перший випуск

Огляд коротких новин з Сокаля в 1918 році

Підпалюють наші села.

Коли вороги займуть якесь наше село, то нараз підпалюють його з чотирьох кінців. Таким   чином   згоріли   вже   Грибовачі великі,   Любича королівська,    Долгобичів, Гребінне, Малахів і інші.

Насильство над Українцями у Львові. 

«Золочівське Слово» доносять, що польська Команда у Львові зарядила арештовати всіх визначних Українців Львова. Богатьох мали розстріляти, а публичні українські доми, як «Дністер», «Народний ДІМ» І «Просвіту» адемолювати і спалити.
Супроти недостачі живности у Львові уоружона банда роблять випади на поблизькі села, все грабують і забирають для голодного Львова, і так в Збоїсках зрабовано все у людей, забрано всю жудобу, збіже, бараболю, одіж і навіть гроші.

Смерть посла Загайкевича.

Наспіла сюди сумна вістка про смерть нашого ділного посла д-ра Володимира Загяйкевича. Як відомо він дав почин до згоди з Поляками в Перемишлі. За його справою не висаджено моста на Сяні і утворено спільно польсько українську міліцію. За се стрінула його така дяка, ще його, тяжко недужого на інфлюєнцу, отягнули Поляки з ліжка і в білю вивезли кудись. В дорозі посол Загайкевич дістав запаленє легких і помер в Рядамаї. Жінка нещасного (родом Полька) благала на колінах Ляхів, щоби дозволили чоловікові одягнутися тепліше, але один в них копнув її ногою, як собаку та вибив два зуби.

Львів голодує.

«Век мови» доносить, що літр молока коштує у Львові 7 К,    один   бохонець   хліба 30 К,   1 кільограм   масла 130 К, 1 кільограм солонини 75 К.
Українські часописи у Львові. Польське військове начальство завісило дневник «Діло» за обговорюванє воєнних подій. Трьох співробітників «Діла» увязненно, але   по   списеню  протоколу випущено на волю. Як відомо д-г М.Лозинський остав у Львові Український соціальне-демократичний орган «Вперед» виходить дальше.

Бувший австрійський цісар Карло пробуває інтернований в Шембруні около Відня.

Австрійсько-німецьке правительство порішило стягнути в його приватних дібр ту платню, яку він протягом війни побирав як начальний полководець. А була ся платня величезна, бо виросла річно півтора міліона корон.


Бувший німецький цісар Вільгельм утік до Голяндії.  

АНГЛІЙЦІ   хочуть поставити його перед суд і тому домагають ся від голандського правительства, щоби його видало. Вільгельм ще досі не зрікся офіціально престола.

Француські війська в Будапешті.

До Будапешту прибули француські офіцири і ведуть переговори в справі приміщеня француських військ, які є вже в дорозі до Будапешту. Є вістки, що до Відня мають прибути Італійці.

Вільвон в Європі.

Швейцарські часописи доносять, шо президент Вільвом має в перших днях грудня виїхати до Парижа, де пробуде два місяці.

Самостійність України признана коаліцією.

3 Берна телеграфує д-р Е. Левицкий, що коаліції признала Україну самостійною державою, а що до українських земель в Австрії (східна Галичина від Сану і північна Буковина по Серет) засторегла, щоб вони були зєднані з Україною.

Мировий конгрес.

Німецькі часописи доносять, що після всякої правдоподібности зачнуть ся мирові переговори з кінцем січня, але й висказують рівночасно думку, що сі переговори потрівають довгий час і що це місяці упливуть, поки мир буде підписаний. Найбільші трудности будуть справляти питаня торговельних зносин і усталеня нових границь. Італійські часописи заявляють, що Італійцям признано вже Трієст, Полю і значну часть дальматинського побережа.

Голос Сокальщини на GoogleNews