрували найвищі результати.

Це свідчить про високий рівень організації навчальновиховного процесу, модернізацію роботи з обдарованими дітьми у наших школах, об'єктивність проведення районних олімпіад та визначення їх переможців. Отож, за зведеною оцінкою "Загальний рейтинг районів (міст) за кількістю переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт учнівчленів МАН" Сокальський район зайняв першу позицію серед районів та загальне п'яте місце в області.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Не змінилася мережа позашкільних закладів району, навчанням у ПНЗ було охоплено 2872 учні (31%).

Позашкільні заклади працювали над реалізацією державної цільової програми розвитку позашкільної освіти до 2015 року та мають високі результати у роботі з обдарованими дітьми.
Колектив Сокальської МАН досягнув найвищих результатів за 10 років історії закладу.

22 слухачі МАН стали переможцями і призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсузахисту науководослідницьких робіт. Учениця Сокальської гімназії, слухачка творчого об'єднання юних істориків (керівник С. Мусій) Ірина Кінах здобула І місце в Києві і стала президентським стипендіатом, одержала додатково 50 балів до ЗНО з історії України і однією з перших була рекомендована на бюджетну форму навчання КиєвоМогилянською академією.

Учні закладу Роман Пісня та Роксоляна Дмитрук представляли Львівщину на ІІІ Міжнародній конференції "Україна очима молодих". Команди манівців здобули призові місця на обласних турнірах юних математиків, фізиків, хіміків. Загалом, за підсумками роботи, понад 90 слухачів стали переможцями та призерами обласних та всеукраїнських конкурсів і турнірів, 9 вчителів нагороджені грамотами обласної МАН.

20 найрезультативніших слухачів Сокальської МАН нагороджені грошовими преміями Благодійного фонду "Майбутнє України. Сокальщина" (10 з них  діти з пільгових категорій).

Отож, за результатами роботи за 2013/2014 н. р., Сокальська МАН здобула друге місце в обласному рейтингу та перше  серед районних МАН.

Вихованці ДЮСШ здобули на обласних змаганнях понад 9 абсолютних та 40 призових місць в обласних змаганнях з легкої атлетики, баскетболу, волейболу, пляжного волейболу, плавання.

На Чемпіонаті України "Дитяча ліга" з волейболу команда ДЮСШ зайняла VІ місце. Такий же результат на Чемпіонаті України з легкої атлетики виборола Христина Мигасюк.

Вихованці СЮТ  активні учасники та призери обласних та всеукраїнських конкурсів та змагань.

В минулому навчальному році вони вибороли 38 призових місць на обласному рівні та зайняли 10 призових місць у всеукраїнських виставкахконкурсах "Наш пошук і творчість  тобі, Україно".

За навчальний рік творчий колектив Сокальського БДЮТ підготував 5 призерів міжнародних конкурсів, 12  всеукраїнських, 37  обласних. Протягом навчального року керівники гуртків та вихованці названого ПНЗ провели близько 20ти заходів, акцій районного рівня.

Гуртківці ЦДЮТ м. Великі Мости пишаються перемогою на Всеукраїнському конкурсі декоративно ужиткового мистецтва, а також  здобули 37 перемог обласного рівня.

Чотири перемоги обласного рівня з декоративноужиткового мистецтва здобули вихованці Будинку творчості м. Белз.

2014 рік ми провели під егідою відзначення 200річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. В обласному конкурсі проектів виховних справ "Тарас Шевченко і наш край" перемогли проекти, які підготували колективи Сокальської ЗШ ІІІІ ст. №5, Сокальської гімназії ім. Олега Романіва, Сокальської СШ •ІІІІ ст. №3.

Також в обласному педагогічному конкурсі на кращий конспект уроку з української літератури "Вивчення творчості Шевченка у 9му класі" перше місце посіла вчитель Сокальського НВК №4  М. Обдирко.

Учениця Сокальської МАН Роксоляна Дмитрук перемогла на Всеукраїнському конкурсі "Розкрилля душі", присвяченому Т. Шевченкові.

Новий 2014/15 навчальний рік ставить перед нами нові стратегічні завдання: реалізація основних завдань розвитку освіти та задекларованих у програмі розвитку освіти Сокальщини на 20132017 рр. як основного стратегічного документа освітян; результативне впровадження нових державних стандартів та програм у 3 та 6 класах: переорієнтація змісту освіти на реалізацію компетентнісного та діяльнісного підходу до освіти; об'єднання усіх можливих ресурсів та зусиль, творчого потенціалу педагогічних колективів для того, щоб у закладах освіти нашого регіону діти здобували якісну освіту; активне залучення педагогічної спільноти до обговорення нових проектів щодо змін в законодавстві, яке стосується дошкільної та середньої освіти; переорієнтація системи виховної роботи на громадянське, національнопатріотичне виховання; підтримка функціонування закладів освіти, їх підготовка до опалювального сезону в складних економічних умовах.

Початок 2014-2015 навчального року припадає на період боротьби України з російською агресією, тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З огляду на виклики, які постали перед країною, педагогічним працівникам необхідно внести корективи у практику виховної роботи та захисту прав дітей шкільного віку. Педагоги і психологи можуть зробити багато для того, щоб заспокоїти учнів і допомогти їм адекватно ставитися до подій.

Постійний контакт із вчителями та друзями допоможе дітям відновити відчуття безпеки. У такі часи відданість, співчуття та навички вчителя стають особливо важливими та потрібними.

Дорослим потрібно бути завжди готовими до діалогу зі своїми учнями  вони повинні відчувати, що вчителі готові їх вислухати, допомогти проаналізувати відчуття та досвід.

Потрібно бути готовими до непростих запитань з боку учнів; дітям потрібно давати правдиві пояснення витоків та перебігу ситуації, розповідати про ті зусилля держави і громадянського суспільства, що докладаються для відбиття зовнішньої агресії проти України, відновлення миру та порядку в країні. Взаємна підтримка педагогів, батьків і школярів є украй важливою.

Потрібно підтримувати учнів, допомагати їм долати стрес та страхи, "перемикати" на конструктивну діяльність.

Перший урок на тему "Україна  єдина країна" об'єднав нас з нашими учнями та вихованцями, з батьками, громадою  як українців, як активних і свідомих громадян, як патріотів України, як мудрих педагогів, які завжди відзначалися високим натхненням для творчої співпраці, педагогічним ентузіазмом, вмінням консолідувати зусилля, бажанням стати кращим прикладом для наслідування.

Роман МОНАСТИРСЬКИЙ,
начальник відділу освіти Сокальської РДА.

На знімках: вгорі  голова Сокальської районної ради Ігор ДАЦЮК вітає директора Мурованської школи Михайла ЗОЛОЧІВСЬКОГО; внизу  під час серпневої наради освітян.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

two × 2 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.