Новини райдержадміністрації

Передаємо справи до архіву

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» всі державні органи, органи місцевого самоврядування, державні та комунальні підприємства, установи та організації зобов’язані забезпечити зберігання документів, які нагромадилися за час їхньої діяльності.

При цьому кожна установа повинна створити архівний підрозділ (далі – архів) у вигляді самостійного структурного підрозділу на базі відділу, що займається документаційним забезпеченням управління (загальний відділ, канцелярія) або функції щодо його ведення покласти на одного з працівників організації (далі – особа, відповідальна за архів).

Цей працівник повинен:  забезпечити належні умови зберігання документів; контролювати терміни зберігання та знищення документів, установлені Переліком; вести облік архівних документів; готувати документи для передачі на державне зберігання (до районного архіву).

Для архіву виділяють окреме приміщення або його частину.

Документи передаються до архіву установи від структурних підрозділів (відділів) через 2 роки після закінчення їх у діловодстві, в упорядкованому стані, разом з описами (наприклад, у 2013 році передаються документи 2010 року, а документи 2011– 2012 років залишаються у відділах для користування).

Архів у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, положенням про архів установи, яке розробляється на основі Типового положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 №232/5, та «Правилами роботи архівних підрозділів…», затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 №16.

Положення про архів складається у 3-х примірниках, розглядається на засіданні експертної комісії установи (далі – ЕК) та схвалюється на засіданні ЕК архівного відділу районної державної адміністрації. Після схвалення експертною комісією архівного відділу районної державної адміністрації положення про архів затверджується керівником установи та вводиться в дію.

Експертна комісія повинна бути створена в кожній установі для організації і проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві установи, та подання результатів експертизи цінності на розгляд експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації. Склад ЕК і положення про ЕК затверджується наказом керівника. Це положення розробляється на основі Типового положення, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19.06.2013 р. 1227/5.

Документи зберігаються у кожному відділі згідно з затвердженою керівником установи номенклатурою справ. Номенклатура справ – це перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві установи, із зазначенням строків зберігання.

Номенклатуру справ щорічно (не пізніше грудня) переглядають і уточнюють у кожному відділі, розглядають на засіданні ЕК установи. Номенклатура справ підлягає погодженню з ЕК архівного відділу районної державної адміністрації та Державним архівом Львівської області один раз на п’ять років або невідкладно в разі істотних змін у структурі установи. Після погодження з Державним архівом області та затвердження номенклатури керівником установи її вводять у дію з січня нового року.

Цей документ складають у 4-х примірниках. Перший (недоторканий) примірник зберігають у відділі, який його склав, другий – передають у відомчий архів, третій – використовують у роботі, четвертий – передають до районного архіву.

Наприкінці року до номенклатури складають підсумковий запис про кількість справ, фактично заведених за рік.

Номенклатура справ розробляється на основі нормативно-правового документа, призначеного для використання всіма організаціями при визначенні строків зберігання документів, їх відборі на постійне та тривале (понад 10 років) архівне зберігання або для знищення. Цим документом є новий Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року №578/5.

Оскільки новий Перелік введений в дію з 1 січня цього року, всі установи, підприємства та організації, незалежно від форми власності, зобов’язані розробити номенклатуру справ на 2013 рік, використовуючи цей Перелік.

Кожного року в установі члени ЕК проводять експертизу цінності документів – переглядають і відбирають документи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання для передавання до архіву установи, визначають документи тимчасового зберігання, відбирають для знищення документи за минулі роки, якщо строки зберігання цих документів закінчилися.

Одночасно перевіряється дотримання встановлених правил оформлення документів та формування справ.

Установлено граничні строки тимчасового зберігання документів в архіві установи. Для документів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм організацій – 5 років. Після закінчення граничного терміну тимчасового зберігання в архіві установи справи постійного зберігання разом з описами передаються до архівного відділу районної державної адміністрації.

Справи з особового складу, термін зберігання яких – 75 років, залишаються в установі.

Відбір документів, строки зберігання яких закінчилися, та складання акта про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, здійснюється після складання описів справ установ за відповідний період. Погоджені в установленому порядку описи справ і акт затверджуються керівником установи, після чого установа має право знищувати документи. Знищення документів без проведення експертизи цінності та погодження описів справ забороняється.

На виконання доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 5 серпня 2013 року № 93\/0/6-13 керівники всіх установ повинні: переглянути свої накази щодо створення експертної комісії та призначення особи, відповідальної за архів; розробити положення про ЕК та архів, розглянути ці положення на засіданні ЕК своєї установи та подати їх до ЕК архівного відділу районної державної адміністрації; розробити та розглянути на засіданні ЕК номенклатуру справ своєї установи на 2013 рік і подати до ЕК архівного відділу.

За консультаціями прошу звертатися до архівного відділу Сокальської районної державної адміністрації за адресою: вул. Шашкевича, 43 (2-ий поверх районної друкарні) або за телефонами: 7-21-73, 096 280 1944, 093 695 0397.

Валентина КІНАХ,
начальник архівного відділу Сокальської РДА.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.