З сесії райради

Про виконання районного бюджету Сокальського району за перше півріччя 2010р.

До загального фонду місцевих бюджетів Сокальського району за  І півріччя 2010 року надійшло 31337,3 тис. грн. податків і зборів. Це більше на 3891,3 тис. грн. надходжень податків і зборів порівняно з відповідним періодом 2009 року і становить 128,3% уточнених планових призначень на І півріччя.
Виконання дохідної частини бюджету забезпечено 23 місцевими радами та районним бюджетом.
До загального фонду районного бюджету за  звітний період надійшло 19224,6 тис. грн. податків і зборів. Це становить 140,0% уточнених планових призначень на І півріччя та більше надходжень аналогічного періоду 2009 року на 2999,9 тис. грн.
Найбільшу питому вагу (90,4%) у надхо-дженнях до загального фонду районного бюджету займає податок з доходів фізичних осіб, якого надійшло 17383,6 тис. грн., що становить 146,4 відсотка уточнених планових призначень.
Заборгованість по заробітній платі станом на 1.07.2010 р. становить 5927,4 тис. грн., що більше порівняно зі станом на 1 січня 2010 року на 29,2 тис. грн. Це близько 600 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб. Найбільшу заборго-ваність по заробітній платі допущено ВАТ Червоноградська автобаза – 3,8 млн. грн., ВАТ "Львівська вугільна компанія"- 1,9 млн. грн. та інші.
За звітний період більше уточнених планових призначень склали надходження плати за землю, податку на прибуток підприємств комунальної власності, частини прибутку підприємств, що належать до комунальної власності,  плати за оренду майна.
Плати за землю до районного бюджету надійшло 365,7 тис. грн., що становить 121,1% планових призначень і більше надходжень відповідного періоду 2009 року на 68,4 тис. грн.
Станом на 1 липня 2010 р. недоїмка по платі за землю склала 1479,6 тис. грн. Порівняно з  1 січня ц. р. вона збільшилась на 223,2 тис. грн.
Найбільшу недоїмку допустили: ВАТ "Сокальське заводоуправління будівельних матеріалів" – 508,0 тис. грн. (ріст до початку року на 76,3 тис. грн.), шахти "Зарічна" – 157,4 тис. грн. (ріст до початку року на 31,5 тис. грн.), "Лісова" – 80,7 тис. грн. (на 15,6 тис. грн.), "Відродження" – 72,0 тис. грн. (на 14,9 тис. грн.), "Степова"  – 76,7 тис. грн. (на 21,5 тис. грн.),  "Межирічанська" – 33,3 тис. грн. (на 6,2 тис. грн.), "Бендюзька" – 62,9 тис. грн., ВАТ "Прибужжя"- 47,6 тис. грн. та інші.
За І півріччя 2010 року податку на прибуток підприємств комунальної власності  надійшло в сумі 13,1 тис. грн. при планових призначеннях 11,1 тис. грн. Платниками даного податку були: КП "Редакція газети "Голос з-над Бугу" – 4,0 тис. грн., КП ТРК "Сокаль" – 3,0 тис. грн., КП "Сокаль-сь-ка районна друкарня" – 3,1 тис. грн., КП "Архітек-турно-планувальне бюро"- 2,4 тис. грн., Сокальська районна кіновідеомережа – 0,6 тис. грн.
За звітний період до районного бюджету надійшло 4,7 тис. грн. частини прибутку підпри-ємств, що належать до комунальної власності. Платниками даного податку були: КП ТРК "Сокаль" – 3,2 тис. грн., КП  "Редакція газети "Голос з-над Бугу"- 0,3 тис. грн., КП "Сокальська районна друкарня" – 0,3 тис. грн., КП "Архі-тектурно-плану-вальне бюро"- 0,9 тис. грн.
За І півріччя 2010 року до районного бюджету надійшло 26,4 тис. грн. орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого нерухомого майна або 225,4% планових призначень. Надходження більші за рахунок перерахування відділом освіти орендної плати за минулі роки в сумі 10,9 тис. грн. 
Не забезпечено виконання планових при-значень за звітний період поточного року по ін-ших надходженнях, яких за звітний період до районного бюджету надійшло 1431,1 тис. грн., що становить 92,7% призначень. Це повернення місцевими радами не використаних в 2009 році інших субвенцій – 1208,8 тис. грн. та коштів відпо-відно до актів ревізій та перевірок, прове-дених фінансовим управлінням Сокальської РДА та контрольно-ревізійним відділом у Сокаль-ському районі та м. Червонограді – 222,3 тис. грн.
За звітний період одержано дотацію з Держав-ного бюджету в сумі 51112,4 тис. грн., що становить 95,8% планових призначень, або менше на 2256,0 тис. грн.
За І півріччя з Державного бюджету до районного бюджету надійшла субвенція в сумі 27771,7 тис. грн. на виплату допомог сім’ям з дітьми та надання передбачених чинним законо-давством пільг та субсидій.
Субвенції з Державного бюджету на виплату державної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, одержано в сумі 196,3 тис. грн.
Коштів, що надходять до райбюджету з бюджетів сіл, селища, міст, надійшло в сумі 3376,3 тис. грн., що становить 111,5% планових призна-чень. Інших субвенцій за звітний період надійшло 284,6 тис. грн.
За  І півріччя 2010-го до районного бюджету надійшло субвенції на виконання власних повноважень територіальних громад сіл, селища, міст відповідно до угод в сумі 210,4 тис. грн. при плані 354,6 тис. грн.
До спеціального фонду районного бюджету за звітний період надійшло 487,7 тис. грн. (96,1% планових призначень на І півріччя). Зокрема, власні надходження бюджетних установ за звітний період склали 480,2 тис. грн. (94,6%), надходження коштів від втрат сільськогос-подарського та лісогосподарського виробництва – 7,5 тис. грн.
Субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовід-ведення, квартирної плати надійшло в сумі 3407,8 тис. грн (91,7% планових призначень).
Протягом І півріччя 2010 р. на утримання бюджетних установ, що фінансуються з районного бюджету та виконання загально-районних програм та заходів проведено видатки в сумі 93146,2 тис. грн., що становить 93,8 відсотка уточнених планових призначень.
На утримання установ освіти, що фінансу-ються з районного бюджету, протягом І півріччя 2010 року використано 36667,1 тис. грн., що становить 97,1% планових призначень. У тому числі погашено заборгованість, яка виникла станом на 1.01.2010 р., на 918,1 тис. грн.         
На виплату заробітної плати з нарахуван-нями працівникам освіти  видатки проведено в сумі 28739,2 тис. грн. (що складає 78,4% загальних видатків на освіту), на оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 3433,2 тис. грн., на харчу-вання дітей у школах використано кошти в сумі 2561,0 тис. грн., у тому числі на оздоровлення дітей в літній період 2010 року використано 289,7 тис. грн. на утримання 1839 учнів у при-шкільних таборах протягом 14 днів. Крім того, на придбання 66 путівок в ОЛК "Ровесник" вико-ристано 97,0 тис. грн.
Придбано предмети, матеріали, обладнання на суму 815,4 тис. грн., зокрема, на утримання транспортних засобів використано кошти в сумі 306,8 тис. грн. На придбання медикаментів використано 53,0 тис. грн. На оплату послуг використано 197,8 тис. грн., а саме: на оплату послуг зв’язку – 51,6 тис. грн., послуг банку – 27,4 тис. грн., проведення поточного ремонту – 26,4 тис. грн., оплату оренди – 1,8 тис. грн., оплату транспортних послуг – 68,1 тис. грн., в тому числі оплата перевізникам за підвіз учнів до шкіл склала 45,7 тис. грн., інших послуг – 22,5 тис. грн. Інші видатки склали 10,5 тис. грн. На оплату працівникам освіти відряджень на курси підвищення кваліфікації використано 85,4 тис. грн.
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування для установ освіти використано 109,2 тис. грн. Дані видатки проведено на придбання для загальноосвітніх шкіл: комплектів меблів для їдалень – 63,0 тис. грн., музичних центрів – 19,4 тис. грн., печі муфельної – 12,8 тис. грн., печі кафельної – 2,8 тис. грн., насосу – 11,2 тис. грн. 
Капітальний ремонт установ освіти проведено на суму 415,1 тис. грн. Дані кошти використано на ремонт шкіл, а саме на: модернізацію школи № 3 м. Сокаль – 11,2 тис. грн.; ремонт приміщень шкіл с. Острів – 32,7 тис. грн., с. Романівка – 117,8 тис. грн.; ремонт котельні школи с. Савчин – 78,4 тис. грн.; ремонт систем водопостачання шкіл с. Муроване – 4,4 тис. грн., с. Варяж – 4,6 тис. грн., с. Хлівчани – 6,2 тис. грн.; модернізацію системи водо-постачання школи № 4 м. Сокаль – 17,0 тис. грн.; модернізацію системи теплопостачання школи № 2 м. Сокаль – 22,9 тис. грн., Сокальської гімназії – 34,8 тис. грн.; ремонт даху шкіл •с. Лещатів – 80,0 тис. грн.; перенесення ГРП (газорозпо-дільчого пункту) в школі с. Острів – 5,1 тис. грн.
Для участі учнів в шкільних олімпіадах, конкурсах, змаганнях використано – 45,1 тис. грн.
На проведення виплати допомоги 4 дітям-сиротам, яким у 2010 році виповнюється 18 років, використано 6,4 тис. грн.
На утримання 14 дітей-сиріт в 6 прийомних сім’ях та будинку сімейного типу використана субвенція з державного бюджету в сумі 196,3 тис. грн.
До спеціального фонду установ освіти, що фінансуються з районного бюджету, надійшло 85,5 тис. грн. або 30,3% річних планових призна-чень, це орендна плата – 11,3 тис. грн., кошти від реалізації майна – 6,6 тис. грн., транспортні по-слу-ги – 6,7 тис. грн., спонсорська допомога – 58,9 тис. грн. та суми за дорученнями – 2,0 тис. грн.
Отримані кошти засвоєно в сумі 82,6 тис. грн, зокрема, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2,0 тис. грн., придбання предметів та матеріалів – 78,7 тис. грн., оплату послуг – 0,7 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 1,2 тис. грн.
По установах охорони здоров’я за І півріччя використано кошти в сумі 14274,3 тис. грн., що становить 83,6% планових призначень, в тому числі погашено заборгованість, яка виникла станом на 1.01.2010 р., на 393,6 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нарахуван-нями працівникам охорони здоров’я використано кошти в сумі 10801,8 тис. грн., а це 75,7% загальних видатків, на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 239,9 тис. грн.  Медикаментів і перев’язочних матеріалів придбано на суму 1005,5 тис. грн., в тому числі оплачено рецепти пільговій категорії громадян на суму 468,9 тис. грн. Продуктів харчування придбано на 184,3 тис. грн., оплачено послуг на 257,8 тис. грн. (це поточний ремонт кабінетів поліклініки – 30,3 тис. грн., реанімаційного відділення – 29,0 тис. грн., ремонт медапаратури – 69,2 тис. грн., послуги зв’язку – 19,2 тис. грн., послуги банку – 10,4 тис. грн., транспортування кисню – 9,7 тис. грн.), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано 1430,2 тис. грн., на навчання тендерного комітету та оплату курсів операторів котельні – 6,3 тис. грн., інші видатки склали 8,3 тис. грн. На оплату відря-джень використано кошти в сумі 111,0 тис. грн. На виплату пенсій та допомог (пільгова пенсія працівникам рентгенкабінету) видатки проведено в сумі 17,2 тис. грн.На придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт по центральній районній лікарні кошти, крім погашення заборгованості за 2009 рік, не використовувались.
Безкоштовне зубопротезування 89-ох хворих профінансовано на суму 31,2 тис. грн.
По спеціальному фонду по Сокальській центральній районній лікарні надійшло 271,4 тис. грн. або 57,6% річних планових призначень, – це за оренду приміщень – 16,8 тис. грн., зубопротезування – 54,7 тис. грн., проведення медоглядів – 147,5 тис. грн., інші послуги – 5,5 тис. грн., благодійні внески – 46,9 тис. грн.
Отримані кошти засвоєно в сумі 295,1 тис. грн. Зокрема на придбання предметів та матеріалів – 31,3 тис. грн., медикаментів – 179,5 тис. грн., продуктів харчування – 20,2 тис. грн.,  оплату послуг – 18,8 тис. грн., оплату відряджень – 0,9 тис. грн.,  енергоносіїв – 0,9 тис. грн., придбання предметів довгострокового користування – 1,8 тис. грн. На виплату заро-бітної плати працівникам зубопротезної лабораторії використано 41,7 тис. грн.
На утримання установ культури і мистец-тва, що фінансуються з районного бюджету, протягом І півріччя 2010 року використано кошти на суму 3855,5 тис. грн., що становить 90,2% планових призначень, в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла станом на 1.01.2010 р. – 16,4 тис. грн.
На виплату заробітної плати з нараху-ваннями працівникам установ культури і мистецтва використано 3587,1 тис. грн., що становить 93,0% загальної суми видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 12,9 тис. грн., на оплату послуг використано 14,5 тис. грн., з них на оплату послуг зв’язку – 4,4 тис. грн., послуг банку – 3,4 тис. грн., охорону – 2,9 тис.грн., інтернет – 2,3 тис. грн., транспортні послуги – 0,7 тис. грн., оплату інших послуг – 0,8 тис. грн. Видатки на відрядження склали 6,6 тис. грн. Спожиті енергоносії профінансовано на суму 180,0 тис. грн.
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування кошти, крім погашення заборгованості за 2009 рік, не використовувались.
Капітальний ремонт покрівлі Сокальського районного Народного дому проведено на суму 30,0 тис. грн.
До спеціального фонду установ культури за звітний період надійшло 97,3 тис. грн., що становить 52,3% річних призначень. Зокрема, надходження від батьківської плати по школах естетичного виховання становлять 89,0 тис. грн., орендна плата – 5,3 тис. грн., платні послуги, що надаються централізованою бібліотечною системою – 2,5 тис. грн., районним Народним домом – 0,2 тис. грн., спонсорська допомога – 0,3 тис. грн.
Кошти спецфонду установ культури району використано в сумі 96,1 тис. грн., що становить 48,1% річних призначень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 94,1 тис. грн., придбання предметів і матеріалів – 1,4 тис. грн., оплату послуг – 0,4 тис. грн., відряджень – 0,2 тис. грн.
У І півріччі поточного року  погашено кредиторську заборгованість, яка виникла станом на 1 січня  2010 р., по програмі підтримки культурно-просвітницьких та інформаційно-презентаційних заходів районного значення в сумі 12,0 тис. грн.
За звітний період за рахунок коштів районного бюджету засобами масової інформації проведено видатки в сумі 83,5 тис. грн., що складає 99,4% призначень. Зокрема, телерадіокомпанією "Сокаль" використано кошти в сумі 60,0 тис. грн. (100%), редакцією газети "Голос з-над Бугу" – 23,5 тис. грн. (97,9%)
Протягом І півріччя 2010 року на утримання Сокальської районної ради проведено видатки в сумі 408,9 тис. грн., що становить 87,4% уточнених планових призначень, в тому числі на погашення заборгованості, яка виникла станом на 1.01.2010 р. – 77,0 тис. грн.
На зарплату з нарахуваннями працівникам районної ради засвоєно 264,4 тис. грн., що становить 64,7% загальних видатків. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано 37,0 тис. грн., оплату послуг – 50,4 тис. грн., зокрема на експертну оцінку по продажу об’єктів комунальної власності – 9,0 тис. грн., поточний ремонт – 5,6 тис. грн., послуг зв’язку – 3,8 тис. грн. На оплату відряджень використано 4,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 28,6 тис. грн., інші видатки – 0,1 тис. грн.
На придбання обладнання і предметів довгострокового користування кошти, крім погашення заборгованості за 2009 рік, не використовувались.
Місцева пожежна команда м. Белз профінансована на 180,2 тис. грн., що становить 97,4% планових призначень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями кошти використано в сумі 163,7 тис. грн., що становить 90,9% загальних видатків, оплату спожитих енергоносіїв – 4,5 тис. грн., оплату послуг зв’язку – 0,3 тис. грн., придбання предметів та матеріалів – 11,7 тис. грн.
За звітний період на соціальний захист та соціальне забезпечення видатки проведено в сумі 32549,6 тис. грн., з них по загальному фонду – 29133,7 тис. грн. (97,8%), спецфонду – 3415,9 тис. грн.
Протягом І півріччя 2010 року виплачено 25701,8 тис. грн. державних допомог сім’ям з дітьми (99,2%).
Субвенцію з Державного бюджету на відшкодування пільг ветеранам війни та праці одержано в сумі 2656,4 тис. грн. (з них по загальному фонду – 584,4 тис. грн. (94,3%), спецфонду – 2072,0 тис. грн. (92,7%), пільг ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ – 125,7 тис. грн. (з них по загальному фонду – 43,9 тис. грн. (98,2%), спецфонду – 81,8 тис. грн. (83,6%)), пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорно-бильської катастрофи – 40,4 тис. грн. (з них по за-галь-ному фонду – 11,2 тис. грн. (48,9%), спецфонду – 29,2 тис.грн. (53,9%), пільг праців-никам за професійною ознакою – 186,7 тис. грн. (з них по загальному фонду – 10,4 тис. грн. (95,4%), спецфонду – 176,3 тис. грн. (79,7%).
Станом на 1 липня 2010 року кредиторська заборгованість за надані пільги за рахунок субвенції з Державного бюджету склала 449,4 тис. грн., з них за газопостачання – 245,1 тис. грн., квартплату – 73,5 тис. грн., електроенергію – 64,7 тис. грн., водопостачання та водовідве-дення – 30,6 тис. грн., санаторно-курортні путівки – 22,0 тис. грн., теплопостачання – 12,7 тис. грн., компенсаційні виплати за бензин – 0,8 тис. грн.
Пільги, що надаються з районного бюджету населенню (крім ветеранів війни і праці) по оплаті житлово-комунальних послуг і природного газу, відповідно до рішень обласної ради відшкодовано в сумі 74,8 тис. грн.
Протягом звітного періоду за пільгове пере-везення окремих категорій громадян відшко-довано 113,6 тис. грн., що становить 72,2% призначень. Кредиторська заборгова-ність станом на 1 липня 2010 року склала 29,0 тис. грн. у зв’язку із ненадходженням субвенції з державного бюджету.
Пільги з послуг зв’язку пільговій категорії громадян відшкодовано в сумі 71,2 тис. грн. (68,1%). Кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2010 р. склала 67,1 тис. грн. у зв’язку із ненадходженням субвенції з державного бюджету.
Протягом І півріччя 2010 р. пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відшкодовано в сумі 5,8 тис. грн. (75,3%), на допомогу на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу – 22,8 тис. грн. (78,1%), на поховання учасників бойових дій – 20,7 тис. грн. (100%), на компен-саційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування – 2,3 тис. грн. (53,5%).
По субсидіях одержано субвенцію з державного бюджету в сумі 1262,5 тис. грн. (з них по загальному фонду – 214,0 тис. грн. (96,6%), спецфонду – 1048,5 тис. грн. (94,7%).
Кредиторська заборгованість станом на 1 липня 2010 р. по субсидіях становить 208,8 тис. грн., з них за газопостачання – 115,6 тис. грн., квартплату – 79,8 тис. грн., тверде паливо – 4,8 тис. грн., водопостачання та водовідве-дення – 4,7 тис. грн., теплопостачання – 2,4 тис. грн. та електроенергію – 1,5 тис. грн.
На компенсацію особам, які згідно із статтею 43 Гірничого Закону України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення, використано кошти в сумі 1014,1 тис. грн. Станом на 1 липня 2010 р. кредиторська заборгованість по даній компенсації склала 32,5 тис. грн.
По територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ви-дат-ки проведені в сумі 945,3 тис. грн., що становить 77,1% піврічних планових призна-чень, в тому числі погашено заборгованість, яка виникла станом на 1.01.2010 р. на 57,3 тис. грн.
На заробітну плату з нарахуваннями використано 827,9 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 73,9 тис. грн., оплату послуг – 18,6 тис. грн., інші видатки – 0,1 тис. грн., відрядження – 1,0 тис.грн., енерго-носії – 18,9 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку – 0,5 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 4,4 тис. грн. (телефон-факс – 1,9 тис. грн., принтер – 2,5 тис. грн.) Територіальним центром обслуговується 477 одиноких непрацездатних громадян.
По спеціальному фонду надійшло благо-дійних внесків та дарунків на  суму 7,9 тис. грн., які спрямовано на надання нату-ральної допомоги (продукти харчування, одяг) одиноким малозабезпеченим громадянам та платних послуг в сумі 5,9 тис. грн.
Адресну допомогу пільговій категорії громадян надано на суму 73,5 тис. грн.
Одноразова грошова допомога малоза-безпеченим громадянам надана з обласного бюджету в сумі 71,8 тис. грн., в тому числі за розпорядженнями голови Львівської обласної ради – 70,8 тис. грн. та розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації виплачена на суму 1,0 тис. грн.
Соціальну допомогу найменш забезпе-ченим громадянам та громадянам, які опинились в екстремальних обставинах, за звітний період отримали 18 чоловік на суму 7,6 тис. грн.
На реалізацію Програми соціальної допомоги учасникам бойових дій УПА використано 64,4 тис. грн.
Одноразову грошову допомогу особам, яким виповнилося 100 років, одержали 2 громадян на суму 1,0 тис. грн.
На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за  І півріччя 2010 р. використано 84,9 тис. грн., що становить 93,2% піврічних планових призначень. На заробітну плату з нарахуваннями використано 79,3 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та обладнання – 1,5 тис. грн.,  оплату послуг – 1,8 тис. грн., відрядження – 0,7 тис. грн., енергоносії – 1,6 тис. грн.
На молодіжні програми кошти засвоєно в сумі 10,8 тис. грн., що становить 100% плану на І півріччя, зокрема на програми і заходи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано кошти в сумі 1,8 тис. грн., на соціальні програми і заходи у справах сім’ї та молоді – 9,0 тис. грн. 
По фізичній культурі і спорту за І півріччя 2010 р. видатки проведено в сумі 893,5 тис. грн., що складає 87,1% призначень. У тому числі погашено заборгованість, яка виникла станом на 1.01.2010 р., на 102,7 тис. грн. Зокре-ма, на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл "Соколяни" та "Буг" кошти використано в сумі 677,1 тис. грн., фінансову підтримку спортивних споруд – 130,6 тис. грн., на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань – 85,8 тис. грн.
До спеціального фонду ДЮСШ "Соколяни" надійшло 12,2 тис. грн., що становить 24,4% річних призначень. Кошти спеціального фонду в сумі 3,0 тис. грн. використано на придбання предметів, матеріалів та обладнання.
У І півріччі поточного року  погашено креди-торську заборгованість, яка виникла на 1 січня 2010 р., по програмі підвищення родючості грунтів та оптимізації господарського вико-ристання ерозійно-деградованих земель в сумі 105,2 тис.грн., програмі підтримки галузі тваринництва – 5,0 тис. грн.
Крім того, проведено видатки на фінансу-вання районної програми підтримки галузі тваринництва  – 26,4 тис. грн.
Видатки на фінансування Програми функціонування меліоративної мережі внутріш-ньогосподарських меліоративних систем району проведено на рівні плану в сумі 60,0 тис. грн.
З обласного бюджету по програмах  розвит-ку тваринництва надійшло 23,0 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 1 січня. Зокрема, на програму здешевлення придбання племінних генетичних ресурсів – 17,2 тис. грн., програму часткового відшкодування витрат на штучне осіменіння корів та телиць в індивідуальних господарствах – 5,8 тис. грн.
Станом на 1 липня поточного року залиши-лась непогашена обласним бюджетом заборгованість в сумі 72,0 тис. грн., яка виникла на 1 січня по програмі часткової компенсації вартості машин та обладнання для механізації ферм великої рогатої худоби, іншої сільсько-господарської техніки.
Крім того, обласним бюджетом не погашена заборгованість по реконструкції існуючого перекриття даху приміщення Забузького НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-ліцей" в сумі 399,4 тис. грн. та по капіталь-ному ремонту  вул. Шевченка у м. Сокаль  – 19,8 тис. грн.
Світлана КСЬОНЖИК,
начальник фінансового управління Сокальської райдержадміністрації.На знімках: під час роботи сесії районної ради.
Фото Василя Журавінського.
З сесії районної ради

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

nine + six =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.