Home / З сесії райради / Рішення № 185 IX сесії VI скликання районної ради від 10 січня

Рішення № 185 IX сесії VI скликання районної ради від 10 січня

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”, та керуючись п. 17 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сокальська районна рада Львівської області,

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 259498,9 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити в сумі 256264,0 тис. грн., спеціального фонду бюджету – 3234,9 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 259498,9 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 256064,0 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 3434,9 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 200,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 200,0 тис. грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 4).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 200,0 тис. грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 4).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 600,0 тис. грн. (додаток 4).

6. Затвердити обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, що споживаються бюджетними установами (код економічної класифікації видатків 1160), у розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету в грошових та натуральних показниках (додаток 5).

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік в сумі 34279,3 тис. грн. (додаток 6):

– дотацію вирівнювання бюджетам міст, сіл та селища в сумі 19614,5 тис. грн.;

– кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів сіл, в сумі 12495,8 тис. грн.;

– субвенцію районному бюджету на виконання власних повноважень територіальних громад сіл та селища, відповідно до укладених угод, в сумі 2169,0 тис. грн.;

8. Затвердити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 30,0 тис. грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; трансферти населенню; трансферти місцевим бюджетам.
10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 2382,6 тис. грн. (додаток 7).

11. Затвердити перелік об’єктів (головних розпорядників коштів), видатки на які у 2012 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 8).

12. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2012 рік належать:

– 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб;

– реєстраційний збір на проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

– 15 відсотків частини чистого прибутку (доходу) підприємств та господарських організацій які належать до районної комунальної власності;

– податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до районної комунальної власності;

– інші надходження;

– 30 відсотків плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у районній комунальній власності;

– надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами місцевих бюджетів.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2012 році є:

– власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів районного бюджету;

– 15 відсотків надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.

Кошти спеціального фонду районного бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

14. Відповідно до вимог статті 73 Бюджетного кодексу України, у 2012 році фінансовому управлінню Сокальської РДА виступати одержувачем:

– середньострокових позик за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, які надаються за умови невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів, визначених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2012 рік";

– позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку обласного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

– позик на покриття тимчасових касових розривів у показниках районного бюджету за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших захищених видатків загального фонду.

15. За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету за погодженням з головою районної ради спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансовокредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

16. Районній державній адміністрації, виконавчим органам місцевих рад, керівникам бюджетних установ:

16.1. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

16.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

17. Надати право голові районної державної адміністрації:

17.1. У разі зміни або встановлення Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, обласною радою обсягу міжбюджетних трансфертів для районного бюджету на 2012 рік вносити відповідні зміни до районного бюджету, в тому числі здійснювати їх розподіл та перерозподіл між місцевими бюджетами району, після погодження з головою районної ради згідно з вимогами чинного законодавства з наступним затвердженням змін на сесії районної ради.

17.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету з наступним затвердженням змін на сесії районної ради.

18. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками Червоноградської об’єднаної державної фінансової інспекції фінансового управління Сокальської райдержадміністрації, суми незаконних видатків підлягають відшкодуванню до районного бюджету.

19. Фінансовому управлінню Сокальської райдержадміністрації:

19.1 Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

19.2. Врахувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації відповідно до вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису районного бюджету на 2012 рік.

20. Додатки 18 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій.

Ігор ДАЦЮК, голова Сокальської районної ради.

Это код вашего информера. Просто скопируйте и вставьте его в место на странице, где должен отображаться рекламный блок.
Загрузка...

About Адміністрація порталу

x

Check Also

Скликається позачергова сесія Сокальської районної ради

26 липня 2018 року  о 10 ...