Головна / З сесії райради / Про районний бюджет Сокальського району на 2014 рік

Про районний бюджет Сокальського району на 2014 рік

Рішення №515 від 25 лютого 2014 року XXIX сесії VI скликання Сокальської районної ради

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», та керуючись п.17 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська районна рада Львівської області, – ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 340686692 грн. Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 334105042 грн., спеціального фонду бюджету – 6581650 грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі 340686692 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 332686742 грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 7999950 грн. у тому числі бюджет розвитку – 1418300 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 1418300 грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2014 рік у сумі 1418300 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 900000 грн. (додаток 4).

6. Затвердити обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що споживаються бюджетними установами (код економічної класифікації видатків 2270), у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету в грошових та натуральних показниках (додаток 5).

 7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2014 рік в сумі 37818960 грн. (додаток 6):

 • дотацію вирівнювання бюджетам міст, сіл та селища в сумі 18540930 грн.;
 • кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл, в сумі 13442430 грн.;
 • субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 3995100 грн.;
 • субвенцію районному бюджету на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, міста та селища, відповідно до укладених угод, в сумі 1840500 грн.

8. Затвердити субвенцію з районного бюджету Сокальського району бюджету м. Червоноград в сумі 1850000 грн. на виконання рішення Сокальської районної ради від 25 липня 2013 року №439 «Про затвердження міжбюджетних угод на 2014 рік» у частині передачі видатків по наданню медичної допомоги мешканцям Сокальського району в медичному закладі міста Червоноград.

9. Суми дотації вирівнювання недоодержані місцевими радами згідно з розписом бюджетів шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань, визначених у додатку №6 перераховуються органом Державного казначейства сільським, селищній та міським бюджетам на підставі платіжних доручень фінансового управління за рахунок доходів загального фонду районного бюджету, з якого зазначена дотація надається, не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • трансферти населенню;
 • трансферти місцевим бюджетам.

11. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 1894000 грн. (додаток 7).

12. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), видатки на які у 2014 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 8).

13. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2014 рік належать:

 • 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб;
 • 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) підприємств та господарських організацій які належать до районної комунальної власності;
 • податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної комунальної власності;
 • інші надходження;
 • концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, які мають цільове спрямування згідно із законом);
 • 30 відсотків плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад району відповідно до рішення VI сесії VI скликання Сокальської районної ради №111 від 18.08.2011 р.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2014 році є власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету.

Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

15. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Сокальської РДА отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 • позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
 • середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

16. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету за погодженням з головою районної ради і комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

17. Районній державній адміністрації, виконавчим органам місцевих рад, керівникам бюджетних установ:

17.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

17.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17.3. У місячний термін підготувати і подати на розгляд районної ради програми, які не затверджені, і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку 7.

17.4. Фінансування програм, крім Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства Телерадіокомпанія «Сокаль», Програм фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Голос з-над Бугу» на 2014 рік та Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2014 рік, здійснювати після розгляду звітів про ефективність їх виконання у 2013 році у відповідних постійних комісіях районної ради та сесії районної ради.

17.5. Фінансування програм, крім Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства Телерадіокомпанія «Сокаль», Програм фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Голос з-над Бугу» на 2014 рік , Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району на 2014 рік та Програми проведення районного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2012-2015 роки, здійснювати пропорційно надходжень субвенцій від місцевих рад Сокальського району в районний бюджет.

17.6. Фінансовому управлінню Сокальської РДА подати в апарат Сокальської районної ради бюджетний розпис з помісячною розбивкою на 2014 рік в місячний термін від прийняття рішення про бюджет.

18. Надати право голові районної державної адміністрації:

18.1. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2014 рік вносити відповідні зміни до районного бюджету, в тому числі здійснювати їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами району, після погодження з головою районної ради згідно з вимогами чинного законодавства з наступним затвердженням змін на сесії районної ради.

18.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету за письмовим погодженням із головою районної ради та головою комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій Сокальської районної ради із наступним затвердженням змін на сесії райради.

19. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Червоноградської об'єднаної державної фінансової інспекції і фінансового управління Сокальської райдержадміністрації, суми незаконних видатків підлягають відшкодуванню до районного бюджету.

20. Фінансовому управлінню Сокальської райдержадміністрації:

20.1 Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

20.2. Врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2014 рік.

21. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів районного бюджету:

21.1. Затвердити граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

21.2. В місячний термін від прийняття бюджету розглянути спільно із відповідними комісіями районної ради (або комісією з питань бюджету фінансів та інвестицій) план надходжень та використання коштів спеціального фонду, з оформленням протоколу. В разі внесення змін, провести зміни через сесію районної ради.

21.3. Органам місцевого самоврядування Сокальського району до 01.07.2014р. подати в районну раду інформацію про заходи щодо оптимізації видатків на управління згідно доведених контрольних цифр формули Міністерства фінансів.

22. Кошти від перевиконання дохідної частини районного бюджету (вільний залишок коштів районного бюджету) спрямовувати першочергово на виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Сокальського району, загальнорайонних програм та на співфінансування інших програм (проектів).

23. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.

Голова районної ради
Ігор ДАЦЮК.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Про Андрій Гаврилюк

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

twenty − 11 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!