З сесії райради

Про виконання бюджету Сокальського району на 2013 рік

До загального фонду місцевих бюджетів району за 2013 рік надійшло 86412,7 тис. грн. податків, зборів, що становить 91,1% уточнених планових призначень.

Виконання плану надходжень доходів загального фонду бюджету забезпечено 26 місцевими радами. Не виконано план надходжень 11 місцевими радами та районним бюджетом на 8408,3 тис. грн., або 8,9 відсотка.

До загального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 52687,6 тис.грн податків і зборів. Це становить 89,7% уточнених планових призначень на рік та менше надходжень 2012 року на 269,0 тис. грн.

Податку на доходи фізичних осіб за звітний період надійшло в сумі 52356,9 тис. грн., що становить 90,1 відсотка планових призначень. Надходження даного податку більші відповідного періоду минулого року на 1412,8 тис. грн.

Заборгованість із заробітної плати станом на 1 січня 2014 року зменшилась порівняно зі станом на 1 січня 2013 року на 2673,4 тис. грн. і становить 2459,2 тис. грн., це близько 250 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб. Заборгованість із заробітної плати допущено ВАТ Червоноградська автобаза – 2009,2 тис. грн. та ПАТ Львівська вугільна компанія – 450 тис. грн.
Реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осібпідприємців надійшло 5,3 тис. грн., що становить 30,9% планових призначень, менше надходжень відповідного періоду минулого року на 11,5 тис. грн. У 2013 році проведено державну реєстрацію 188 юридичних і фізичних осіб, що менше, ніж у відповідному періоді минулого року, на 20 осіб.

За звітний період до бюджету району надійшло інших надходжень 149,3 тис. грн. (55,2%), з них повернення місцевими радами не використаних у 2012 році інших субвенцій – 132,3 тис. грн.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності за звітний період надійшло в сумі 19,6 тис. грн., що становить 49,1% планових призначень. Платниками цього податку є pедакція газети «Голос знад Бугу» – 9,9 тис. грн. (менше минулого року на 0,3 тис. грн.), КП ТРК «Сокаль» – 6,0 тис. грн. (надходження менші відповідного періоду минулого року на 7,0 тис. грн.), КП «Сокальська районна друкарня» – 3,7 тис. грн. (менше відповідного періоду минулого року на 3,3 тис. грн.).

Концесійних платежів щодо об’єктів комунальної власності надійшло в сумі 10,6 тис. грн. (11,0% планових призначень). Платником цього податку є ТзОВ «Скорпіон», концесійний платіж відповідно до договору повинен вноситися щоквартально незалежно від наслідків господарської діяльності. Однак, станом на 1 січня 2014 року заборгованість з перерахування до бюджету цього платежу з урахуванням пені становить 165,6 тис. грн.
Інших надходжень від повернення коштів відповідно до актів перевірок Червоноградської об’єднаної державної фінансової інспекції надійшло в сумі 87,5 тис. грн. (76,1%).

За звітний період надійшло 47,0 тис. грн. орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна або 142,0% планових призначень і менше надходжень відповідного періоду минулого року на 57,2 тис. грн. Надходження менші в зв’язку із погашенням в 2012 році заборгованості з перерахування орендної плати до районного бюджету КП «Сокальська районна кіновідеомережа» в сумі 60,3 тис. грн. У звітному періоді середня ставка орендної плати за 1 м. кв. по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету, становить 8,55 грн.

Частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності, за звітний період надійшло 11,2 тис. грн., що становить 112,3% планових призначень. Платниками даного податку були: ТРК Сокаль – 6,8 тис. грн., Редакція газети «Голос знад Бугу» – 3,6 тис. грн., КП «Сокальська районна друкарня» – 0,8 тис. грн.

Коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння надійшло 0,2 тис. грн., що не планувалось.

За звітний період одержано дотацію із Державного бюджету в сумі 100172,0 тис. грн., що становить 100% планових призначень, додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1818,0 тис. грн., інших додаткових дотацій – 1220,9 тис. грн.

З державного бюджету району надійшла субвенція в сумі 106230,0 тис. грн., зокрема на виплату допомог сім’ям з дітьми – 92043,3 тис. грн., надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій – 14186,7 тис. грн.

До районного бюджету надійшла субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, в сумі 2095,6 тис. грн., що становить 84,6% планових призначень на рік.

Субвенції на соціальну допомогу дітямсиротам за звітний період надійшло в сумі 679,8 тис. грн. (87,7%), інших субвенцій – 3466,7 тис. грн. (92,7%).

Коштів, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл, надійшло в сумі 12246,3 тис. грн., або 87,1% планових призначень. Це менше запланованого, в зв’язку із невиконанням планових призначень по доходах, що враховуються при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів Сілецькою, Межирічанською, Ванівською та Острівською місцевими радами.

За звітний період до спеціального фонду районного бюджету надійшло 2593,6 тис. грн. А саме: власні надходження бюджетних установ склали 2591,4 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 2,2 тис. грн.

По спеціальному фонду інших субвенцій надійшло 398,8 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, ремонт та реконструкцію вулиць та доріг комунальної власності – 146,4 тис. грн., субвенції на погашення заборгованості з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, – 494,3 тис. грн.

На утримання установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2013 року використано 93919,3 тис.грн, у тому числі по загальному фонду – 92079,8 тис. грн. (99,1 % планових призначень) та спеціальному фонду – 1839,5 тис. грн. (60,4 % уточнених планових призначень). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року склала по загальному фонду 766,8 тис.грн, спеціальному – 846,2 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання – 312,4 тис. грн., оплата послуг, крім комунальних – 354,3 тис. грн., відряджень – 94,0 тис. грн., оплату конкурсів та олімпіад – 16,4 тис.грн, інші поточні видатки – 0,3 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 227,2 тис. грн. та капітального ремонту – 608,4 тис. грн.).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти видатки проведено в сумі 79176,1 тис. грн., що складає 84,3 % загальних видатків на освіту та 100% планових призначень, на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 7690,3 тис. грн. (100 % призначень). На харчування дітей у школах та НВК використано кошти в сумі 2673,2 тис. грн. (100% уточнених призначень), в тому числі на харчування учнів у пришкільних таборах – 217,5 тис. грн. Середні витрати на харчування одного учня у день склали 3,71 гривні, однієї дитини у НВК – 6,28 гривень.

На придбання предметів, матеріалів, обладнання використано 1397,5 тис.грн (81,2% планових призначень), оплату послуг – 822,0 тис. грн. (69,8 %), медикаментів – 0,5 тис. грн., інші видатки склали 128,1 тис. грн. (99,8 %). На оплату працівникам освіти відряджень використано 107,9 тис. грн. (53,4% планових призначень).

На участь учнів у шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано 55,2 тис. грн. (77,1% планових призначень).

Виплату допомоги дітямсиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, проведено в сумі 29,0 тис. грн.

До спеціального фонду установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2013 року надійшло 1219,2 тис. грн., або 75,5% річних планових призначень, з них орендної плати – 20,7 тис. грн., батьківської плати за харчування дітей дошкільного віку в НВК – 119,8 тис. грн., повернення коштів за надані послуги з харчування учнів 511 класів – 626,8 тис. грн., плати за відвідування басейну – 32,6 тис. грн., плати за надання послуги автоперевезення – 4,5 тис. грн., реалізації майна – 9,8 тис. грн., спонсорської допомоги – 405,0 тис. грн.

Видатків спецфонду проведено на 1839,5 тис. грн. Це на придбання предметів та матеріалів – 276,1 тис. грн. (90,7%, в тому числі оприбуткування дарунків – 162,5 тис. грн), продуктів харчування – 697,2 тис. грн. (99,8%), оплату послуг – 62,5 тис. грн., інших енергоносіїв – 0,9 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 160,6 тис. грн. (34,7%, погашення заборгованості 2012 року – 65,2 тис. грн., мультимедійний комплекс – 18,5 тис. грн., предмети довгострокового користування – 17,5 тис. грн., оприбуткування дарунків – 59,4 тис. грн.), капітальні ремонти – 642,2 тис. грн. (42,4%, погашення заборгованості 2012 року – 446,0 тис. грн., внески громади у фінансування мікропроектів – 93,4 тис. грн., ремонт туалетів шкіл сіл Суховоля, Тяглів, Межиріччя, Стремінь – 102,8 тис. грн.).

На утримання 22 дітей у 10 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу субвенцію з державного бюджету використано в сумі 679,8 тис. грн.

По установах охорони здоров’я за 2013 рік використано кошти на загальну суму 47626,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 46439,1 тис. грн., що становить 98,5% планових призначень, по спеціальному фонду – 1187,8 тис. грн, що становить 90,0% планових річних призначень.
Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року по галузі охорони здоров’я склала 583,0 тис. грн., зокрема по загальному фонду – 532,2 тис. грн., спеціальному фонду – 50,8 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплату послуг, відряджень).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 39285,5 тис. грн., а це 84,6% загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів та обладнання використано 453,4 тис. грн., медикаментів і перев’язочних матеріалів – 1352,1 тис. грн., (ліжкодень – 5,25 грн.), рецепти пільговій категорії громадян відшкодовано на суму 520,3 тис. грн. Продуктів харчування придбано на 591 тис. грн., (ліжкодень – 3,50 грн.), оплачено послуг – 496,6 тис. грн., з них за повірку засобів вимірювальної техніки – 49,3 тис. грн., послуги банку – 34,2 тис. грн., послуги зв’язку – 51,9 тис. грн., транспортування кисню – 32,1 тис. грн., ремонт та обслуговування медапаратури – 99,6 тис. грн., страхування водіїв – 7,9 тис. грн., та енергоносії профінансовано на суму 3502,3 тис. грн., тендерні курси – 3,3 тис. грн., інші видатки – 10,4 тис. грн. На оплату відряджень використано кошти в сумі 117,7 тис. грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатків проведено в сумі 36,6 тис. грн.

Безкоштовне зубопротезування 108ох хворих профінансовано на суму 70,0 тис. грн.

По спеціальному фонду установ охорони здоров’я району надійшло 1031,3 тис. грн., що становить 100% призначень на рік (за оренду приміщень – 82,7 тис. грн., зубопротезування – 135,7 тис. грн., проведення медоглядів – 447,9 тис. грн., інші послуги – 42,4 тис. грн., благодійні внески – 322,6 тис. грн.).

Видатків по спеціальному фонду проведено в сумі 1187,8 тис. грн. Зокрема, на виплату заробітної плати працівникам використано 343,4 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів – 179,2 тис. грн., медикаментів – 81,1 тис. грн., продуктів харчування – 92,1 тис. грн., оплату послуг – 211,0 тис. грн., енергоносіїв – 4,9 тис. грн., відряджень – 0,4 тис. грн., інші видатки – 89,4 тис. грн., придбання трубки тубуса – 9,0 тис. грн., електромагнітного клапана – 1,5 тис. грн., холодильників – 3,1тис. грн., пневмошини – 2,2 тис. грн., плати до рентгенапарату – 5,2 тис. грн., комп’ютерної техніки – 34,6 тис. грн., проведено капітальний ремонт приміщення ФАПу с.Глухів – 28,1 тис. грн.

На утримання установ культури, що фінансуються з районного бюджету, протягом 2013 року використано кошти на загальну суму 11779,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 11613,6 тис. грн., що становить 98,5% призначень, по спеціальному фонду – 166,3 тис. грн., що становить 71,8% річних призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року по загальному фонду склала 52,1 тис. грн., по спеціальному – 3,0 тис. грн. (придбання предметів і матеріалів, оплата послуг, відряджень, придбання предметів довгострокового користування).

По загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 10910,0 тис. грн., що становить 93,9% загальної суми видатків. Придбано предметів, матеріалів, оплачено послуг, відряджень та курсів на суму 106,3 тис. грн., в тому числі погашено заборгованість, що виникла станом на 1 січня 2013 року, на 61,9 тис. грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 506,1 тис. грн.

На реалізацію програми підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського Народного дому використано кошти в сумі 52,5 тис. грн. На програму підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення використано 38,7 тис. грн. (заборгованість – 28,4 тис. грн).

До спеціального фонду районних установ культури за звітний період надійшло 221,5 тис. грн., що становить 97,6% річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 206,8 тис. грн., орендна плата – 5,1 тис. грн., платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 1,8 тис. грн., районним Народним домом – 7,5 тис. грн., спонсорська допомога – 0,3 тис. грн.

Видатків по спецфонду районних установ культури проведено на суму 166,3 тис. грн. (71,8% річних призначень).

Зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури використано 158,3 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 2,1 тис. грн., оплату послуг – 1,3 тис. грн., енергоносіїв – 1,3 тис. грн., відряджень – 0,6 тис. грн. На погашення заборгованості за придбані у 2012 році предмети довгострокового користування використано 2,7 тис. грн.

За 2013 рік на утримання Сокальської районної ради проведено видатків на загальну суму 1083,8 тис. грн. за загальним фондом, що становить 95,2% уточнених призначень.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року по загальному фонду становить 51,7 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, оплату послуг та відряджень).

Видатки на оплату праці з нарахуваннями на неї працівникам районної ради складають 929,9 тис. грн., енергоносії – 78,4 тис. грн., придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентаря – 42,8 тис. грн., оплату послуг – 27,4 тис. грн., оплату відряджень – 5,3 тис. грн.

За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення проведено видатків в сумі 113642,3 тис. грн., з них по загальному фонду – 113468,3 тис. грн. (98,3%), по спеціальному – 174,0 тис. грн. (93,2%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року по загальному фонду становить 817,1 тис. грн. (за рахунок субвенцій з державного бюджету – 715,2 тис. грн.).

За рахунок субвенцій з державного бюджету виплачено:

– державних допомог сім’ям з дітьми – в сумі 92043,3 тис. грн. (99,5%);

– пільг ветеранам війни та праці проведено видатків в сумі 6119,8 тис. грн., пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 369,1 тис. грн. (з них по загальному фонду – 354,7 тис. грн., спеціальному – 14,4 тис. грн.), пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 98,6 тис. грн., пільг працівникам за професійною ознакою – 595,9 тис. грн., пільг багатодітним сім’ям – 1028,8 тис. грн. Станом на 1 січня 2014 року кредиторська заборгованість за надані пільги склала 81,7 тис. грн.;

– пільг з послуг зв’язку пільговій категорії громадян відшкодовано в сумі 330,1 тис. грн.;

– субсидій за 2013 рік – в сумі 3085,1 тис. грн. (86,4%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року становить 459,7 тис. грн.;

– компенсацій особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, використано кошти в сумі 1763,9 тис. грн. (89,2%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року становить 173,8 тис. грн.;

– на забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій населення використано кошти в сумі 246,2 тис. грн. (92,6%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року становить – 25,5 тис. грн.

За 2013 рік на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, використано кошти в сумі 210,4 тис. грн.(97,1%).

По Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальського району за 2013 рік використано кошти на суму 596,5 тис. грн.

Зокрема, кошти використано на:

– адресну допомогу пільговій категорії громадян – 159,8 тис. грн. (99,8%);

– соціальну допомогу найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинились в екстремальних обставинах – 81,0 тис. грн. (99,3%);

– соціальну допомогу учасникам бойових дій УПА – 121,7 тис. грн. (99,6%);

– одноразову грошову допомогу членам 5 родин, що їх рідні загинули в Афганістані – 2,5 тис. грн. (100%);

– одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років – 6,1 тис. грн. (100%);

– одноразову грошову допомогу до 27ї річниці аварії на ЧАЕС – 31,9 тис. грн. (97,9%);

– санаторнокурортне лікування дітейінвалідів, хворих на ДЦП – 84,9 тис. грн. (99,9%);

– пільги, що надаються з районного бюджету населенню (крім ветеранів війни і праці) з оплати житловокомунальних послуг і природного газу відповідно до рішень обласної ради – в сумі 108,6 тис. грн. (76,4%).

Кредиторська заборгованість по вищевказаній Програмі станом на 1 січня 2014 року склала 0,3 тис. грн. (оплата послуг).

За 2013 рік на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, використано кошти в сумі 210,4 тис. грн. (97,1%).

По Програмі фінансової підтримки Сокальської районної Асоціації інвалідів проведено видатків на суму 6,9 тис. грн.

Субвенцію з обласного бюджету на надання допомог по догляду за інвалідом І чи ІІ групи психічного розладу за 2013 рік одержано та використано в сумі 2171,9 тис. грн (99,1% планових призначень).

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) видатки проведені в сумі 3431,2 тис. грн., що становить 97,7% планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року по загальному фонду склала 26,1 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг, відряджень).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 3193,8 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 96,2 тис.грн, медикаментів – 20,4 тис. грн., оплату послуг – 37,2 тис. грн., з них на оплату послуг з охорони – 6,3 тис. грн., послуг зв’язку та інтернету – 5,3 тис. грн., послуг оренди – 3,6 тис. грн., банківських послуг – 2,5 тис. грн., ремонт автомобіля – 1,4 тис. грн., відрядження – 2,8 тис. грн., енергоносії – 59,6 тис. грн.

Територіальним центром обслуговується 494 одиноких непрацездатних громадян.

По спеціальному фонду надійшло платних послуг від надання перукарських, швейних послуг та послуг з прання білизни 20,4 тис. грн., благодійних внесків та дарунків – на суму 19,6 тис. грн. Видатків проведено на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 8,2 тис. грн., придбання предметів, матеріалів та обладнання – 6,3 тис. грн., інші виплати населенню – 15,6 тис. грн., придбано електрокардіограф – 7,0 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 2013 рік використано 1371,4 тис. грн., що становить 90,3% планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року склала 16,7 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг, відряджень).

На заробітну плату з нарахуваннями використано 1275,0 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 76,6 тис. грн, в тому числі погашено заборгованість, що виникла станом на 1 січня 2013 року, – 68,2 тис. грн., оплату послуг – 4,5 тис. грн., відрядження – 1,6 тис. грн., енергоносії – 13,7 тис. грн.

На програму і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 4,6 тис. грн., соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді – 9,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року склала 16,1 тис. грн.

По фізичній культурі і спорту за 2013 рік по загальному фонду видатків проведено в сумі 1708,7 тис. грн., що складає 91,5% планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року по загальному фонду склала 36,4 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплата послуг, відряджень, проведення навчальнотренувальних зборів та змагань – 31,5 тис. грн.).

На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Соколяни» та «Буг» кошти використано в сумі 1335,4 тис. грн. (97,9%). На фінансову підтримку спортивних споруд – 211,4 тис. грн. (91,4%), на проведення навчальнотренувальних зборів і змагань – 32,6 тис. грн. (39,7%), програми розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту – 362,4 тис. грн. (57,4%).

До спеціального фонду ДЮСШ «Соколяни» надійшло 31,9 тис. грн. (46,8% річних планових призначень), з них орендної плати – 1,1 тис. грн. та плати за відвідування басейну – 30,8 тис. грн. Кошти спецфонду використано в сумі 35,3 тис. грн. на придбання предметів та матеріалів.

За 2013 рік місцева пожежна команда м. Белз профінансована на 572,2 тис. грн., що становить 97,2% планових призначень. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року склала 7,0 тис. грн. (за придбанні матеріали та послуги).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам проведено видатків у сумі 486,7 тис. грн., оплату спожитих енергоносіїв – 9,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обмундирування та оплату послуг – 75,8 тис. грн.

За звітний період за кошти районного бюджету засобами масової інформації проведено видатків на рівні плану в сумі 474,1 тис. грн. Зокрема, телерадіокомпанією «Сокаль» використано кошти в сумі 284,5 тис. грн., редакцією газети «Голос знад Бугу» – 189,6 тис. грн.
На Програми в галузі сільського господарства при планових призначеннях 666,0 тис. грн. проведено видатків у сумі 483,7 тис. грн. (72,6% планових призначень на рік). На реалізацію програми підвищення родючості грунтів та оптимізацію господарського використання ерозійнодеградованих земель – 413,2 тис. грн., в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2013 року – 202,6 тис. грн. (98,2%, кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року по даній програмі становить 7,2 тис. грн.), підтримки розвитку тваринництва використано 12,1 тис. грн., або 100%, погашено кредиторську заборгованість станом на 1 січня 2013 року по даній програмі, розвитку насінництва – 34,6 тис. грн., в тому числі погашено кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 1 січня 2013 року, в сумі 30,0 тис. грн. (60,3%, кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року становить 0,9 тис. грн.).

З обласного бюджету одержано спеціальної дотації фізичним особам і фермерським господарствам за утримання корів молочного напряму продуктивності в сумі 23,9 тис. грн. (21,8%). Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року становить 85,6 тис. грн.
Не проведено видатків при планових призначеннях 47,4 тис. грн. на Програму виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях, непридатних для сільськогосподарського використання.

За звітний період на програму захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення населених пунктів від підтоплень проведено видатків у сумі 272,9 тис. грн., або 63,9% планових призначень.

На Програму партнерства в рамках європейського проекту «Підвищення ефективності транскордонної системи реагування на загрози середовища: ТомашівЛюбельський – Жовква – Сокаль» Сокальською районною радою використано кошти в загальній•сумі 75,0 тис. грн., з них по загальному фонду – 7,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 67,4 тис. грн.

За 2013 рік на програму підтримки малого і середнього підприємництва видатків проведено в сумі 13,2 тис. грн. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року склала 8,8 тис. грн.

З обласного бюджету проведено видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2012 рік по обласній програмі розвитку комунального лісового господарства в сумі 115,0 тис. грн. та виділено на видатки поточного року 79,2 тис. грн.

По спеціальному фонду з обласного бюджету виділено на погашення заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2013 року за проведені роботи по розробці схеми землеустрою і технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони земель району – 189,4 тис. грн. та профінансовано – 10,5 тис. грн.

Видатків на запобігання надзвичайних ситуацій проведено Сокальською райдержадміністрацією в сумі 53,5 тис. грн., на погашення кредиторської заборгованості – в сумі 30,0 тис. грн, яка виникла станом на 1 січня 2013 року за виконані роботи по розчищенню снігових заметів з автодоріг; 15,0 тис. грн. – на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації пов’язаної з сніговими заметами та 8,5 тис. грн. – на ліквідацію наслідків весняної повені.

Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2014 року за виготовлення схеми планування території Сокальського району по Сокальській райдержадміністрації становить 40,8 тис. грн.

Галина ЛЕОНОВА, начальник фінансового управління Сокальської райдержадміністрації.  

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

three + 16 =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.