Нацбанк

Національний банк України упорядкував питання щодо обігу іноземної валюти на поточних рахунках фізичних осіб

Національний банк України продовжує проводити послідовну політику, спрямовану на дедоларизацію економічних відносин. Відповідні заходи поєднують як ринкові, так й окремі адміністративні стимули. Останні, зокрема, мають на меті забезпечення законодавчо визначеного статусу гривні як єдиного законного платіжного засобу в Україні.

Заступник директора Департаменту методології грошово-кредитної політики Людмила Чепінога зауважила, що такі кроки Національного банку України сприяють посиленню довіри до гривні, покращенню ресурсної бази банків та зниженню показника доларизації.

З метою закріплення зазначених позитивних тенденцій Національний банк України вжив додаткових заходів щодо посилення статусу гривні як засобу розрахунку між фізичними особами на території України.

Так постановою Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року № 365 “Про порядок надходження коштів в іноземній валюті на поточні рахунки фізичних осіб в межах України” установлено, що надходження коштів в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) здійснюється шляхом переказу коштів в іноземній валюті з іншого власного рахунку або шляхом унесення готівки власником рахунку. Унесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження.

Можливість зарахування інших надходжень в іноземній валюті в межах України, передбачених законодавством України, на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи (резидента або нерезидента) не передбачена.

Зазначена вимога не поширюється на операції:

– із зарахування процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному або вкладному (депозитному) рахунках;

– з казначейськими зобов’язаннями України та облігаціями внутрішньої державної позики;

– з купівлі-продажу, обміну (конвертації) іноземної валюти у випадках, установлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;

– з валютою, одержаною в порядку спадкування;

– за договорами дарування;

– з повернення коштів (помилково перерахованих або надмірно сплачених).

“Таким чином, зазначені норми жодним чином не обмежують фізичних осіб у розпорядженні власними коштами в іноземній валюті." – сказала Людмила Чепінога.

Крім того, вона наголосила, що громадяни як і раніше можуть:

– уносити готівкові кошти на валютний рахунок іншої фізичної особи за наявності наданої в установленому порядку довіреності від цієї особи;

– переказувати в межах України свої кошти в іноземній валюті на адресу іншої фізичної особи – утім зарахування таких коштів буде здійснюватися адресату на банківський рахунок у національній грошовій одиниці в еквіваленті.

Людмила Чепінога також звернула увагу на те, що режим зарахування на поточні рахунки фізичних осіб іноземної валюти, що надходить із-за кордону, наразі змін не зазнав.

Ця Постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набуває чинності з моменту її опублікування.

Голос Сокальщини на GoogleNews