Головна / З сесії райради / Рішення V сесії Сокальської райради

Рішення V сесії Сокальської райради

Рішення № 88 V сесії VI скликання Сокальської районної ради від 19 травня 2011 року

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна , що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району

З метою більш ефективного використання комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району та забезпечення збільшення надходжень до районного бюджету, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про оренду державного та комунального майна" Сокальська районна рада Львівської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належать до спільної власності територіальних громад Сокальського району згідно з додатком.

2. Керівникам комунальних підприємств районної ради, управлінь та відділів Сокальської районної державної адміністрації уповноваженим управляти на праві господарського відання та оперативного управління, управляти комунальним майном спільної власності територіальних громад Сокальського району (орендодавці), апарату районної ради забезпечити виконання Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району.

3. Начальнику відділу управління комунальним майном (Т. Кравчук) забезпечити контроль за дотриманням Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району.

4. Постійними представниками до конкурсних комісій від Сокальської районної ради затвердити за посадами заступника голови районної ради та начальника відділу управління комунальним майном районної ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності.

Ігор ДАЦЮК,  голова районної ради.

Додаток до рішення Сокальської районної ради № 88

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Цей Порядок поширюється на такі об’єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно  будівлі, споруди, приміщення, що належать до комунальної власності.

3. Конкурс на право оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4. Місцем проведення конкурсу визначити приміщення Сокальської районної ради.

II. Оголошення конкурсу

5. Конкурс оголошується за ініціативою Сокальської районної ради або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу в разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації  в разі оренди нерухомого майна).

У разі надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої  про оренду частини цього об’єкта орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.

6. Перед оголошенням конкурсу орендодавець протягом десяти днів мусить надати районній раді:

1) висновок щодо умов договору оренди;
2) дві кандидатури від орендодавця до складу конкурсної комісії.
3) повідомити орган місцевого самоврядування на території якого знаходиться об’єкт оренди, про створення конкурсної комісії, та запропонувати місцевій раді подати районній раді одну кандидатуру до складу конкурсної комісії.

7. Оголошення про конкурс публікується в газеті "Голос знад Бугу", а також, за рішенням орендодавця, в іншому органі преси не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу  також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об’єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

інша інформація.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

III. Умови конкурсу

8.1. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу  відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об’єкта.

8.2.Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження/створення нових робочих місць;

ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об’єктів соціальнокультурного призначення;

інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.

9. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

В разі подання учасниками конкурсу рівнозначних конкурсних пропозицій переможцем визнається учасник конкурсу, який орендував об’єкт на право оренди якого проводиться конкурс.

10. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

10.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності". Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

10.2. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
належним чином засвідчені копії установчих документів;
відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
офіційне підтвердження про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасників, які є фізичними особами:
копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
копію свідоцтва або витягу про державну реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності;
декларацію про доходи за попередній рік.

10.3. Проект договору оренди з відображеними в ньому:

10.3.1. Зобов’язаннями (пропозиціями) щодо виконання умов конкурсу.

10.3.2. Додатковими пропозиціями до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу  обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості  варіанти поліпшення орендованого майна).

10.3.3. Пропозиціями щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо).

IV. Конкурсна комісія

11. До складу конкурсної комісії (далі  комісія) входять два представники орендодавця, два представники районної ради, а також один представник органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта.

12. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпоряженням голови районної ради.

13. Основними завданнями та функціями комісії є:
визначення умов та терміну проведення конкурсу;
розгляд пропозицій учасників конкурсу;
визначення переможця конкурсу;
складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

14. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об’єкта оренди, та інших.

15. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

16. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

17. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники апарату районної ради, орендодавця, та члени конкурсної комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

а) про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

б) яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

в) про режим роботи та склад конкурсної комісії.

18. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому більше половини членів комісії.

V. Процедура проведення конкурсу

19. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та пропозиціями учасника конкурсу.

20. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

21. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та засвідчених печаткою чи підписом учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які з’явилися на засідання конкурсної комісії. Конкурсанти письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені. У випадку відсутності при розкритті конвертів з пропозиціями представника учасника, який належним чином повідомлений про час та місце проведення засідання, розкриття проводиться без його участі.

22. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

23. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:
відомості про учасників;
пропозиції і зобов’язання учасників;
обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії .

24. Протокол про результати конкурсу затверджує голова районної ради, після чого голова конкурсної комісії повідомляє про результати конкурсу всіх учасників та публікує їх у газеті "Голос знад Бугу", та передає протокол для зберігання відділу управління комунальним майном районної ради. Протокол зберігається протягом трьох років.

25. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі чи повторному конкурсі  з дня, оголошеного кінцевим терміном прийняття пропозицій учасників конкурсу; у разі проведення конкурсу  з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено,  на підставі розпорядження, виданого головою районної ради.

26. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу. Копія договору оренди та акт прийманняпередачі у п’ятиденний термін після підписання договору надається відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради.

Володимир ЧУБ, заступник голови районної ради.

 

Рішення № 89 V сесії VI скликання Сокальської районної ради від 19 травня 2011 року

Про затвердження Положення про порядок надання пільг з плати за оренду майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району

З метою вдосконалення орендних відносин, пов’язаних з орендою комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, ефективного його використання, керуючись Бюджетним кодексом України, п. 4, п. 5 ст. 60 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 4 ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Сокальська районна рада Львівської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок надання пільг з плати за оренду майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності.

Ігор ДАЦЮК, голова районної ради.

Додаток до рішення Сокальської районної ради № 89

ПОЛОЖЕННЯ  про порядок надання пільг з плати за оренду майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району

1. Загальні положення

Це Положення розроблено відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про оренду державного та комунального майна" і визначає умови та порядок надання пільги щодо орендної плати орендарям з метою запобігання їх банкрутству, поліпшення фінансового стану, збереження та поліпшення стану майна комунальної власності і підвищення привабливості об’єктів оренди.

2. Умови надання пільг:

2.1 Пільги можуть надаватись:

а) якщо протягом останніх 6 місяців комунальне підприємство було збитковим або рівень рентабельності (відношення прибутку до собівартості) був нижчим 25 відсотків від середньої по галузі (підгалузі);

б) неприбутковим організаціям.

в) іншим орендарям, якщо це прямо передбачено Законами України або іншими нормативноправовими актами.

г) якщо об’єкт оренди має важливе соціальне значення.

Об’єкт, що має важливе соціальне значення  це об’єкт комунальної власності, використання якого направлено на виконання соціальних завдань у районі. До об’єктів, що мають важливе соціальне значення, можуть бути віднесені об’єкти, використання яких направлено на:
створення додаткових робочих місць;
участь у реалізації проектів або соціальноекономічних програм спільно з органами місцевого самоврядування;
покращення екологічного стану району, охорону навколишнього природного середовища;
інші об’єкти, за пропозиціями, висновками відповідних відділів, управлінь чи постійних комісій районної ради.

2.2. Пільга надається з моменту укладення додаткової угоди до договору оренди після прийняття про це відповідного рішення районної ради.

2.3. Розмір пільги визначається у кожному випадку окремо.

Рішення щодо надання пільг з орендної плати не розповсюджується на відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю.

3. Порядок подання та попереднього розгляду заяв та матеріалів про надання пільг:

3.1. Орендар подає заяву про надання пільги на ім’я голови районної ради. В заяві зазначаються пропозиції щодо розміру пільги, терміну, на який бажано її отримати, обґрунтування необхідності надання такої пільги та очікуваний результат від її надання.

До заяви додається:

копія паспорта та ідентифікаційного номера (для фізичних осіб), копія свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів для юридичних осіб.;
копія договору оренди та довідка про відсутність заборгованості;
документи, що підтверджують збитковість чи низьку рентабельність підприємства або документи, що підтверджують важливе соціальне значення об’єкта оренди;
документи що обґрунтовують необхідність надання пільги;
бухгалтерський звіт (в обсязі форм річного);
розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості;
інші документи, що обґрунтовують необхідність надання пільги.

Всі документи, що подаються, повинні бути належним чином посвідчені. Відповідальність за достовірність наданих документів покладається на орендаря. У разі якщо заяву подано без додержання викладених вимог, орендар повідомляється про необхідність подання у встановлений термін додаткових матеріалів.

3.2. Голова районної ради скеровує подані матеріали відділу управління комунальним майном, який готує висновок та проект рішення.

Зазначений висновок відділ управління комунальним майном районної ради подає для узагальнення фінансовому управлінню райдержадміністрації. Фінансове управління райдержадміністрації в десятиденний термін узагальнює отримані від відділу управління комунальним майном районної ради матеріали та подає остаточний висновок щодо впливу надання пільги на фінансово  економічне становище району та виконання районного бюджету, а також пропозиції про доцільність надання пільги на розгляд постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій.

Подані фінансовим управлінням райдержадміністрації матеріали розглядаються на засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій, для участі в якій залучаються представники державної податкової інспекції у Сокальському районі та фінансового управління райдержадміністрації. За результатами розгляду постійна комісія з питань бюджету, соціальноекономічного розвитку та інвестицій районної ради готує остаточний проект відповідного рішення районної ради та подає його на розгляд сесії районної ради.

4. Прийняття рішення.

4.1. При вирішенні питання про надання пільги беруться до уваги:
використання орендованого майна відповідно до умов його надання;
своєчасність внесення орендної плати;
утримання прибудинкової території;

4.2. Рішення щодо надання пільг набирають чинності з 1 січня року,  наступного за роком, в якому ухвалено рішення районної ради. Розгляд документів щодо надання пільг на поточний рік не допускається.

4.3. У випадку позитивного вирішення щодо надання пільги копії ухваленого рішення районної ради надсилаються орендарю, орендодавцеві та фінансовому управлінню райдержадміністрації.

У випадку, якщо рішення про надання пільги не ухвалене, надсилається відповідне повідомлення заявникові.

Володимир ЧУБ, заступник голови районної ради.

Голос Сокальщини на GoogleNews

Про Андрій Гаврилюк

Залишити відповідь

Ваша поштова адреса не опублікується. Необхідні поля позначено *

*

three + ten =

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

закрити

Ми виявили що ви користуєтеся Ad Blocker!

Для того щоб ми були незалежними потрібно так мало - відображати рекламу!