Головна / З сесії райради / Про внесення змін до методики та порядку використання плати за оренду майна

Про внесення змін до методики та порядку використання плати за оренду майна

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО МЕТОДИКИ РОЗРАХУНКУ ТА ПОРЯДКУ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ МАЙНА, •ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Рішення №111 VI сесії VI скликання Сокальської районної ради

З метою вдосконалення орендних відносин, пов’язаних з орендою комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, ефективного його використання та забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст.19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Положенням про оренду майна, що належить до спільної комунальної власності  територіальних громад Сокальського району, враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та  транскордонної діяльності, Сокальська районна рада Львівської області, ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та затвердити Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району  в новій редакції згідно з додатком.

2. Керівникам комунальних підприємств районної ради, управлінь та відділів Сокальської районної державної адміністрації уповноваженим управляти на праві господарського відання та оперативного управління, комунальним  майном спільної власності територіальних громад Сокальського району (орендодавці), виконавчому апарату районної ради забезпечити виконання Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району.

3. Начальнику відділу управління комунальним майном районної ради Т. Кравчуку забезпечити контроль за дотриманням Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної  власності територіальних громад Сокальського району.

4. Скасувати рішення від 3 березня 2011 року № 46 "Про затвердження Методики розрахунку та  порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних   громад Сокальського району".

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності.

Ігор ДАЦЮК, голова районної ради.

 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТИ ЗА ОРЕНДУ МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Додаток до рішення №111 від 18. 08. 2011 р. Сокальської районної ради

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційноекономічного механізму  справляння  плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального    підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного  комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району.
 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди  між орендодавцем та орендарем.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями,  орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на  їх утримання.
 

У разі визначення орендаря на  конкурсних засадах орендна плата,  розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
 

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна  та  плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне   підприємство, організація, господарське товариство, на  балансі  яких  перебуває це майно.
 

Витрати інвалідів, пов’язані з утриманням об’єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України  соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.
 

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
 

5. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності  на основі розміру добової орендної плати розраховується  погодинна орендна плата.
 

6. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою: Опл = Вз х Сор. ц, де Опл  розмір річної орендної плати, грн.; Вз  вартість необоротних  основних  засобів  (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час  оцінки об’єкта оренди, грн.; Сор. ц  орендна ставка за використання цілісних  майнових комплексів державних підприємств, визначена  згідно з додатком 1.
 

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) та нерухомого майна термін оренди якого не більше 5 днів (без права продовження строку дії договору оренди) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.
 

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою: Опл = Вп х Сор, де Вп  вартість  орендованого майна, визначені шляхом проведення   незалежної оцінки, грн.; Сор  орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.
 

Незалежна оцінка вартості об’єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість  інженерними мережами.

Результати незалежної оцінки є  чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо, або опосередковано з урахуванням вартості  будівлі (споруди) в цілому за формулою:  Вп = Вб : Пб х Пп,
де Вп  вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб  вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем),  визначена  шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пп  площа орендованого приміщення, кв.м; Пб  площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
 

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого  майна бюджетними організаціями, які  утримуються за рахунок місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров’я, які  утримуються  за  рахунок  державного  та місцевих бюджетів, державними та комунальними   телерадіоорганізаціями, державними та комунальними архівними установами, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та  його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування, а також інвалідами з метою  використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
 

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди  нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:  рекламного та еротичного характеру;  заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства; в яких  понад 50 відсотків загального обсягу   випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;  заснованих за участю  юридичних або фізичних осіб,  до сфери діяльності  яких  належить  виробництво  та   постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.
 

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно  кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно  від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині  пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
 

12. Розмір місячної орендної плати за  перший  місяць  після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної  плати розраховується  за формулою:
                               Опл
            Опл.міс. =    х Іп. р. х Ім,
                                12

Опл  річна орендна  плата, визначена  за цією Методикою, грн.;  Іп. р.  індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна  з дати проведення  незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім  індекс інфляції за перший місяць оренди.

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів  подаються  платниками  установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету  або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних  платежів або повертаються платникові в 5денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17.  Орендна плата спрямовується: за нерухоме майно комунальних  підприємств, установ, організацій  30 відсотків  орендної плати до місцевого бюджету, 70 відсотків  підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно; за окреме індивідуально визначене майно підприємства, установи, організації (крім нерухомого)  підприємству, установі, організації;

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру  плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості  такого майна у загальній вартості орендованого майна у  цінах,  застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке  приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній  вартості  відповідної  будівлі   та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості  орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний  місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар,  визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за  перерахуванням зазначеної різниці до місцевого бюджету здійснюється орендодавцем.

Володимир ЧУБ, заступник голови районної ради.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

6 + twelve =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!