Головна / З сесії райради / Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2012 рік

Про виконання районного бюджету Сокальського району за 2012 рік

До загального фонду місцевих бюджетів Сокальського району за 2012 рік надійшло 86818,8 тис. грн. податків і зборів. Це більше на 8313,3 тис. грн. податків і зборів порівняно з відповідним періодом минулого року і становить 107,6% уточнених планових призначень на рік.

Виконання дохідної частини бюджету забезпечено 36 місцевими радами та районним бюджетом.

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 52956,6 тис. грн. податків і зборів. Це становить 108,2% уточнених планових призначень на рік та більше надходжень 2011 року на 4788,9 тис. грн.

Податку на доходи фізичних осіб за звітний період надійшло в сумі 50944,1 тис. грн., що становить 106,3 відсотків річних планових призначень. Надходження вказаного податку більші відповідного періоду минулого року на 4408,7 тис. грн.

Заборгованість по заробітній платі підприємств району станом на 1 січня 2013 року збільшилась порівняно зі станом на 1 січня 2012 року на 382,9 тис. грн. і становить 5132,6 тис. грн., це близько 500 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб. Найбільшу заборгованість по заробітній платі допущено ВАТ «Червоноградська автобаза» – 2960,0 тис. грн., ПАТ «Львівська вугільна компанія» – 2172,6 тис. грн.

За звітний період до районного бюджету надійшло 1325,6 тис. грн. інших надходжень.

За 2012 рік до районного бюджету надійшло 104,2 тис. грн. орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна, що становить 113,3% планових призначень і більше надходжень відповідного періоду минулого року на 69,9 тис. грн. Надходження більші в зв’язку з погашенням заборгованості по перерахуванню орендної плати до районного бюджету КП «Сокальська районна кіновідеомережа» – 60,3 тис. грн.

Загальна площа, яка здається в оренду бюджетними установами складає 1170,3 кв. м. У звітному періоді середня ставка орендної плати за 1 кв. м по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету, становить 8,36 грн.

Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців надійшло 16,8 тис. грн., що становить 103,4% планових призначень. Однак менше надходжень відповідного періоду минулого року на 0,2 тис. грн. У 2012 році проведено державну реєстрацію 208 юридичних і фізичних осіб, що менше, ніж у відповідному періоді минулого року, на 11 осіб.

Плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів надійшло 381,5 тис. грн., що становить 115,3% планових призначень.

Інших надходжень від повернення коштів відповідно до актів перевірок Червоноградської об’єднаної державної фінансової інспекції надійшло в сумі 89,3 тис. грн. (104,7%). Однак, не повернено в повній сумі виявлених державною фінансовою інспекцією незаконних видатків по відділу культури Сокальської РДА, комунальному закладу Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня», Сілецькій, Ванівській та Великомостівській місцевих радах.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло 38,6 тис. грн., що становить 100,0% планових призначень, і менше надходжень минулого року на 7,0 тис. грн. Платниками даного податку є КП «ТРК «Сокаль» – 13,3 тис. грн. (надходження менші минулого року на 8,5 тис. грн.), Редакція газети «Голос знад Бугу» – 10,2 тис. грн. (більше минулого року на 0,2 тис. грн.), КП «Райкіновідеомережа» – 6,6 тис. грн. (більше минулого року на 5,8 тис. грн.), КП «Сокальська районна друкарня» – 7,0 тис. грн. (менше минулого року на 2,3 тис. грн.), КП «Архітектурнопланувальне бюро» – 1,5 тис. грн. (менше минулого року на 1,0 тис. грн.), інші.

Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності за 2012 рік надійшло 10,3 тис. грн., що становить 100,1% планових призначень і менше надходжень минулого року на 2,3 тис. грн. Платниками цього податку є: «ТРК Сокаль» – 6,4 тис. грн. (що менше минулого року на 1,9 тис. грн.), Редакція газети «Голос знад Бугу» – 2,7 тис. грн. (менше минулого року на 0,1 тис. грн.), КП Сокальська районна друкарня – 1,1 тис. грн. (більше минулого року на 0,2 тис. грн.), інші.

За 2012 рік до районного бюджету надійшло концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності 46,1 тис. грн. (100,3%), 0,2 тис. грн. коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, 0,1 тис. грн. коштів від реалізації безхазяйного майна, що не планувалось.

За звітний період одержано дотацію із Державного бюджету в сумі 110995,8 тис. грн., що становить 100,0% планових призначень.

З державного бюджету в районний надійшла субвенція в сумі 92330,8 тис. грн., зокрема на виплату допомог сім’ям з дітьми – 78641,8 тис. грн., надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 13689,0 тис. грн.

До районного бюджету надійшла субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі 1830,5 тис. грн., що становить 84,4% планових призначень на рік. Не забезпечено перерахування Сілецькою та Межирічанською місцевими радами відповідно 233,2 тис. грн. і 105,3 тис. грн.

Субвенції на соціальну допомогу дітямсиротам за звітний період надійшло в сумі 598,9 тис. грн. (97,5%), інших субвенцій 1361,7 тис. грн. (86,6%), субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню – 3069,0 тис. грн.

Коштів, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл, надійшло в сумі 10752,4 тис. грн., або 86,0% планових призначень. Це менше запланованого, в зв’язку із невиконанням планових призначень по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів Сілецькою сільською радою.

За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 2121,2 тис. грн. (102,8% річних планових призначень) – це власні надходження бюджетних установ в сумі 2119,7 тис. грн. та кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського призначення – 1,6 тис. грн.

По спеціальному фонду субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ремонт та реконструкцію вулиць та доріг комунальної власності надійшло 3009,9 тис. грн., субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню – 2355,3тис. грн., інших субвенцій – 472,3 тис. грн.

Протягом 2012 року на утримання бюджетних установ та виконання загальнорайонних програм та заходів проведено видатки в загальній сумі 285190,8 тис. грн., з них по загальному фонду 275808,6 тис. грн., що становить 98,6 відсотка уточнених планових призначень та по спеціальному фонду 9382,2 тис. грн., що становить 74,2 % планових призначень на рік.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала 3415,7 тис. грн., в т. ч. по загальному фонду – 2292,2 тис. грн., спеціальному – 1123,5 тис. грн., у зв’язку із непроходженням коштів.

На утримання районних установ освіти протягом 2012 року використано 92221,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 90658,7 тис. грн. (98,9% річних планових призначень) та спеціальному фонду – 1562,8 тис. грн. (60,4% планових призначень). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала по загальному фонду 704,1 тис. грн. та спеціальному – 528,4 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг, відряджень, конкурсів та олімпіад, придбання предметів довгострокового користування та капітального ремонту).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 75555,1 тис. грн., що складає 81,9% загальних видатків на освіту та майже 100% планових призначень, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 8935,0 тис. грн. (99,8% призначень). На харчування дітей у школах та НВК використано кошти в сумі 3025,4 тис. грн. (97,4% уточнених планових призначень), в тому числі на харчування 3345 учнів протягом 14 днів у пришкільних таборах використано 259,3 тис. грн.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 1457,8 тис. грн. (75,0% планових призначень), медикаментів – 51,5 тис. грн. (100%), оплату послуг – 720,0 тис. грн. (69,9%), інші видатки склали 73,4 тис. грн. (98,9%). На оплату працівникам освіти відряджень використано 135,0 тис. грн. (73,2% планових призначень).

На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 80,4 тис. грн., погашення заборгованості за навчання кочегарів – 4,7 тис. грн.

На утримання 18 дітейсиріт в 7 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 598,9 тис. грн.

Виплату допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, проведено в сумі 21,5 тис. грн.

До спеціального фонду установ освіти протягом 2012 року надійшло 922,1 тис. грн. або 102,2% річних планових призначень, з них орендної плати – 18,8 тис. грн., коштів від реалізації майна – 1,9 тис. грн., повернення коштів за надані послуги з харчування учнів 511 класів – 676,8 тис. грн., плати за відвідування басейну – 73,6 тис. грн., плати за надання послуги автоперевезення – 18,8 тис. грн., спонсорської допомоги – 132,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду проведено в сумі 1562,8 тис. грн. А саме: на придбання предметів та матеріалів 162,2 тис. грн., продуктів харчування – 618,9 тис. грн., оплату послуг – 11,0 тис. грн., інші видатки – 0,1 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 215,6 тис. грн. (погашення заборгованості за 2011 рік – 70,1 тис. грн., придбання котла «Калвіс 100» – 99,9 тис. грн. циркуляційних насосів – 31,5 тис. грн., меблів – 5,1 тис. грн., мембранного розширювального баку – 3,6 тис. грн., книг – 2,3 тис. грн.), капітальні ремонти – 555,0 тис. грн. (погашення заборгованості за капітальні ремонти – 309,9 тис. грн., ремонт котелень шкіл с. Бутини – 230,0 тис. грн., с. Себечів – 15,1 тис. грн.).

По установах охорони здоров’я за 2012 рік використано кошти на загальну суму 49937,5 тис. грн., з них по загальному фонду 48968,1 тис. грн., що становить 98,8% планових призначень, по спеціальному фонду – 969,4 тис. грн., що становить 79,0% планових річних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по галузі охорони здоров’я склала 568,2 тис. грн., зокрема по загальному фонду 419,7 тис. грн., спеціальному фонду 148,5 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплату послуг, відряджень).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 39387,6 тис. грн., а це 80,4% загальних видатків та 100% планових призначень. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 1083,5 тис. грн., медикаментів і перев’язочних матеріалів – 3458,3 тис. грн., (ліжкодень – 8,69 грн.), рецептів пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 1095,7 тис. грн. Продуктів харчування придбано на 655,4 тис. грн., (ліжкодень – 4,72 грн.), оплачено послуг – 821,2 тис. грн., за повірку засобів вимірювальної техніки – 43,0 тис. грн., поточний ремонт медапаратури – 95,2 тис. грн., приміщення інфекційного відділення – 96,8 тис. грн., автотранспорту – 9,3 тис. грн., холодильників – 1,2 тис. грн., послуги зв’язку – 43,5 тис. грн., послуги банку – 38,1 тис. грн., транспортування кисню – 22,3 тис. грн., обслуговування комп’ютерних програм – 9,6 тис. грн., технічне обслуговування рентгенапарату – 10,5 тис. грн., енергоносіїв профінансовано на суму 3342,8 тис. грн., тендерні курси – 2,8 тис. грн., інші видатки – 12,3 тис. грн. На оплату відряджень використано кошти в сумі 110,7 тис. грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатків проведено в сумі 23,4 тис. грн.

Безкоштовне зубопротезування 158 хворих профінансовано на суму 70,0 тис. грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 843,0 тис. грн., що становить 72,5% призначень на рік (за оренду приміщень – 56,6 тис. грн., зубопротезування – 135,1 тис. грн., проведення медоглядів – 432,1 тис. грн., інші послуги – 7,5 тис. грн., благодійні внески – 211,7 тис. грн.).

Видатків по спеціальному фонду проведено в сумі 969,4 тис. грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 301,6 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів – 122,3 тис. грн., медикаментів – 187,3 тис. грн., продуктів харчування – 50,1 тис. грн., оплату послуг – 90,4 тис. грн., енергоносіїв – 2,9 тис. грн., відряджень – 0,8 тиc. грн., інші видатки – 62,8 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки – 20,6 тис. грн., насос для котельні – 2,1 тис. грн., ноші медичні – 2,6 тис. грн., газова плита – 2,1 тис. грн., утилізатори голок – 13,0 тис. грн., капітальний ремонт даху котельні – 44,2 тис. грн., гаражів – 8,2 тис. грн.

На утримання установ культури і мистецтва, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2012 року використано кошти на загальну суму 11425,1 тис. грн., з них по загальному фонду – 11085,7 тис. грн., тис. грн., що становить 98,8% планових призначень, по спеціальному фонду – 339,4 тис. грн., що становить 94,0% річних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по загальному фонду склала 75,4 тис. грн., по спеціальному – 4,6 тис. грн. (придбання предметів і матеріалів, оплата послуг, відряджень).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури і мистецтва використано 10336,0 тис. грн., що становить 93,2% загальної суми видатків та 100% річного плану. Придбано предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на 39,0 тис. грн., з них на погашення заборгованості – 3,8 тис. грн., оплачено послуг – 40,8 тис. грн., з них на погашення заборгованості – 10,4 тис. грн., видатки на відрядження склали 7,5 тис. грн., з них на погашення заборгованості – 1,0 тис. грн., інші видатки – 0,3 тис. грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 532,6 тис. грн., оплата за тендерні курси становить 2,8 тис. грн.

На реалізацію програми підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського Народного дому використано кошти в сумі 49,2 тис. грн. (100% планових призначень). На програму підтримки культурнопросвітницьких та інформаційнопрезентаційних заходів районного значення використано 77,4 тис. грн. (85,1% призначень, заборгованість склала 13,5 тис. грн.).

До спеціального фонду установ районного відділу культури за звітний період надійшло 215,0 тис. грн., що становить 98,4% річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 197,5 тис. грн., орендна плата – 9,1 тис. грн., спонсорська допомога – 5,0 тис. грн., платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,4 тис. грн., районним Народним домом – 2,0 тис. грн.

Видатків по спецфонду установ культури, що фінансуються з районного бюджету, проведено на суму 339,4 тис. грн. (94,0%).
На заробітну плату з нарахуваннями використано 204,8 тис. грн., придбання предметів і матеріалів – 2,4 тис. грн., з них погашення заборгованості – 0,3 тис. грн., оплату послуг – 0,7 тис. грн., відряджень – 0,3 тис. грн.

На придбання предметів довгострокового користування використано 131,2 тис. грн. Зокрема, погашено заборгованість на 58,7 тис. грн., придбано літературу для бібліотек на 71,5 тис. грн., порохотяг для Сокальського районного Народного дому за 1,0 тис. грн.

За звітний період за рахунок коштів районного бюджету засобами масової інформації проведено видатки в сумі 490,0 тис. грн., що складає 100% планових призначень. Зокрема, телерадіокомпанією «Сокаль» використано кошти в сумі 270,0 тис. грн., редакцією газети «Голос знад Бугу» – 220,0 тис. грн.

Протягом 2012 року на утримання районної ради проведено видатки в сумі 1052,8 тис. грн., що становить 96,6% річного плану. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року становить 31,4 тис. грн. (придбання предметів, оплату послуг та відряджень).

По загальному фонду на зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради використано 867,6 тис. грн., що становить 82,4% загальних видатків,та 99,3% планових призначень. На придбання пальномастильних матеріалів та канцтоварів використано 43,7 тис. грн., що становить 72,9% призначень, з них на погашення заборгованості 5,9 тис. грн., оплату послуг – 58,4 тис. грн., що становить 81,6%, з них на погашення заборгованості 42,6 тис. грн. На оплату відряджень використано 11,0 тис. грн., в т. ч. на погашення заборгованості 2,2 тис. грн.; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 72,1 тис. грн.

Протягом 2012 року місцева пожежна команда м. Белз профінансована на 571,1 тис. грн., що становить 97,3% планових призначень. На погашення заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2012 року використано кошти в сумі 3,7 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала 8,4 тис. грн. (оплата послуг, придбання канцелярських товарів та газового лічильника, оплата послуг та робіт по газопостачанню).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти використано в сумі 478,4 тис. грн., що становить 83,8% загальних видатків, оплату спожитих енергоносіїв – 9,3 тис. грн., придбання пальномастильних матеріалів та інвентаря – 82,6 тис. грн. (98,3%), з них на погашення заборгованості – 3,5 тис. грн. та оплату послуг – 0,8 тис. грн. (10,0%), з них на погашення заборгованості – 0,2 тис. грн.

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 96532,4 тис. грн., з них по загальному фонду – 96501,9 тис. грн. (98,5%), по спеціальному – 30,5 тис. грн. (18,9%).

Протягом 2012 року виплачено 78641,8 тис. грн. державних допомог сім’ям з дітьми (100%). Станом на 1 січня 2013 року кредиторська заборгованість склала 5,6 тис. грн.

Субвенцію з Державного бюджету на відшкодування пільг ветеранам війни та праці одержано в сумі 6119,3 тис. грн., пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 357,0 тис. грн., пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 98,0 тис. грн., пільг працівникам за професійною ознакою – 533,9 тис. грн., пільг багатодітним сім’ям – 916,9 тис. грн.

Станом на 1 січня 2013 року кредиторська заборгованість за надані пільги за рахунок субвенції з Державного бюджету склала 52,7 тис. грн.

Протягом поточного року субвенція з Державного бюджету на пільгове перевезення окремих категорій громадян використана в сумі 403,6 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року становить 172,2 тис. грн.

Пільги з послуг зв’язку пільговій категорії громадян відшкодовано в сумі 303,3 тис. грн..

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по пільгах з послуг зв’язку становить – 2,1 тис. грн.

По субсидіях одержано субвенцію з державного бюджету в сумі 3202,8 тис. грн. (97,1%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року становить – 86,3 тис. грн.

На компенсацію особам, які згідно зі статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, використано кошти в сумі 1558 тис. грн. (96,8%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по субсидіях становить – 249,6 тис. грн.

На забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення використано кошти в сумі 196,2 тис. грн. (93,3%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по субсидіях становить – 25,4 тис. грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 2953,0 тис. грн., що становить 98,3% планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по загальному фонду склала 36,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 25,5 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг, відряджень).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 2691,2 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 124,1 тис. грн., медикаментів – 13,7 тис. грн., оплату послуг – 34,6 тис. грн., з них на оплату послуг по охороні – 6,3 тис. грн., послуг зв’язку та інтернету – 4,1 тис. грн., ремонт та страхування автомобіля – 4,1 тис. грн., послуг оренди – 2,8 тис. грн., банківських послуг – 1,7 тис. грн., відрядження – 2,1 тис. грн. , енергоносії – 57,4 тис. грн.

Територіальним центром обслуговується 490 одиноких непрацездатних громадян.

По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 12,7 тис. грн., благодійних внесків та дарунків на суму 13,5 тис. грн. Видатки проведено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 6,3 тис. грн., придбання предметів, матеріалів та обладнання – 12,0 тис. грн., надання допомоги одиноким в натуральній формі – 10,5 тис. грн., придбано багатофункціональний пристрій Samsung за 1,7 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2012 рік використано 342,8 тис. грн., що становить 28,3% планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала 169,3 тис. грн. (придбання канцтоварів, комп’ютерної техніки, відрядження, послуги зв’язку).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 325,9 тис. грн. (47,0% планова чисельність 40 штатних одиниць, середня фактична – 13,5 шт. одн., економія склала 366,4 тис. грн.), на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 2,0 тис. грн. , оплату послуг – 2,4 тис. грн., відрядження – 2,5 тис. грн., енергоносії – 10,0 тис. грн.

На молодіжні програми кошти засвоєно в сумі 26,5 тис. грн. (66,0%), в тому числі на програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – 9,4 тис. грн., на соціальні програми і заходи у справах сім’ї та молоді – 17,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала 13,5 тис. грн., з них на проведення свята до Дня святого Миколая – 9,5 тис. грн., заходу «Ми за відповідальне батьківство» – 1,5 тис. грн., конференції серед лідерів учнівського парламенту «Насильство в сім»ї» – 0,7 тис. грн., Дня пам’яті жертв голодомору – 1,0 тис. грн., придбання призів для учасників конкурсу плакатів на тему ВІЛСНІД – 0,8 тис. грн.

За 2012 рік на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку використано 153,9 тис. грн. (99,9%).

Одноразова грошова допомога малозабезпеченим громадянам надана з обласного бюджету, за розпорядженнями голови Львівської обласної ради та голови Львівської облдержадміністрації, в сумі 352,0 тис. грн. (99,9%).

На реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району використано кошти на суму 647,5 тис. грн.

Зокрема, кошти використано на:

адресну допомогу пільговій категорії громадян – 171,3 тис. грн. (98,4%);

соціальну допомогу найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинились в екстремальних обставинах,  79,7тис. грн. (99,6%),

соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА  139,0 тис. грн. (92,7%);

одноразову грошову допомогу 5 родинам, члени яких загинули в Афганістані – 2,5 тис. грн.(100%);

одноразову грошову допомогу 4 особам, яким виповнилося 100 років – 4,0 тис. грн. (97,6%).

одноразову грошову допомогу до 26річниці Чорнобиля – 32,1 тис. грн. (97,3%);

санаторнокурортне лікування дітейінвалідів, хворих на ДЦП – 77,2 тис. грн.(100%);

пільги, що надаються з районного бюджету населенню (крім ветеранів війни і праці) по оплаті житловокомунальних послуг і природного газу відповідно до рішень

обласної ради в сумі 141,7 тис. грн. (94,5%).

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району становить 0,9 тис. грн.

По фізичній культурі і спорту за 2012 рік по загальному фонду видатків проведено в сумі 2042,3 тис. грн., що складає 94,0% призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала по загальному фонду – 48,0 тис. грн. та спеціальному – 4,9 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг, відряджень, проведення навчальнотренувальних зборів та змагань).

На утримання дитячоюнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» використано кошти в сумі 1477,2 тис. грн. (98,6%). На фінансову підтримку спортивних споруд використано 226,8 тис. грн. (78,6%), на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань – 175,5 тис. грн. (90,5%), програму розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 162,7 тис. грн. (84,4%).
До спеціального фонду ДЮСШ «Соколяни» надійшло 67,4 тис. грн. (189,9%), з них орендної плати – 1,4 тис. грн. та плати за відвідування басейну – 66,0 тис. грн. Кошти спецфонду використано в сумі 20,0 тис. грн., зокрема, на придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 11,8 тис. грн. та оплату послуг – 8,2 тис. грн.

До спеціального фонду стадіону «Сокіл» надійшло 1,8 тис. грн.

На Програму партнерства в рамках європейського проекту «Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: Томашів Люблінський – Жовква – Сокаль» Сокальською районною радою використано кошти в загальній сумі 212,9 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року склала 10,8 тис. грн.

У 2012 році на програму підтримки малого і середнього підприємництва, при плані 15,0 тис. грн., видатки не проведені, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 12,8 тис. грн.

Видатки на проведення інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю, проведено в сумі 137,0 тис. грн.

На Програми в галузі сільського господарства, при планових призначеннях 545,4 тис. грн., проведено видатки в сумі 300,8 тис. грн. (55,2% планових призначень на рік). На реалізацію програми підвищення родючості грунтів та оптимізацію господарського використання ерозійнодеградованих земель 50,5 тис. грн., в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2012 року – 38,1 тис. грн. (19,9%), на підтримку розвитку тваринництва використано 34,9 тис. грн. або 74,3%, розвитку насінництва – 20,0 тис. грн. (40%), виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях, не придатних для сільськогосподарського використання, проведено видатки в сумі 50,0 тис. грн. (100%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року становить 244,7 тис. грн.

З обласного бюджету одержано 145,3 тис. грн., з них 56,8 тис. грн. на програму розвитку молочного і м’ясного скотарства та свинарства; та 88,5 тис. грн. на погашення заборгованості, яка виникла на 1 січня 2012 року.

За звітний період на програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення населених пунктів внаслідок підтоплень проведено видатки в сумі 438,0 тис. грн. або 100% планових призначень.

У 2012 році виділено субвенцію з обласного бюджету на реалізацію програми розвитку комунального лісового господарства Львівщини на 20122015 роки в сумі 115,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року з відшкодування витрат дочірніх лісогосподарських підприємств, пов’язаних з проведенням заходів із відновлення лісів, становить 115,0 тис. грн.
Видатки на проведення інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю, проведено в сумі 137,0 тис. грн. (100%), з них 80,0 тис. грн. на виготовлення схеми планування території Сокальського району, в тому числі з районного бюджету 40,0 тис. грн., з обласного – 40,0 тис. грн. та 57,0 тис. грн. на погашення заборгованості за минулий рік.

По землеустрою при планових призначеннях 40,0 тис. грн. проведено видатки в сумі 35,6 тис. грн. (89,0%), зокрема 6,0 тис. грн. на проведення аукціону по продажу земельної ділянки Опільської сільської ради та 29,6 тис. грн. на виготовлення документів для проведення експертної оцінки земельних ділянок Острівської сільської ради для продажу на аукціоні.

З обласного бюджету по спеціальному фонду профінансовано видатки на розробку Схем землеустрою й технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони земель на виконання Програми розвитку земельних відносин у Львівській області на 20112015 роки в сумі 50,0 тис. грн., при планових призначеннях 250,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року становить 189,4 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету по загальному фонду на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, проведено видатки в сумі 3069,0 тис. грн., по спеціальному фонду на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню – 2355,3 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку за 2012 рік проведено видатки в сумі 23,0 тис. грн. на внески за 2011 рік до статутного фонду КП «ТРК Сокаль».

З виступу на XIX сесії Сокальської районної ради VI скликання в. о. начальника фінансового управління Сокальської РДА Галини ЛЕОНОВОЇ

Голос Сокальщини на GoogleNews

Про Андрій Гаврилюк

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

two × 4 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!