З сесії райради

Доповідь про бюджет Сокальського району на 2011 рік

Обсяг доходів і видатків районного бюджету на 2011 рік визначено відповідно до положень оновленого Бюджетного кодексу України, на основі норм і показників Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" з врахуванням нової податкової бази (недавно прийнятого Податкового кодексу).

Основні показники районного бюджету заплановано на рівні доведених Міністерством фінансів України розрахункових обсягів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Забезпечено дотримання основних вимог бюджетної політики. Сформовано збалансований бюджет, визначено оптимальні показники з витрачання бюджетних коштів, виходячи з можливостей доходної бази районного бюджету.

При складанні районного бюджету знайшло відображення продовженої державним бюджетом 2011 року політики підвищення соціальних стандартів, зокрема, щодо: запровадження збільшених розмірів мінімальної заробітної плати, виходячи з прогнозного індексу споживчих цін на 2011 рік, а саме: з 1 січня – 941 грн., з 1 квітня – 960 грн., з 1 жовтня – 985 грн., з 1 грудня – 1004 грн. на місяць; підвищення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС та встановлення його з 1 січня у розмірі 613 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 жовтня – 641 грн., з 1 грудня – 654 грн.; встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної зарплати; збільшення прожиткового мінімуму, який з 1 січня становитиме 894 грн., а на кінець року – 953 грн.

Новим Бюджетним кодексом за місцевими бюджетами на стабільній основі закріплено низку бюджетоутворюючих джерел. Правда, в основному це стосується бюджетів базового рівня (міст, селища, сільських рад), але певні зміни відбулися також у ресурсній базі районного бюджету і надходження доходів поточного року сформовано на новій основі, яка ще не пройшла випробування.

Збалансуванню районного бюджету на 2011 рік певною мірою сприяли результати виконання його за минулий рік. Спостерігається  позитивна динаміка у надходженнях платежів, яка дає можливість сподіватись на вирішення передбачених проектом завдань з мобілізації доходів до бюджету поточного року.

Районний бюджет на 2011 рік визначено за доходами і видатками в обсязі 229052,6 тис. грн. З них обсяг офіційних трансфертів становить 192658,5 тис. грн, у тому числі дотація вирівнювання у сумі 104133,8 тис. грн, цільові субвенції – 80330,6 тис. грн, кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів Межирічанської, Ванівської та Сілецької сільських рад – 8194,2 тис . грн. На 2011 рік планується надходження до загального фонду податків, зборів і неподаткових платежів в сумі 35304,4 тис. грн., що менше на 5670,1 тис. грн. порівняно із надходженнями у 2010 році, та спеціального фонду 1089,6 тис. грн.

Розрахунок обсягу доходів, закріплених за районним бюджетом, передбачених статтею 66 Бюджетного кодексу України, проводився шляхом застосування індексу відносної податкоспроможності, що визначається на основі звітних даних про фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб та реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється районною державною адміністрацією за три останні бюджетні періоди. Обсяг закріплених доходів визначений в сумі 34621,2 тис. грн.
Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення загального фонду районного бюджету і становить 98,4% до загальної суми надходжень податків та зборів.  Відповідно до статті 66 Бюджетного кодексу він надходить у розмірі 50 відсотків від суми, що справляється на території району і в бюджеті на 2011 рік складає 34606,2 тис. грн. Тому виконання завдань з мобілізації цього податку до районного бюджету значною мірою залежить від стану надходження загалом по району. Надходження  реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється відповідними районними державними адміністраціями заплановано в сумі 15,0 тис. грн.

Доходи районного бюджету, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів складають 683,2 тис. грн. Доходи сформовано за рахунок 50 відсотків фіксованого податку на доходи фізичних осіб від підприємницької діяльності в сумі 140,0 тис. грн., податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності – 15,0 тис. грн., 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка комунальної власності – 3,0 тис. грн., надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів – 300,0 тис. грн., 30 відсотків плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у комунальній власності – 25,2 тис. грн., інших надходжень від перевірок контрольно-ревізійного відділення у Сокальському районі та м. Червонограді – 100,0 тис. грн. та інших надходжень від перевірок, проведених фінансовим управлінням – 100,0 тис. грн.

Обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2011 рік  заплановано за рахунок власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету в сумі 999,1 тис. грн. та 15 відсотків від надходжень за рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в сумі  90,5 тис. грн. 

У районному бюджеті на 2011 рік видатки за загальним фондом визначено в сумі 224116,2 тис. грн. та спеціальним фондом – 4936,4 тис. грн.
У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду, у складі видатків районного бюджету заплановано збільшення порівняно з 2010 роком обсягу витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери на 7-11 відсотків.  Передбачено також зростання видатків на оплату енергоносіїв на 10 відсотків.

Враховуючи обмеженість розрахункових показників Міністерства фінансів, інші видатки визначено у мінімальних обсягах. Однак забезпечуються умови для функціонування і навіть певного розвитку бюджетної сфери. До того ж по ходу виконання показники можна буде уточнити.

Але стан справ, як ніколи раніше, вимагає від розпорядників бюджетних коштів суворого дотримання порядку першочергового фінансування видатків по захищених статтях, посилення уваги управлінню ресурсами, запровадження режиму економії, щоб забезпечити виконання закону щодо недопущення будь-якої заборгованості з оплати праці та спожитих бюджетними установами енергоносіїв і комунальних послуг.

З районного бюджету по галузі освіта фінансуються 71 школа, 5 позашкільних установ (Мала академія наук, станція юних техніків, Будинки учнівської творчості міст Сокаль, Великі Мости та Белз), 6 установ методичної роботи, централізована бухгалтерія та група централізованого обслуговування.

На здійснення державної функції в освіті на 2011 рік передбачено бюджетний ресурс в сумі 78015,3 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 75846,5 тис. грн. і спеціальним – 2168,8 тис .грн.

На заробітну плату з нарахуваннями у 2011 році заплановано спрямувати 58636,6 тис. грн., що складає 77,3 % всіх видатків загального фонду. На харчування учнів 1-4 класів, учнів пільгових категорій та дітей дошкільного віку у НВК визначено кошти в сумі 5487,6 тис. грн. або 7,2 % видатків загального фонду. У 2011 році видатки на харчування учнів 1-4 класів заплановано на рівні 2010 року з розрахунку 8,0 грн. на один дітодень.

Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів та інших комунальних послуг у галузі освіти передбачено в обсязі 7130,2 тис. грн. (9,4%), інші поточні видатки на утримання установ – 4052,9 тис. грн. (5,3%).

На виплату допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, заплановано 19,2 тис. грн.

На утримання 17 дітей у 7 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу передбачено субвенцію з державного бюджету в сумі 520,0 тис. грн.

На проведення капітальних видатків, які відповідно до ст. 71 нового Бюджетного кодексу із загального фонду передаються до спеціального, тобто бюджету розвитку, заплановано спрямувати 1902,6 тис. грн., що дасть можливість придбати комп’ютерну техніку для шкіл на суму 200,0 тис. грн., котли – 200,0 тис. грн., обладнання для школи с. Лещатів – 20,0 тис.грн., насоси для котелень – 40,0 тис. грн., провести капітальний ремонт шатрових дахів школи № 4 м. Сокаль – 290,0 тис. грн. та актового залу школи смт. Жвирка – 180,0 тис. грн., системи опалення школи № 5 м. Сокаль – 102,6 тис. грн., котельні школи с. Тудорковичі – 290,0 тис. грн., котельні та теплотраси школи с. Борятин – 290,0 тис. грн., даху та приміщення Малої академії наук – 290,0 тис. грн.

По спеціальному фонду по установах освіти заплановано одержати кошти за рахунок надання платних послуг в сумі 22,0 тис. грн., орендної плати – 31,0 тис. грн., реалізації майна – 12,0 тис. грн., благодійних внесків, грандів та дарунків – 201,2 тис. грн. Всього 266,2 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на придбання предметів, матеріалів, облад-•нання та інвентаря – 255,2 тис. грн., оплату послуг та поточний ремонт – 1,0 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 10,0 тис. грн.

По галузі охорони здоров’я з районного бюджету проводиться утримання 3 лікарень, 11 амбулаторій, 51 фельдшерсько-акушерський пункт та централізована бухгалтерія. На 2011 рік для установ охорони здоров’я передбачено видатки в сумі    39630,4 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 37871,3 тис. грн і спеціальним – 1759,1 тис . грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями в медичних установах у 2011 році заплановано в сумі 30520,3 тис. грн., що становить 80,6 відсотка у питомій вазі витрат. Асигнування на оплату комунальних послуг і енергоносіїв установ охорони здоров’я визначені на підставі прогнозних у 2011 році цін і тарифів в розмірі 3437,5 тис. грн., що на 579,9 тис. грн. перевищує видатки 2010 року і становить 9,1 відсотка у питомій вазі витрат.  

На придбання  медикаментів та перев’язочних матеріалів для установ охорони здоров’я заплановано спрямувати 1675,3 тис. грн., що становить 4,4 відсотка у питомій вазі видатків. На придбання продуктів харчування у лікарнях виділено 675,7 тис. грн. Безкоштовне зубопротезування передбачено 186-ом пільговикам  на суму 70,0 тис. грн. На проведення капітальних видатків, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку заплановано спрямувати кошти в сумі 1260,0 тис. грн., це на придбання медичного обладнання для Сокальської центральної районної лікарні, автомашин швидкої медичної допомоги та продовження реконструкції котельні Сокальської центральної районної лікарні.

Власні надходження установ охорони здоров’я передбачені у розмірі 499,1 тис. грн., в тому числі від оренди приміщень – 33,3 тис. грн., проведення медоглядів – 177,8 тис. грн., наркооглядів – 60,0 тис. грн., платних послуг зубопротезною лабораторією 180,0 тис. грн., благодійних внесків – 48,0 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на заробітну плату з нарахуваннями – 252,7 тис. грн., прид-бання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 72,3 тис. грн., медикаментів – 54,0 тис. грн., продуктів харчування – 20,0 тис. грн.,  оплату інших послуг – 87,5 тис. грн., енер-гоносіїв – 4,2 тис. грн.

Найбільшу частку у структурі видатків загального і спеціального фондів районного бюджету на 2011 рік із урахуванням субвенцій з державного та обласного бюджетів складають видатки на соціальний захист (81290,2 тис. грн.).

У цих видатках врахована субвенція з державного бюджету на загальну суму 77887,6 тис. грн.

А саме на: надання пільг – 9905,3 тис. грн., зокрема: ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги – 7400,0 тис. грн.  та придбання твердого палива і скрапленого газу – 404,0 тис. грн.; ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на житлово-комунальні послуги – 340,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 5,0 тис. грн.; громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги – 110,0 тис. грн. та придбання твердого палива і скрапленого газу – 5,0 тис. грн.; пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту рослин, передбачені частиною четвертою статті 20 Закону України "Про захист рослин", громадянам, передбачені пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, частиною другою статті 30 Закону України "Про бібліотеки та бібліотечну справу", абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 480,0 тис. грн. та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 50,8 тис. грн.; інших пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами – 150,0 тис. грн.; окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 350,0 тис. грн.;  пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги – 560,0 тис. грн. та придбання твердого палива та скрапленого газу в сумі 50,0 тис. грн. Виплату допомог в сумі 63323,0 тис. грн., що більше від 2010 року на 8967,6 тис. грн. Допомоги передбачені: у зв’язку з вагітністю і пологами – 600,0 тис. грн; на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям -13600,0 тис. грн.; допомога при народженні дитини – 29223,0 тис. грн.; допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням – 1800,0 тис. грн.; на дітей одиноким матерям – 3200,0 тис. грн.; тимчасової державної допомоги дітям – 600,0 тис. грн.; державної соціальної малозабезпеченим сім’ям – 4000,0 тис. грн.; допомога при усиновленні дитини – 100,0 тис. грн.; державної соціальної інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам – 10200,0 тис. грн.

Зростає субвенція з державного бюджету на цю мету у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму та збільшенням кількості одержувачів і розмірів допомоги при народженні дитини, субсидії населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг  та придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу в розмірі 2820,7 тис. грн., компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення – 889,3 тис. грн.

У бюджеті також врахована субвенція з обласного бюджету на загальну суму 119,9 тис. грн., а саме на надання допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу в сумі 50,2 тис. грн., компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технообслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 5,7 тис. грн, пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18,9 тис. грн., виплату грошової допомоги ветеранам УПА (компенсаційні виплати за пільговий проїзд на міжміських внутрішньообласних маршрутах) – 45,1 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в 2011 році по загальному фонду передбачено асигнування в сумі 2724,7 тис. грн., що на рівні фактичних видатків 2010 року. Обсяг видатків визначено із кількості наданих послуг людям, які знаходяться на обслуговуванні територіальним центром.

У загальній сумі видатків на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) питома вага витрат на заробітну плату з нарахуван–нями складає 77,4%, енергоносії та інші комунальні послуги – 1,9%, інші поточні видатки на утримання установи – 20,7%.

На проведення капітальних видатків, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку, заплановано спрямувати кошти в сумі 121,1 тис. грн. Зокрема, на проведення капітального  ремонту приміщення – 82,4 тис. грн. для відкриття відділення медико-соціальних послуг в м. Белзі та придбання обладнання, інвентаря та апаратури для вищевказаного відділення в сумі 35,1 тис. грн.; капітальний ремонт каналізаційної системи у перукарні м. Великі Мости – 3,6 тис. грн.

По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) заплановано надходження по спеціальному фонду благодійних внесків, грандів та дарунків на суму 5,0 тис. грн. та надання платних послуг – 13,0 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на заробітну плату з нарахуваннями – 7,9 тис. грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 8,0 тис. грн., інші поточні трансферти населенню (продукти в натуральній формі) – 2,0 тис. грн., оплату послуг – 0,1 тис. грн.

У районному бюджеті на 2011 рік заплановано видатки на утримання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в сумі 194,3 тис. грн. На здійснення програм і заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виділено 10,0 тис. грн, соціальних програм і заходів державних органів у справах молоді – 22,0 тис. грн.

У районному бюджеті заплановано видатки на реалізацію Програми соціального захисту окремих категорій населення в загальній сумі 844,5 тис. грн., заходами якої є соціальна допомога учасникам бойових дій УПА – 170,0 тис. грн.  з розрахунку 140 грн. в місяць на одну особу); соціальна допомога найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в екстремальних обставинах – 80,0 тис. грн.; надання одноразової грошової допомоги особам, яким виповниться сто років в 2011 році – 3,0 тис. грн.; санаторно-курортне лікування дітей, хворих на ДЦП – 73,5 тис. грн.; надання адресної допомоги пільговій категорії громадян (інвалідам по зору І і ІІ групи, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживає двоє і більше інвалідів І і ІІ групи загального захворювання, інвалідів з дитинства до 18 років) в сумі 150,0 тис. грн.; виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, згідно з Порядком, затвердженим постановою Кабінету   Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" відповідно до вимог статті 91 Бюджетного кодексу України – 200,0 тис. грн.;  на надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та інвалідам війни УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів, малолітнім політичним в’язням – 168,0 тис. грн.

По галузі культури з районного бюджету утримуються централізована бібліотечна система, районний народний дім, три школи естетичного виховання дітей (м. Сокаль, •м. Белз та м. Великі Мости) та централізована бухгалтерія.

Видатки на культуру та мистецтво на 2011 рік заплановано в сумі 8921,9 тис. грн., в тому числі за загальним фондом – 8169,9 тис. грн. та спеціальним фондом 752,0 тис. грн. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 7529,5 тис. грн., що складає 93,4% всіх видатків по загальному фонду. Видатки на оплату комунальних послуг та спожитих енергоресурсів та інших компослуг передбачено в обсязі 382,7 тис. грн. (4,7%), інші поточні видатки на утримання установ – 149,4 тис. грн. (1,9%).

На реалізацію програми підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів Сокальського району виділено 70,0 тис. грн та 38,4 тис. грн. на програму підтримки діяльності народного духового оркестру Сокальського Народного дому. На проведення капітальних видатків, які із загального фонду передаються до бюджету розвитку, спрямовано 554,1 тис. грн. Це на придбання літератури для бібліотек на суму 55,0 тис. грн. трьох комплектів костюмів для хореографічних колективів та двох магнітофонів для дитячої школи мистецтв м. Сокаля – 48,0 тис. грн. та 10,0 тис. грн. відповідно, музичних інструментів для трьох дитячих шкіл мистецтв – 104,3 тис. грн., офісних шаф для централізованої бухгалтерії – 7,0 тис. грн. Також передбачено видатки на проведення капітального ремонту приміщень центральної районної бібліотеки для дітей на 199,70 тис. грн, виготовлення дерев’яного настилу для районного Народного дому – 10,0 тис. грн., закінчення ремонту фасаду дитячої школи мистецтв м. Великі Мости – 120,1 тис. грн.

По закладах культури надходження власних доходів до спеціального фонду заплановано в сумі 197,8 тис. грн., з них від платних послуг – 6,2 тис. грн., оренди приміщень – 5,9 тис. грн., спонсорської допомоги – 1,2 тис. грн., батьківської плати – 184,5 тис. грн. Дані кошти передбачено використати на заробітну плату з нарахуваннями – 184,5 тис. грн., оплату відряджень – 0,1 тис. грн., інші поточні видатки на утримання установ – 3,4 тис. грн., капітальні видатки – 9,8 тис. грн.

На утримання апарату районної ради в районному бюджеті на 2011 рік визначено кошти в сумі 1108,6 тис. грн., в тому числі за загальним фондом –  1099,6 тис. грн. та спеціальним фондом – 9,0 тис. грн. У загальній сумі видатків по загаль-ному фонду на утримання апарату районної ради питома вага витрат на заробітну плату з нарахуваннями складає 82,2 %, енергоносії та інші комунальні послуги – 4,9 %, інші поточні видатки на утримання – 12,9 %. На проведення капітальних видатків, які із загального фонду передаються до бюджету розвитку передбачено кошти в сумі 9,0 тис. грн. на придбання різографа та  комп’ютера.

У районному бюджеті на 2011 рік заплановано кошти на утримання Белзької місцевої пожежної команди в сумі 485,0 тис. грн., це більше ніж у минулому році на 83,1 тис. грн.

Видатки на фізичну культуру та спорт визначено в сумі 1772,9 тис. грн., з них по загальному фонду – 1754,9 тис. грн., спеціальному – 18,0 тис. грн.

Вказані кошти заплановані на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у розмірі 85,0 тис. грн., фінансову підтримку стадіону "Сокіл" –  224,5 тис. грн., утримання дитячонацьких спортивних шкіл "Соколяни" та "Буг" – 1285,4 тис. грн., програму підтримки розвитку пріоритетних та наймасовіших видів спорту (волейбол, футбол) –  160,0 тис. грн. По закладах фізичної культури та спорту заплановано надходження до спеціального фонду за надання платних послуг ДЮСШ "Соколяни" в сумі 18,0 тис. грн. Дані кошти перед-бачено використати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 16,0 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2,0 тис. грн.

Із районного бюджету виділено кошти на програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Сокальської районної ради "Редакція газети "Голос з-над Бугу" та "Телерадіокомпанія "Сокаль". Зокрема редакції газети "Голос з-над Бугу" передбачено 200,0 тис. грн. на часткове утримання працівників редакції та придбання паперу та телерадіокомпанії "Сокаль" – 244,0 тис. грн. на часткове утримання працівників та виготовлення і трансляцію телевізійної передачі "Сокальські новини".

На сільськогосподарські програми у 2011 році виділено кошти в сумі 700,0 тис. грн. З них на реалізацію програми захисту сільськогосподарських угідь від повторного заболочення та населених пунктів від підтоплення – 295,0 тис. грн., підтримки галузі тваринництва – 85,0 тис. грн., підвищення родючості грунтів та оптимізація господарського використання ерозійно-деградованих земель – 220,0 тис. грн., виконання робіт по лісовому господарству та створенню захисних лісових насаджень на землях не придатних для сіль-ськогосподарського використання – 50,0 тис. грн., розвитку насінництва – 50,0 тис. грн. По спеці-альному фонду за рахунок коштів від від-шкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва заплановано видатки в сумі 90,5 тис. грн.

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян  (відповідно до п. 5 ст. 102 Бюджетного кодексу) за рахунок субвенції з державного бюджету передбачено в сумі 309,3 тис. грн.

На обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів заплановано кошти в сумі 197,4 тис. грн.

На розробку схем та проектних рішень на 2011 рік виділено кошти в сумі 100,0 тис. грн., а саме 60,0 тис. грн. на продовження робіт з виготовлення схеми планування району та 40,0 тис. грн. на виготовлення схеми планування територій об’єктів придорожнього сервісу на автодорозі-під’їзді МАПП Угринів-Долгобичів.

На реалізацію програми підтримки малого підприємництва у Сокальському районі передбачено 15,0 тис. грн.

Резервний фонд районного бюджету визначено в сумі 50,0 тис. грн.

З районного бюджету заплановано надходження дотацій тридцяти чотирьом місцевим бюджетам на загальну суму 15906,5 тис. грн.

Також з районного бюджету передбачено субвенцію  місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням строку повноважень, в сумі 213,0 тис. грн.

У доповіді коротко подані основні показники та особливості цьогорічного бюджету. Час вимагає прискорення бюджетного процесу, щоби почати проведення фінансування видатків.

Доповідь начальника фінансового управління Сокальської РДА  Світлани КСЬОНЖИК на другій сесії VI скликання Сокальської районної ради 11 січня  2011 року

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.